• Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
 • Ostatnia zmiana 01.03.2015 przez Administrator UMB

  Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Informacje ogólne

  Dział Spraw Studenckich
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
  Pałac Branickich (parter, pok.25-26)
  e-mail: dzss@umwb.edu.pl
  fax: (85) 748 54 08
  Dział Spraw Studenckich
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
  Pałac Branickich (parter, pok.25-26)
  e-mail: dzss@umwb.edu.pl
  fax: (85) 748 54 08
  Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
  Pałac Branickich
  Tel. 85 748 54 11     
  85 748 54 89, 85 748 54 13, 85 748 56 55
  Fax. 85 748 54 90
   
  Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Adam Krętowski
   

  Pracownicy i działalność

   

   

   

  mgr Małgorzata Laudańska

  Kierownik

  e-mail: malgorzata.laudanska@umb.edu.pl

   

  • organizacja pracy Działu
  • nadzór nad sprawami merytorycznymi realizowanymi w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  • Euroregionalny Medyczny Ośrodek ds. Badań i Edukacji
  • Redakcja Advances in Medical Sciences
  • profesorowie wizytujący
  • restrukturyzacja

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  Zastępca Kierownika

  e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 11

  Mostum (podpiąć podstronę Mostum)
  Stypendia i pomoc materialna studentom (podpiąć podstronę Stypendia i pomoc materialna
  (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Nauk o Zdrowiu)
  Mostum (podpiąć podstronę Mostum)
  Nadzór nad projektami badawczymi realizowanymi w Dziale:
  • projekty badawcze finansowane ze środków strukturalnych
  • projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
  • projekty rozwojowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • programy ramowe UE
  • inwestycje aparaturowe

  mgr Izabela Zyśk

  Specjalista

  e-mail: izabela.zysk@umb.edu.pl
  tel. 85 748 54 11

  • projekty statutowe – Wydział Lekarski
  • projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów – Wydział Lekarski
  • działalność upowszechniająca naukę – DUN
  • umowy o dzieło i zlecenia
   

  mgr Aneta Moćkun

  Specjalista

  e-mail: aneta.mockun@umb.edu.pl
  tel. 85 748 54 89

  • programy ramowe UE
  • program Horyzont 2020
  • stypendia naukowe
  • działalność związana z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych
  • umowy o dzieło i zlecenia

  mgr Urszula Polakowska-Mierzejewska

  Specjalista

  e-mail: urszula.polakowska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 13

  mgr Magdalena Bogdan

  Samodzielny Referent

  e-mail: magdalena.bogdan@umb.edu.pl

  tel. 85 748 56 55

  • projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
  • projekty statutowe – Wydział Farmaceutyczny
  • projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów – Wydział Farmaceutyczny
  • wnioski i raporty dot. utrzymania SPUB
  • umowy o dzieło i zlecenia
  • Redakcja Advances in Medical Sciences

  mgr Agnieszka Szczepura

  Specjalista

  e-mail: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 89

  • projekty rozwojowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • umowy o dzieło i zlecenia
  • wyjazdy zagraniczne
  • stypendia wyjazdow
  • projekty statutowe – Wydział Nauk o Zdrowiu
  • projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców i doktorantów – Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  mgr Elżbieta Roszkowska

  Specjalista

  e-mail: elzbieta.roszkowska@umb.edu.pl

  tel: 85 748 54 17

   

  • prowadzenie spraw związanych z KNOW - Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym
  • Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim
  • profesorowie wizytujący
  • umowy o dzieło i zlecenia

  mgr Maria Szlachta

  Starszy referent

  e-mail: maria.szlachta@umb.edu.pl

  tel: 85 686 54 89

  • prowadzenie spraw związanych z KNOW - Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym
  • program Horyzont 2020