• Ostatnia zmiana 01.12.2016 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Doktoraty

  Strona: 3 z 10

   

  Rok 2014

       
   Termin  Autor  Temat  Promotor

  30 grudnia

  godz. 12:00

  lek. stom. Inga Kamińska „Struktura i funkcja ślinianek podżuchwowych myszy z nieaktywnym genem interleukiny 6” prof. dr hab. Maria M. Winnicka
  9 grudnia
  godz. 11:00
  lek. Dominika Maciorkowska „Renalaza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym” prof. dr hab. Jolanta Małyszko
  1 grudnia godz.13:30 lek. Agnieszka Bartczak „Ocena czynników ryzyka uszkodzenia śródbłonka rogówki podczas operacji  fakoemulsyfikacji zaćmy”
  Streszczenie wraz z recenzjami dostępne jest na stronie: http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem
  prof. dr hab. Zofia Mariak
  18 listopada godz. 12:00 lek. Kornel Semeran „Analiza przydatności badań elektrofizjologicznych narządu wzroku typu
  s-cone u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1”
  prof. dr hab. Artur Bossowski
  29 października godz. 13:00 mgr Marta Nędzi „Wpływ filtracji i czasu przechowywania koncentratów krwinek czerwonych na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów” prof. dr hab. Piotr Radziwon
  28 października godz. 13:00 mgr Barbara Choromańska „Ocena ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej chorych z otyłością olbrzymią leczonych chirurgicznie” dr hab. Piotr Myśliwiec
  21 października godz. 13:00 lek. Maria Makuszewska

  „Czynniki wzrostu w procesie gojenia perforacji błony bębenkowej”
  Streszczenie wraz z recenzjami dostępne jest na stronie: http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  prof. dr hab. Maria M. Winnicka
  promotor pomocniczy: dr Izabela Bialuk
  2 października godz. 13:00 mgr Anna Szumowska „Rola białka Z oraz inhibitora proteaz zależnego od białka Z w zaburzeniach hemostazy w nadpłytkowości samoistnej i czerwienicy prawdziwej” prof. dr hab. Janusz Kłoczko
  1 października
  godz. 12:00
  lek. stom. Anna Stocka „Ocena wpływu stanów emocjonalnych na czynność układu stomatognatycznego w grupie osób w wieku 18 – 21 lat” dr hab. Teresa Sierpińska
  30 września godz. 13:00 mgr Juliusz Wilk „Analiza nieswoistej odpowiedzi immunologicznej po spożyciu standaryzowanych posiłków o różnej zawartości białek, tłuszczów i węglowodanów” dr hab. Beata Telejko
  30 czerwca godz.12:30 lek. stom. Marcin Chorzewski „Stan jamy ustnej, a wybrane czynniki obronne śliny u pacjentów z niewyrównaną    cukrzycą typu 2” dr hab. Teresa Sierpińska
  26 czerwca godz.10:00 mgr Justyna Dunaj „Koinfekcje Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Babesia species oraz  wirusem kleszczowego zapalenia mózgu u osób po pokłuciu przez kleszcze” prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
  24 czerwca godz.12:30 mgr Katarzyna Niemirowicz

  „Ocena efektów działania nanocząstek magnetycznych jako nośników leków w modelach doświadczalnych”

  Sreszczenie wraz z recenzjami dostępne jest na stronie: http://www.umb.edu.pl/doktoraty_nowym_trybem

  dr hab. Halina Car
  promotor pomocniczy: dr Agnieszka Wilczewska

  23 czerwca

  godz. 13:30

  lek. Urszula Kosacka „Zatorowość płucna: trendy w diagnostyce, leczeniu i rokowaniu, sezonowość występowania. Obserwacja ośrodka referencyjnego” prof. dr hab. Bożena Sobkowicz
  17 czerwca godz.14:00 lek. stom. Emilia Waszkiewicz-Sewastianik „Ocena wpływu wybranych metod terapeutycznych na przyzębie pacjentów z agresywnym i przewlekłym zapaleniem przyzębia” prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  17 czerwca

  godz 13:00

  lek. Joanna Goździkiewicz-Łapińska „Wpływ enoksaparyny na uwalnianie mieloperoksydazy podczas hemodializy” prof. dr hab. Jacek Borawski

  16 czerwca

  godz. 13:00

  lek. Agnieszka Świdnicka-Siergiejko „Stężenia ET-1, TGFβ1 i β2, NO we krwi wątrobowej i obwodowej w odniesieniu do gradientu ciśnienia wątrobowego-żylnego u pacjentów z marskością wątroby prof. dr hab. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska

  16 czerwca

  godz. 12:00

  lek. Joanna Żurawska „Ocena ryzyka wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek u chorych po przezskórnej angioplastyce z implantacją stentu do tętnic szyjnych wewnętrznych” prof. dr hab. Marek Gacko
  28 maja
  godz. 13:30
  lek. Przemysław Jasiewicz „Ocena cystatyny C jako wyznacznika funkcji nerek u chorych z otyłością olbrzymią leczonych operacyjnie” dr hab. Piotr Myśliwiec
  28 maja
  godz. 12:30
  lek. Andrzej Siemieniako „Ocena wybranych parametrów wentylacyjnych płuc u chorych z alkoholową marskością wątroby” dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński
  16 kwietnia godz. 13:00 lek. Rościsław Bielecki „Występowanie zakażenia Chlamydia trachomatis w tkankach gruczołu krokowego u mężczyzn z przewlekłym zapaleniem stercza” prof. dr hab. Bożena Zdrodowska-Stefanow
  10 marca
  godz. 13:00
  mgr Piotr Czajka „Mutacje genu PIK3CA w raku jelita grubego – korelacja kliniczo-morfologiczna” dr hab. Waldemar Famulski
  17 lutego
  godz. 13:00
  mgr Radosław Charkiewicz „Ocena ekspresji czynników limfangiogenicznych w guzach pierwotnych u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca” prof. dr hab. Lech Chyczewski

  14 lutego

  godz. 12:00

  lek. stom. Agnieszka Kobus „Zmiany biochemiczne i fizyko-chemiczne śliny w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u dzieci” dr hab. Anna Kierklo
  7 lutego
  godz. 12:00
  lek. stom. Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik „ Badania zależności pomiędzy stanem narządu żucia a wybranymi markerami prozapalnymi u pacjentów ze świeżym zawałem serca” prof. dr hab. Maria Gołębiewska
  6 lutego
  godz. 13:00
  lek. Paweł Abramowicz „Ocena masy szkieletowej i metabolizmu kostnego u dzieci i młodzieży z otyłością prostą – rola procesu zapalnego i adipocytokin” dr hab. Jerzy Konstantynowicz

  6 lutego

  godz. 12:00

  lek. stom. Paweł Niewada „Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu zapaleń przyzębia” prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  24 stycznia

  godz. 12:00

  lek. Bożydar Tomaszewski „Ocena komórek śródbłonka i centralnej grubości rogówki u osób z zespołem pseudoeksfoliacji oraz z jaskrą wtórną pseudoeksfoliacyjną” dr hab. Renata Zalewska
   9 stycznia
  godz. 13:00

  lek. Małgorzata   Żukiewicz

   „Analiza kliniczno-laboratoryjna zakażenia pasożytniczego w wybranej grupie dzieci i młodzieży z uwzględnieniem objawów alergicznych”

  prof. dr hab. Maciej Kaczmarski