• Ostatnia zmiana 17.12.2014 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Doktoraty

  Strona: 3 z 8

   

  Rok 2012

   
  Termin        Autor Temat Promotor

  21 grudnia

  godz. 13:00

  lek. Jarosław Sokołowski „Inhibitor fibrynolizy aktywowany trombiną (TAFI) u chorych na ostrą białaczkę szpikową” prof. dr hab. Janusz Kloczko

  21 grudnia

  godz. 12:00

  lek. Mirosław Rybałtowski „Interakcje in vivo pomiędzy multimerami czynnika von Willebranda, płytkami krwi i śródbłonkiem naczyniowym” prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz

  20 grudnia

  godz. 13:30

  mgr Monika Chomczyk „Ocena częstości  występowania mutacji genu K-RAS w komórkach raka jelita grubego u chorych w województwie podlaskim” prof. dr hab. Bogusław Kędra
  19 grudnia godz.13:00 lek. Elżbieta Kuroczycka-Saniutycz „Hiperurykemia a wydalanie angiotensynogenu  u dzieci i młodzieży
  z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym”
   
  prof. dr hab. Anna Wasilewska

  19 grudnia

  godz. 12:00

  lek. Agnieszka Kuczyńska

  „Transfer pojedynczego zarodka - analiza czynników prognostycznych wystąpienia ciąży”

  prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  3 grudnia godz. 12:00 lek. Marta
  Skrodzka
  „Jakość życia seksualnego młodych kobiet, a samoocena w roli kobiecej i związku” prof. dr hab. Barbara Darewicz
  23 listopada godz. 13:00 lek. Katarzyna Klejna „Wpływ heparyn na układ OPG/RANKL a dysfunkcja śródbłonka u chorych hemodializowanych” dr hab. Beata Naumnik
  20 listopada godz. 13:00 mgr Anna Szóstek Ekspresja syntaz prostaglandynowych i wybranych interleukin oraz ich receptorów w błonie śluzowej macicy klaczy w zależności od fazy cyklu jajnikowego i stadium włóknienia" prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński
  5 listopada godz. 12:00 lek. Marcin Chlabicz „Ocena wybranych parametrów antyoksydacyjnych w raku nerki” prof. dr hab. Barbara Darewicz
  30 października godz. 12:00 lek. dent. Ewelina Dargiewicz „Insulinopodobny czynnik wzrostowy – I w ślinie ludzkiej” dr hab. Małgorzata Wolańska
  9 października godz. 13:00 lek. Maciej Kralisz „Stężenie wybranych cytokin a parametry morfologiczne płytek krwi u chorych zarażonych Giardia Intestinalis” dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  8 października godz. 13:00 mgr Katarzyna Dąbrowska „Angiogeneza i limfangiogeneza w stanach przedrakowych oskrzeli w płucach resekowanych z powodu pierwotnego raka płaskonabłonkowego” prof. dr hab. Lech Chyczewski
  28 września godz. 12:00 lek. dent. Magdalena Cholewa „Stan jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa, a aktywność antyoksydacyjna w surowicy krwi, erytrocytach i ślinie” prof. dr hab. Wojciech Sobaniec
  27 września godz. 11:00 lek. Edyta Waniewska „Katabolizm glikokoniugatów w raku krtani” dr hab. Ewa Olszewska
  17 września godz. 12:00 lek. Jolanta Biszewska „Epidemiologia raka krtani i gardła dolnego w latach 1988 – 2007 w materiale Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” dr hab. Ireneusz Rzewnicki
  29 czerwca godz.13:00 lek. Michał Szeremeta „Ocena wizualizacji śladówkrwi i śliny pochodzenia ludzkiego z użyciem alternatywnego źródła światła (ALS) w aspekcie identyfikacji genetycznej” dr hab. Witold Pepiński
  22 czerwca godz. 12:00 lek. Justyna Kuśmierczyk „Wpływ zmian demograficznych i socjoekonomicznych na wzrost chorób odkleszczowych na terenie województwa podlaskiego na przykładzie kleszczowego zapalenia mózgu” prof. dr hab. Joanna Zajkowska
  21 czerwca godz. 12:00 mgr Piotr Sienkiewicz „Aktywność wybranychegzoglikozydaz lizosomalnych u chorych z różnymi postaciami boreliozy z Lyme” prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
  20 czerwca godz.12:00 lek. Anna Kozieradzka „Czynniki wpływające na pięcioletnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie” prof. dr hab. Włodzimierz Musiał
  18 czerwca godz. 13:00 lek. Artur Sankowski „Ocena przydatności badań obrazowych (RTG, USG i MR) w diagnostyce zmian układu kostno-stawowego kończyny górnej w łuszczycowym zapaleniu stawów” dr hab. Urszula Łebkowska
  15 czerwca godz.11:00 lek.stom. Anna Kuźmiuk „Ocena wybranych parametrów biochemicznych i fizyko-chemicznych śliny, a stan jamy ustnej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1” prof. dr hab. Danuta Waszkiel
  14 czerwca godz. 13:00 lek. stom. Iwona Anielska

  Występowanie ilekooporność szczepów z gatunku Streptococcus izolowanych z jamy ustnej dzieci i dorosłych

  dr hab. Dorota Rożkiewicz
  14 czerwca godz. 12:00 lek. stom. Anton Wolanski

  „Aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych past do zębów i płynów do płukania jamy ustnej w badaniach in vitro”   

  prof. dr hab. Maria Lucyna Zaremba
  12 czerwca godz. 12:00 lek. Joanna Łotowska „Komórki gwiaździste wątroby u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B” prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn
  1 czerwca godz. 13:00 lek. Marek Hryszko "Nadwaga, otyłość oraz cechy zespołu metabolicznego u dzieci z cukrzycą typu 1" dr hab. Włodzimierz Łuczyński
  18 maja godz. 13:00 lek. Jacek Jamiołkowski „Ocena związku pomiędzy sposobem żywienia a stanem zdrowia mężczyzn przy wykorzystaniu zaawansowanych metod statystycznych” prof. dr hab. Andrzej Szpak
  18 maja godz. 12:00 lek. Andrzej Roszkowski „Analiza czynników kliniczno-morfologicznych wpływających na ekspresję wirusa HPV w raku jelita grubego” prof. dr hab. Bogusław Kędra
  19 kwietnia godz. 13:00 lek. Katarzyna Kawnik „Badania nad proalergiczną rolą β-kazomorfin-5 i -7 u niemowląt z nadwrażliwością pokarmową” prof. dr hab. Maciej Kaczmarski
  16 kwietnia godz. 13:00 mgr Dorota Harasiuk „Wpływ aktywacji receptorów LXR na metabolizm lipidów w mięśniu sercowym szczura” prof. dr hab. Jan Górski

  13 kwietnia

  godz. 12:00

  lek. Adam

  Sackiewicz

  „Ocena  wizualizacji plam nasienia przy pomocy alternatywnego źródła światła (ALS) w aspekcie identyfikacji genetycznej” dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica
  4 kwietnia
  godz. 13:00
  lek. Michał Chlabicz „Aktywność katepsyn D i E skrzepliny przyściennej tętniaka aorty brzusznej” prof. dr hab. Marek Gacko
  3 kwietnia godz. 13.00 lek.  Łukasz Bołkun „Ocena białka HSP70 i jego przeciwciał we krwi chorych na ostre białaczki” prof. dr hab. Janusz Kłoczko
  3 kwietnia godz. 12.00 lek. Edyta Cichocka „Przeciwciała anty-HSP70 jako czynnik prognostyczny w przewlekłej białaczce limfocytowej” prof. dr hab. Janusz Kłoczko
  29 marca
  godz. 13.00
  mgr Nadzieja Sołowiej „„Zespół wypalenia” w różnych grupach pielęgniarek” dr hab. Agata Szulc
  29 marca
  godz. 12.00
  mgr Ewa Jaszczołt „Ocena jakości usług terapeutycznych a spełnienie oczekiwań pacjentów hospitalizowanych w różnych oddziałach szpitala psychiatrycznego” dr hab. Agata Szulc
  26 marca
  godz. 13:00
  lek. Krzysztof Kurek „Wpływ hamowania syntezy de novo ceramidu na aktywność sfingomielinowego szlaku transmisji sygnałów i metabolizm lipidów w wątrobie” dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska
  21  marca godz. 12:00 lek. Anna Baran „Ocena stężeń adiponektyny i leptyny w surowicy chorych
   na łuszczycę”
  dr hab. Iwona Flisiak
  12 marca
  godz. 13:00
  lek. Anna Łapińska „Ocena  profilu  eikozanoidów w hodowlach komórek
  jednojądrowych krwi obwodowej chorych z twardziną układową”
  dr hab. Otylia Kowal-Bielecka
  2 marca
  godz. 12:00
  lek. Agnieszka Jabłonowska „Przydatność lipokainy związanej z żelatynazą neutrofilów jako wczesnego prognostycznego wskaźnika ostrego uszkodzenia nerek u chorych poddanych operacji tętniaka aorty brzusznej” dr hab. Andrzej Siemiątkowski
  20 lutego
  godz. 13.00
  lek. stom. Grzegorz Gumiężny „Wpływ cukrzycy ciążowej na aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w ślinie niestymulowanej” prof. dr hab. Małgorzata Szelachowska
  16 stycznia
  godz. 13.00
  lek.  Dominika Hempel „Ocena  aktywności  proteasomów w osoczach chorych na nowotwory złośliwe” prof. dr hab. Halina Ostrowska

   

    3 z 8