• Ostatnia zmiana 23.11.2015 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Doktoraty

  Strona: 3 z 9

   

  Rok 2013

  Termin Autor Temat Promotor
  4 grudnia
  godz. 13:00
  lek. Anna Bobrus-Chociej „Kliniczno-immunologiczna ocena stanu nabywania tolerancji u dzieci z alergią na białka mleka krowiego” prof. dr hab. Maciej Kaczmarski
  4 grudnia
  godz. 12:00
  lek. Adam Chwieśko „Ocena skuteczności terapii inhibitorem pompy protonowej u pacjentów  z krwawieniem nieżylakowym z górnego odcinka przewodu pokarmowego” prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
  15 listopada godz. 13:00 mgr Agnieszka Kulczyńska-Przybik „Przydatność kliniczna oznaczania  białek HSP70 oraz przeciwciał anty-HSP 70 u chorych na szpiczaka plazmacytowego” prof. dr hab. Janusz Kłoczko
  14 listopada godz.12:00 lek. Włodzimierz Ratajewski „Ocena czynników ryzyka i ich wpływ na czas funkcjonowania cewnika naczyniowego do hemodializy” prof. dr hab. Jolanta Małyszko
  13 listopada godz. 13:00 lek. Anita Świętochowska „Częstość występowania uszkodzenia nerek u pacjentów przyjmowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym” prof. dr hab. Jolanta Małyszko
  4 listopada
  godz. 13:00
  mgr Agnieszka Kostur „Proteasom 20S w osoczu chorych na szpiczaka plazmocytowego” prof. dr hab. Janusz Kłoczko
  28 października godz. 14:00 lek. Tomasz Jackowski „Ocena funkcji nerek u pacjentów po implantacji elektrostymulatora serca” prof. dr hab. Jolanta Małyszko
  28 października godz. 13:00 mgr Edyta Adamska „Odpowiedź metaboliczna oraz stężenia wybranych hormonów przewodu pokarmowego i adipokin po posiłkach o różnej zawartości tłuszczów i węglowodanów” dr hab. Lucyna Ostrowska
  9 października godz. 13:00 lek. Agnieszka Mikucka-Niczyporuk „Ftalany jako czynnik niepłodności męskiej” prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  7 października godz. 13:00 mgr Anna Sadowska „Ocena wybranych parametrów apoptozy u chorych z rakiem jelita grubego po okołooperacyjnym stosowaniu metronidazolu” dr hab. Halina Car
  9 września godz. 12:00 lek. Leszek Juszczyk „Ocena stopnia fragmentacji chromatyny plemników, a parametry nasienia i wyniki leczenia par z niepłodnością niewyjaśnioną” prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  28 czerwca godz. 13:00 lek. Kinga Sochoń „Przydatność echokardiografii przezprzełykowej w monitorowaniu funkcji serca w operacjach  pomostowania tętnic wieńcowych” prof. dr hab. Bożena Sobkowicz
  27 czerwca godz. 14:00 lek. Justyna Tomczak „Ocena wybranych wskaźników uszkodzenia cewek nerkowych u dzieci i młodzieży z hiperurykemią” prof. dr hab. Anna Wasilewska
  25 czerwca godz. 12:00 mgr Marzena Tylicka „Aktywność proteasomów w osoczu dzieci z raną oparzeniową umiarkowanej wielkości” dr hab. Wojciech Dębek
  25 czerwca godz. 11:00 lek. Elżbieta Leszczyńska „Wpływ leczenia przeciwnowotworowego przebytego w dzieciństwie na funkcję jajników u dziewcząt i młodych kobiet” prof. dr hab.Maryna Krawczuk-Rybak
  24 czerwca godz.12:00 lek. Marzena Wątek „Ocena stężenia gelsoliny i ceramidów w osoczu pacjentów  z wybranymi nowotworami układu krwiotwórczego” dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska
  24 czerwca godz. 11:00 lek. dent. Artur Błoński „Ocena bariery antyoksydacyjnej w śliniance przyusznej szczurów eksponowanych na kadm i cynk” dr hab. Ewa Dąbrowska
  24 czerwca godz. 10:00 mgr Tomasz Skopiński „Ocena potencjalnego działania przeciwzapalnego selektywnego antagonisty receptorów cholinergicznych muskarynowych w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc’’ dr hab. Robert Mróz
  18 czerwca godz. 12:00 mgr Magdalena Dziemidowicz „Znaczenie interleukiny 6 w wewnątrzkomórkowym przekazywaniu sygnału po stymulacji β-adrenergicznej w mięśniu sercowym myszy” dr hab. Karol Kamiński
  17 czerwca godz. 14:00 lek. Hanna Zajączkiewicz „Ocena procesu gojeniaperforacji błon bębenkowych” prof. dr hab. Elżbieta Hassmann-Poznańska
  17 czerwca godz. 13:00 lek. Małgorzata Piszcz „Rynometria  akustycznaw ocenie przerostu migdałka gardłowego u dzieci i wskazań do zabieguadenoidektomii” dr hab. Bożena Skotnicka
  17 czerwca godz.12:00 mgr Monika Sokół „Mikropęcherzyki  pochodzenia śródbłonkowego we krwi chorych na nowotwory poddawanych leczeniu przeciwnowotworowemu” prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
  7 czerwca godz.13:00 lek. Katarzyna Kalejta „Wybrane markery metabolizmu tkanki kostnej u kobiet w ciąży fizjologicznej i powikłanej cukrzycą ciążową” dr hab. Beata Telejko
  3 czerwca godz. 14:00 lek. Marzena Krajewska „Skuteczność laseroterapii  w zależności od czasu trwania cukrzycowego obrzęku plamki” dr hab. Małgorzata Mrugacz
  3 czerwca godz. 13:00 lek. Małgorzata Jasiewicz „Nowe mechanizmy patofizjologiczne w tętniczym nadciśnieniu płucnym i ich potencjalne znaczenie rokownicze” dr hab. Karol Kamiński
  27 maja
  godz. 13:00
  lek. Tomasz Musiuk „Ocena czynnika hamującego migrację makrofagów w przebiegu ostrego zapalenia trzustki w surowicy pacjentów z niewydolnością oddechową” dr hab. Andrzej Siemiątkowski

  27 maja

  godz. 12:00

  lek. Małgorzata Chilimoniuk „Aktywność katepsyny B i katepsyny D u chorych z nowotworami głowy i szyi leczonych samodzielną radioterapią” prof. dr hab. Ewa Olszewska
  16 maja
  godz. 12:00
  mgr Monika Tobiaszewska „Zmiana modelu leczenia cukrzycy typu 1 a obraz kliniczny  choroby w populacji wieku rozwojowego w latach 2000-2010” dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska
  15 maja
  godz. 13:00
  lek. Elżbieta Dobreńko „Ocena funkcji i struktury naczyń oraz biomarkery wczesnego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci z młodzieńczym  idiopatycznym zapaleniem stawów” dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska
  13 maja
  godz. 13:00
  lek. Jerzy Łukaszewicz „Ocena porównawcza wybranych metod chirurgicznego leczenia oraz jakości życia chorych operowanych z powodu żylaków kończyn dolnych z analizą histopatologiczną i ultrastrukturalną usuniętych  naczyń żylnych” prof. dr hab. Jacek Dadan
  10 maja
  godz. 12:00
  lek. Iwona Pałyga „Rola interleukiny 16 oraz RANTES w patogenezie orbitopatii Gravesa:
  implikacje kliniczne”
  prof. dr hab. Janusz Myśliwiec
  7 maja
  godz. 13:00
  mgr Katarzyna Lekesiz „Wpływ heparyn na ekspresję genów szlaku OPG/RANK/RANKL w hodowli
  komórek śródbłonka”
  dr hab.Beata Naumnik
  19 kwietnia
  godz. 13:00
  lek. Tomasz Szulżyk „Odczyny autoimmunizacyjne u chorych z przewlekłym alkoholowym
  uszkodzeniem wątroby”
  dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński
  19 kwietnia
  godz. 12:00
  lek. Magdalena Rogalska „Krioglobulinemia w przebiegu zakażenia HCV i HIV” dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński
  5 kwietnia
  godz. 13:00
  mgr Joanna Kiśluk „Cechy morfologiczne guzów stromalnych przewodu pokarmowego a czas przeżycia chorych” prof. dr hab. Bogusław Kędra
  5 kwietnia
  godz. 12:00
  mgr Marta Siergiejuk „Aktywność lizosomalnej karboksypeptydazy A i wybranych glikozydaz skrzepliny przyściennej tętniaka aorty brzusznej” prof. dr hab. Marek Gacko
  26 marca
  godz. 13:00
  mgr Edyta Brzezicka „Interakcje pomiędzy komórkami lutealnymi i subpopulacjami limfocytów T
  w ciałku żółtym:  parakrynny mechanizm aktywacji limfocytów T przez komórki lutealne”
  prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński
  19 marca
  godz. 13:00
  mgr Bernadetta Gajo Sezonowość występowania pyłku roślin i zarodników grzybów alergogennych w powietrzu Białegostoku" dr hab. Bożena Kiziewicz
  4 lutego
  godz. 13:00
  lek. stom. Justyna Kos

  „Ocena liczby komórek T regulatorowych u dzieci z cukrzycą typu 1 oraz ich rodzeństwa”

  dr hab. Włodzimierz Łuczyński
  30 stycznia godz.13:00

  lek. Krzysztof

  Matlak

  „Porównanie różnych metod protekcji mózgu u chorych poddanych leczeniu operacyjnemu ostrych rozwarstwień aorty piersiowej”

  prof. dr hab. Tomasz Hirnle
  25 stycznia
  godz. 12:00
  mgr Dorota Moroziewicz „Udział receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji (RAGE) w procesie kancerogenezy w modelu mysim APC1638N/+, CT26 i MC38” prof. dr hab. Lech Chyczewski
  18 stycznia  godz.13:00 mgr Marta Bruczko „Rola akwaporyn w procesie aktywacji płytek krwi” prof. dr hab. Marian Tomasiak

  11 stycznia
  godz. 13:00

  lek. Agata Zielińska „Uczulenie na wybrane alergeny środowiskowe w badanej grupie dzieci
  z pierwotną IgE-zależną alergią na białka mleka krowiego”
  prof. dr hab. Maciej Kaczmarski
  4 stycznia
  godz. 12:00
  lek. Krzysztof Bandzul „Ocena zmian w narządzie wzroku u pacjentów z mózgowym porażeniem
  dziecięcym”
  dr hab. Małgorzata Mrugacz