• Działalność statutowa. Zdjęcie mikroskopu z laborantem w tle oraz logo uczelni