• Wyjazdy zagraniczne. Zdjęcie mikroskopu z laborantem w tle oraz logo uczelni