• Ostatnia zmiana 02.03.2015 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Pielęgniarstwo europejskie

  Prowadzący przedmiot: dr hab. n. o zdr. Katarzyna Van Damme-Ostapowicz

   

  Wykłady:

   

  1. Pielęgniarstwo europejskie - charakterystyka przedmiotu nauczania.
  2. Belgijski system kształcenia pielęgniarek.
  3. Kształcenie pielęgniarek w Grecji.
  4. Fiński system kształcenia pielęgniarek.
  5. Pielęgniarstwo w Portugalii.
  6. Kształcenie pielęgniarek w Norwegii.
  7. Proces Boloński.
  8. Charakterystyka systemu pielęgniarskiego w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji z  uwzględnieniem otoczenia systemowego.
  9. Strategia rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie w Danii.
  10. Rola i znaczenie WHO w rozwoju pielęgniarstwa w Polsce i na świecie. Polityka europejska w zakresie ochrony zdrowia.

   

  Seminaria:

   

  1. Historia Unii Europejskiej; podstawowe akty prawne i dokumenty. Ochrona zdrowia w UE.
  2. Wymogi Unii a zawód pielęgniarski. System Dyrektyw.
  3. Opieka zdrowotna a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
  4. Zawód pielęgniarki i położnej w Unii Europejskiej
  5. System opieki pielęgniarskiej w Niemczech, Czechach, Słowacji i na Węgrzech
  6. Strategia rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie w Danii.
  7. Stały Komitet Pielęgniarek Wspólnoty Europejskiej. Rola i zadania krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń pielęgniarskich.
  8. Międzynarodowe standardy kształcenia i kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w Unii Europejskiej.
  9. Kształcenie pielęgniarek we Francji.
  10. Kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie.
  11. Badania pielęgniarskie i ich edukacyjne determinanty w wybranych krajach kręgu euroatlantyckiego
  12. Opieka położnicza w Finlandii i Holandii. Kształcenie pielęgniarek w Holandii.
  13. E-learning w kształceniu akademickim pielęgniarek
  14. Dowody naukowe w opiece zdrowotnej.
  15. Zawodowe zagrożenia zdrowia pielęgniarek we Wspólnocie Europejskiej.

   

  Literatura:

   

  1. Wrońska I., Krajewska-Kułak E.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego. Czelej, Lublin 2007.
  2. Wrońska I.: Integracja pielęgniarstwa europejskiego. Problemy Pielęgniarstwa, 1996,1-2(6) s.93-100.
  3. Wrońska I.: Rola społeczno-zawodowa. Studium współczesnego pielęgniarstwa. Warszawa 1997.
  4. Konstytucja Unii Europejskiej. Bruksela, 29 października 2004r.
  5. Abako A.: Unia Europejska. Fundusze strukturalne a obszar Ochrony Zdrowia. ZGPTP – broszura. Warszawa, 2002.
  6. Grzywna T., Nowak – Starz G., Zdziebło K. Pielęgniarstwo w Unii Europejskiej. VII Kongres Pielęgniarek Polskich. Problemy Pielęgniarstwa, Sopot, 2004, s. 11- 42.
  7. Janus B.: Międzynarodowa Rada Pielęgniarek – linia działania. Współpraca Towarzystwa Pielęgniarskiego z organizacjami międzynarodowymi. Problemy Pielęgniarstwa, Warszawa, 1 – 2/ 2005 s. 10 – 24.
  8. Wolska – Lipiec K. Z życie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Pielęgniarka i Położna. I/ 2002. S. 13.
  9. Zdziebło K.: Edukacja pielęgniarek we Francji na przykładzie IFSI w Bordeaux. Pielęgniarka i Położna 1/ 2005 s. 17 – 20.
  10. Edulex, de Vlaamse onderwijswetgeving en omzendbrieven: Omzendbrief, 2005 s. 1-2,7-9.
  11. Lewko J., Ostapowicz- Van Damme K., Krajewska-Kułak E.: Strategia rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie w Danii. Pielęgniarstwo Polskie, 2003, 1(15) s. 7-8.
  12. Pazura E.: Organizacja kształcenia pielęgniarek w Norwegii. Pielęgniarstwo 2000.