• Horyzont 2020. Logo Horyzont 2020 - napis Horyzont 202 na niebieskim tle kuli ziemskiej.