• Statystyka. Studenci przy mikroskopie wielostanowiskowym. Zakład Patomorfologii Lekarskiej.