• Ostatnia zmiana 19.06.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Rozdziały w podręcznikach i monografiach

  Rozdziały w monografiach/podręcznikach

  • Krajewska-Kułak E., Chatzopulu A., Łukaszuk C, Lewko J., Leszczyńska M. – Postrzeganie pacjenta na przestrzeni wieków, (w)    Krajewska-Kułak E. , Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C. „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, MKDruk, Bialystok, 2005, Tom I, 13-30; ISBN 83-86796-97-9
  • Sierakowska M, Krajewska-Kułak E., Lewko J.-  Problemy jakości życia w chorobach przewlekłych, Tom I, 35-41 (w) w)    Krajewska-Kułak E. , Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C. „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, MKDruk, Bialystok, 2005, Tom I, 35-41. ISBN 83-86796-97-9
  • Krajewska-Kułak E. – Wybrane problemy zdrowotne  wieku podeszłego.   Wprowadzenie., (w)    Krajewska-Kułak E. , Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C. „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, MKDruk, Bialystok, 2005, Tom I, 209-210. ISBN 83-86796-97-9
  • Krajewska-Kułak E. – Problemy epidemiologiczne XXI wieku. Wprowadzenie., (w)    Krajewska-Kułak E. , Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C. „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, MKDruk, Bialystok, 2005, Tom II, 89-90. ISBN 83-86796-97-9
  • Krajewska-Kułak E. – Wielodyscyplinarna opieka paliatywna. Wprowadzenie (w) Krajewska-Kułak E. , Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C. „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, MKDruk, Bialystok, 2005, Tom II, 285-286. ISBN 83-86796-97-9
  • Krajewska-Kułak E. – Zagrożenia zawodowe personelu medycznego. Wprowadzenie., (w), Krajewska-Kułak E. , Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C. „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, MKDruk, Bialystok, 2005, Tom II, 317-318. ISBN 83-86796-97-9
  • Ramuszewicz M., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C.. -  Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek anestezjologicznych, (w), Krajewska-Kułak E. , Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C. „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”, MKDruk, Bialystok, 2005, Tom II, 381-386. ISBN 83-86796-97-9
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Leszczynska M., Chatzopulu A.: Podstawy farmakoterapii ogólnej. Wprowadzenie- podstawy historyczne farmakoterapii (w) Krajewska-Kułak E.,  Jankowiak B., Wróblewska K.: Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym, Wydawnictwo PWSIiP, Łomża, 2006, 7-11. ISBN 10: 83-89309-23-8, ISBN 13: 978-83-89309-23-5
  • Krajewska-Kułak E.: Podstawowe postacie leków (w) Krajewska-Kułak E.,  Jankowiak B., Wróblewska K.: Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym, Wydawnictwo PWSIiP, Łomża, 2006, 11-16 ISBN 83-922021-6-3 978-83-922021-6-5
  • Krajewska-Kułak E.: Dawki leków i dawkowanie (w) Krajewska-Kułak E.,  Jankowiak B., Wróblewska K.: Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym, Wydawnictwo PWSIiP, Łomża, 2006, 16 -17 ISBN 83-922021-6-3 978-83-922021-6-5
  • Krajewska-Kułak E.: Drogi wprowadzania leków do organizmu i ich wydalanie (w) Krajewska-Kułak E.,  Jankowiak B., Wróblewska K.: Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym, Wydawnictwo PWSIiP, Łomża, 2006, 17-18   ISBN 83-922021-6-3 978-83-922021-6-5
  • Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Łukaszuk C., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kondzior D., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.,.: Motywy śmierci w malarstwie na przestrzeni wieków. Wybrane aspekty [w:]  „W drodze do brzegu Życia” Tom I, Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W. red., MKDruk, Bialystok, 2006,47-63  ISBN 978-83-89934-14-7 Tom I  978-83-89934-15-4
  • Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Łukaszuk C., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kondzior D., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., van Damme-Ostapowicz K.: Wizerunek anioła w malarstwie [w:]  „W drodze do brzegu Życia” Tom II, Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Lewko J. Łukaszuk C. red., MKDruk, Bialystok, 2007,, 49-61 ISBN 978-83-89934-14-7 Tom II  978-83-89934-16-1
  • Chadzopulu A., Theodosopoulu E., Krajewska-Kułak E., Wrońska I: W cieniu Hadesu [w:]  „W drodze do brzegu Życia” Tom II, Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Lewko J. Łukaszuk C. red., MKDruk, Bialystok, 2007, 149-165 ISBN 978-83-89934-14-7 Tom II  978-83-89934-16-1
  • Rolka H., Krajewska - Kułak E., Ostapowicz Van - Damme K., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Krajewska K., Baranowska A., Jankowiak B., Kondzior D.,  Szyszko - Perłowska A., Łukaszuk C.: Rytuał pogrzebowy w starożytnym Egipcie, [w:]  „W drodze do brzegu Życia” Tom II, Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Lewko J. Łukaszuk C.  red., MKDruk, Bialystok, 2007,, 165-173  ISBN 978-83-89934-14-7 Tom II  978-83-89934-16-1
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.,  Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Kondzior D.,  Lewko J., Łukaszuk C., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K.,  Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme-Ostapowicz K.: Refleksje na temat przemijania (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I,  15-24, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Theodosopoyloy E.,  Wrońska I.: Asklepion- sanatorium starożytnej Grecji (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I,  25-36,  ISBN 978-63-89934-24-6
  • Leszczyńska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Kędziora-Kornatowska K.,  Borzuchowska A.: Powszechna ochrona zdrowia w Polsce- rys historyczny, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I,  37-51, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Ostapowicz van-Damme K., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Łukaszuk C., Szczepański M.: Rys historyczny rozwoju instytucji Domów Dziecka, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I,  52-66, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Laskowska A., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Macura A. B., Jakoniuk P.: Historia rozwoju badań nad zakażeniami szpitalnymi (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I,  72-80,  ISBN 978-63-89934-24-6
  • Krajewska K., Waszkiewicz A., Krajewska – Kułak E., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kondzior D., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Leszczyńska K., Lewko J., Van Damme - Ostapowicz K..: Edukacja zdrowotna, jako forma przygotowania pacjentki z cukrzycą ciężarnych do samopielęgnacji i samoobserwacji, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I,  92-97, ISBN 978-63-89934-24-6 
  • Krajewska K., Frąszczak K., Jankowiak B., Szczepański M., Krajewska – Kułak E., Rolka H., Szyszko – Perłowska A., Leszczyńska K., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kondzior D., Sierakowska M.: Problemy pielęgnacyjne noworodka z niewydolnością oddechową – opis przypadku, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I,  119-125, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Baranowska A., Chrzanowska E., Krajewska-Kułak E., Ostapowicz-Van Damme K., Jankowiak B, Rolka H.: Wiedza uczniów na temat zachowań ryzykownych dla zdrowia, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I, 169-176, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Kowalczuk K.,  Bednarczyk A., Jankowiak B.,  Krajewska – Kułak E., Klimaszewska K., Lewko J.: Program edukacji pielęgniarskiej dla dzieci z rozpoznana wada wzroku  (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I, 205-210, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Kondzior D. J.,  Krystyna K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Rolka H., Baranowska A., Krajewska K.: Jak zapobiegac powstawaniu dyskopatii, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I, 263-267,  ISBN 978-63-89934-24-6
  • Szyszko-Perlowska A.,  Kotomska K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D.: Zachowania ryzykowne po spożyciu alkoholu wśród studentów, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I, 300-308, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Wróblewska K., Gołębiewska A., Chilińska J., Rolka H., Jabłonowska K.: Nieswoiste choroby zapalne jelita grubego – colitis ulcerosa, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I, 341-347,  ISBN 978-63-89934-24-6
  • Tumiel K., Sierakowska M., Goroszkiewicz H., Krajewska-Kułak E.: Problemy i potrzeby starzejącego się środowiska wiejskiego, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom I, 422-434, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Bielemuk A., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Chmura R.M., Stankowska M., Samujło B., Krysiak T.: Ocena relacji interpersonalnych w grupie zawodowej pielęgniarka-lekarz, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom II, 25-34, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Kondzior D.J, Krajewska – Kułak E., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Rolka H., Jankowiak B., Baranowska A., Szyszko – Perłowska A.: Najczęściej występujące problemy bio– psycho – społeczne u chorego z miastenią, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom II, 83-88, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Klimaszewska K., Kowalewska K., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K.,  Jankowiak B., Kondzior D., Krajewska K., Szyszko-Perłowska A: Rola pielęgniarki w pielęgnacji pacjenta z założonym opatrunkiem gipsowym po złamaniu kości ramiennej, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom II, 89-94 ISBN 978-63-89934-24-6
  • Jankowiak B., Kozłowska A., Lewko J., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Klimaszewska K.: Ocena wiedzy pielęgniarek o metodach pielęgnacji pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgowym, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom II, 109-116, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Klimaszewska K.., Kowalczuk K.., Jankowiak B.., Baranowska A., Kondzior D.., Krajewska K., Szyszko-Perłowska A., Łukaszuk C.,, Chilińska J.., Kowalewska B. , Gołębiewska A.: Postawy wobec eutanazji, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom II, 215-218, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C., Makarowski T.: Wpływ powietrza na zdrowie człowieka, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom II, 234-242, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Rolka H.  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Kułak W., Jankowiak B., Ostapowicz Van Damme K., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kondzior D., Baranowska A.: Mikroflora pomieszczeń placówek ochrony zdrowia, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom II, 243-254, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Laskowska A., Łukaszuk C. , Krajewska-Kułak E., Macura A., Jakoniuk P. : Epidemiologia zakażeń szpitalnych, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom II, 255-267, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Laskowska A., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Macura A. B., Jakoniuk P.: Zakażenia w grupie zawodowej pracowników ochrony zdrowia (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom II, 268-274, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Tomkiewicz A., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E.: Przygotowanie pacjenta ze stomią jelitową do samopielęgnacji i samoopieki, (w:) Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, MKDruk, Bialystok, 2007,  Tom II, 400-416, ISBN 978-63-89934-24-6
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B., KowalewskaB., Chilinska J., Gołębiewska A., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Krajewska- K., Kondzior D.: Koncepcja śmierci w buddyzmie [w:] Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Łukaszuk C. red. „W drodze do brzegu życia”, WPiOZ Białystok, tom III, MKDruk, Bialystok, 2007, 131-134, ISBN 978-83-89934-14-7 III TOM ISBN – 978-83-89934-27-7
  • Chadzopulu A., Krajewska-Kułąk E., Łukaszuk C.: Demony na  Bałkanach [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Łukaszuk C. red.,  WPiOZ Białystok, tom III, MKDruk, Bialystok, 2007, 145-149;  ISBN 978-83-89934-14-7 tom III  ISBN – 978-83-89934-27-7
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska- K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme-Ostapowicz K., Chilinska J., Gołębiewska A., Wroblewska K.: Dziecko i śmierć  – refleksje z malarstwem w tle [w:] Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Łukaszuk C. red. „W drodze do brzegu życia”, WPiOZ Białystok, tom III, MKDruk, Bialystok, 2007, 153-156, ISBN 978-83-89934-14-7 III TOM ISBN – 978-83-89934-27-7
  • Krajewka-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C.: Ciaża a śmierć – zaskakujące podobieństwa. Refleksje ad przemyśleniami Kathy Kaliny [w:] Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Łukaszuk C. red. „W drodze do brzegu życia”, WPiOZ Białystok, tom III, MKDruk, Bialystok, 2007, 193-201, ISBN 978-83-89934-14-7 III TOM ISBN – 978-83-89934-27-7
  • Kowalewska B.,  Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Gołębiewska A, Wróblewska K., Rolka H., Chilińska J., Łukaszuk C.: Opieka paliatywna i hospicyjna na przestrzeni wieków [w:] Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Łukaszuk C. red. „W drodze do brzegu życia”, WPiOZ Białystok, tom III, MKDruk, Bialystok, 2007, ISBN 978-83-89934-14-7 III TOM ISBN – 978-83-89934-27-7, 321-326
  • Chilińska J., Wróblewska K., Jaszewski M., Krajewska-Kułak  E., Jankowiak B., Rolka H., Kowalewska B., Gołębiewska A.: Problem informowania o zbliżającej się śmierci w opinii pacjentów i personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży [w:] Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Łukaszuk C. red. „W drodze do brzegu życia”, WPiOZ Białystok, tom III, MKDruk, Bialystok, 2007, ISBN 978-83-89934-14-7 III TOM ISBN – 978-83-89934-27-7, 327-331
  • Chilińska J., Wróblewska K., Jaszewski M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kowalewska B., Kowalczuk K., Gołębiewska A.: Problem akceptacji zmienionego wizerunku po zabiegach operacyjnych w obrębie twarzy w przebiegu chorób nowotworowych – przeżycia rodziny [w:] Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Łukaszuk C. red. „W drodze do brzegu życia”, WPiOZ Białystok, tom III, MKDruk, Bialystok, 2007, ISBN 978-83-89934-14-7 III TOM ISBN – 978-83-89934-27-7, 351-359
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska- K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme-Ostapowicz K., Wróblewska K Chilińska J., Gołębiewska A. : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie [w:] Krajewska-Kułak E., Nyklewicz W., Łukaszuk C. red. „W drodze do brzegu życia”, WPiOZ Białystok, tom III, MKDruk, Bialystok, 2007, 409-413, ISBN 978-83-89934-14-7 III TOM ISBN – 978-83-89934-27-7
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C.,  Chadzopulu A., Baranowska A., Jankowiak B.,  Krajewska K., Lewko J.,  Nyklewicz W., Rolka H.,  Klimaszewska K.,  Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K.,  Chilińska J., Gołębiewska A.,  Wróblewska K.: Po drugiej stronie tęczy [w:] Drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B. red. tom IV,  ABIS, Białystok, 2008, 15- 26,  ISBN 978-83-89934-14-7 IV TOM ISBN – 978-83-89934-34-5
  • Chadzopoulu A., Krajewska-Kułak E., Theodosopoylou E., Wrońska I., Kułak W.,  Łukaszuk C.: Tajemnice  Anastenariów [w:] Drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B. red. tom IV,  ABIS, Białystok, 2008, 95- 108,      ISBN 978-83-89934-14-7 IV TOM ISBN – 978-83-89934-34-5
  • Gołębiewska A., Krajewska – Kułak E., Jankowiak B., Kułak W., Wróblewska K., Kowalewska B., Chilińska J., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Łukaszuk C.: Czy przegrała mecz życia? [w:] Drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B. red. tom IV,  ABIS, Białystok, 2008, 121-129,   ISBN 978-83-89934-14-7 IV TOM ISBN – 978-83-89934-34-5
  • Rolka H., Mroczkowska H., Łukaszuk C., Krajewska – Kułak E.,  Van Damme - Ostapowicz K., Kowalewska B., Gołębiewska A., Jankowiak B., Kondzior D., Klimaszewska K., Kowalczuk K.: Przez śmierć ofiarowanie daru życia – opinie studentów kierunku zarządzanie i marketing PWSIiP w Łomży na temat przeszczepiania narządów od dawców żywych i martwych [w:] Drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B. red. tom IV,  ABIS, Białystok, 2008, 201-209,      ISBN 978-83-89934-14-7 IV TOM ISBN – 978-83-89934-34-5
  • Wróblewska K., Chojnowska A., Krajewska-Kułak E., Chilińska J., Jaszewski M.,  Jankowiak B., Sieniawska E.,  Góralczyk M.: Postawy rodzin wobec śmieci i  umierania najbliższych w Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży [w:] Drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B. red. tom IV,  ABIS, Białystok, 2008, 229-237,      ISBN 978-83-89934-14-7 IV TOM ISBN – 978-83-89934-34-5
  • Kondzior D. J., Krysiewicz B., Krajewska – Kułak E., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Van – Damme Ostapowicz K., Łukaszuk C., Kowalewska B., Rolka H., Jankowiak B.: Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej [w:] Drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B. red. tom IV,  ABIS, Białystok, 2008, 381-386.      ISBN 978-83-89934-14-7 IV TOM ISBN – 978-83-89934-34-5
  • Rolka H., Kryścio A., Łukaszuk C., Krajewska – Kułak E., Van Damme - Ostapowicz K., Kowalewska B., Gołębiewska A., Jankowiak B.: Śmierć dziecka nienarodzononego – opinie studentów kierunku zarządzanie i marketing na temat przeprowadzania zabiegów aborcji [w:] Drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B. red. tom V,  ABIS, Białystok, 2008, 47-57. ISBN 978-83-89934-14-7 V TOM ISBN – 978-83-89934-40-6
  • Kułak W., Krajewska-Kułak E.: Co zmieniło się w postrzeganiu niepełnosprawności [w:] Drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B. red. tom V,  ABIS, Białystok, 2008, 331-344, ISBN 978-83-89934-14-7 V TOM ISBN – 978-83-89934-40-6
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Kowalczuk K., Klimaszewska K.., Kondzior D.., Krajewska K., Bielemuk A., Szyszko-Perłowska A.: Problem głodu w Afryce [w:] Drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B. red. tom V,  ABIS, Białystok, 2008, 389-401. ISBN 978-83-89934-14-7 IV TOM ISBN – 978-83-89934-40-6
  • Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Łukaszuk C, Rolka H., Kowalczuk K: Zagrozenia w pracy pielęgniarek, Vademecum Pielęgniarki i Położnej, Wydawnictwo APIS, 2008, 131-146, ISSN 1734-5979
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Problemy bio-psycho-społeczne  w  rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym, Vademecum Pielęgniarki i Położnej 2009, Wydawnictwo APIS, 2008, 141-151, ISSN 1734-5979
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Padaczka-problem wciąż aktualny, Vademecum Pielęgniarki i Położnej 2010, Wydawnictwo APIS, 2009, 155-151, ISSN 1734-5979
  • Krajewska-Kułak E.: Grzybica – doskonała aktorka, Vademecum Pielęgniarki i Położnej 2010, Wydawnictwo APIS, 2009, 174-180, ISSN 1734-5979
  • Gołębiewska A., Wosińska K., Malinowska-Rafalowska E., Kosiorek E., Poławska W., Krajewska-Kułak E., Kulak W., Wroblewska K., Chilińska J., Kowalewska B., Klimaszewska K., Rolka H., Mościcka U., Pietrzak B.: Zaufanie pacjent-lekarz dermatolog na podstawie skali Anderson i Dedrick [w:] Problemy dermatologiczne w pielęgniarstwie i kosmetologii. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nicyzporuk W., Jankowiak B., Wroblewska K. red., Wydawnictwo PWSIiP w Łomży, 2009, 118-128, ISBN-  978-83-60571-12-5
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Gołebiewska a., Kondzior D., Ostapowicz van Damme K., Klimaszewska K., Łukaszuk C., Kowalczuk K.: Wpływ chorób skóry pacjentów na sprawowanie funkcji zawodowych przez połozne – doniesienie wstępne [w:] Problemy dermatologiczne w pielęgniarstwie i kosmetologii. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nicyzporuk W., Jankowiak B., Wroblewska K. red., Wydawnictwo PWSIiP w Łomży, 2009, 140-158, ISBN-  978-83-60571-12-5
  • Kułak W., Krajewska-Kułak E., Kułak A., Kułak P., Blecharczyk B., Bienias Ł.: Choroba – to nie przekreślenie życia, na przykładzie znanych osobistości i ich dolegliwości [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. red:  W drodze do brzegu życia tom VI,  MKDruk, Białystok, 2009, 387- 409,  ISBN 978-83-89934-14-7  tom VI  ISBN – 978-83-89934-45-1
  • Chadzopulu A., Kułak A., Krajewska-Kułak E.: Uzdrawiająca  moc ikon [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. red:  W drodze do brzegu życia tom VI,  MKDruk, Białystok, 2009, 307- 323,  ISBN 978-83-89934-14-7  tom VI  ISBN – 978-83-89934-45-1
  • Rolka H., Klimaszewska K., Van-Damme Ostapowicz K., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: Gdy gaśnie wiara i nadzieja, a choroba jest źródłem klęski i cierpienia [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. red:  W drodze do brzegu życia tom VI,  MKDruk, Białystok, 2009, 49-57,  ISBN 978-83-89934-14-7  tom VI  ISBN – 978-83-89934-45-1
  • Van Damme-Ostapowicz K., Szpakowska-Żurawska K., Sarosiek J.,  Rozwadowska E., Żurawski A., Kraszyńska A., Duliniec J., Krajewska-Kułak E.: Malaria, [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. red:  W drodze do brzegu życia tom VI,  MKDruk, Białystok, 2009, 469-  478,  ISBN 978-83-89934-14-7  tom VI  ISBN – 978-83-89934-45-1
  • Van Damme-Ostapowicz K., Sarosiek J., Duliniec J., Faliszewska E. M., Kordecki J. K., Kraszyńska A., Ogonowska J., Szpakowska-Żurawska K., Żurawski A., Krajewska-Kułak E.: Plagi Afryki, [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. red:  W drodze do brzegu życia tom VI,  MKDruk, Białystok, 2009, 479-469,  ISBN 978-83-89934-14-7  tom VI  ISBN – 978-83-89934-45-1
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Trypuć M., Chilicka M., Tołłoczko H., Wiśniewska A., Wiśniewska G.,  Terlikowski R., Kraszyńska B., Kraszyńska A. : Postrzeganie śmierci w literaturze średniowiecza, [w:] Krajewska-Kułak F., Łukaszuk C. red:  W drodze do brzegu życia tom VI,  MKDruk, Białystok, 2009, 191- 200,  ISBN 978-83-89934-14-7  tom VI  ISBN – 978-83-89934-45-1
  • Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Krajewska–Kułak E., Doroszkiewicz H., Kowalczuk K., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Van Damme-Ostapowicz K.: Eutanazja – zagrożenie współczesności, [w:] Krajewska-Kułak F., Łukaszuk C. red:  W drodze do brzegu życia tom VI,  MKDruk, Białystok, 2009, 217- 227,  ISBN 978-83-89934-14-7  tom VI  ISBN – 978-83-89934-45-1
  • Rolka H., Micun I., Klimaszewska K., Van Damme- Ostapowicz K., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: „Podaruj cząstkę siebie innym”. Opinia społeczeństwa na temat pobierania szpiku do przeszczepiania  [w:].Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 43-55,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8
  • Rolka H., Grochowska A., Klimaszewska K., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: Nie gaśmy życia, które jeszcze płonie, a jego piękny płomień świecić może jeszcze przez długi czas. Postawy społeczeństwa polskiego wobec pobierania narządów od dawców żywych i zmarłych [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 57-69,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8
  • Zysk K.,  Chilińska J.,  Wróblewska K., Chojnowska A., Krajewska-Kułak E., Sieniawska E., Góralczyk M.,  Jankowiak B., Gołębiewska A.: Transplantacja narządów w opinii społecznej na przykładzie wybranej populacji [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 81-92,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Nyklewicz W., Sierakowska M.: Solarium, tanoreksja – czy nowe śmiertelne uzależnienie? [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 93-103,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Szyszko-Perłowska A., Bielemuk A., Kondzior D., Kowalewska B., Krajewska K., Rolka H.., Rozwadowska E.: Ocena wiedzy studentów ratownictwa medycznego  na temat   zasad korzystania z solarium [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C (red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 105-115,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8
  • Kowalczuk K., Kozłowska E., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Jankowiak B., Sierakowska M.: Jakość życia pacjentów kwalifikowanych do zabiegu przezskórnej angioplastki wieńcowej [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 195-208,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8
  • Sierakowska M., Siniakowicz K., Doroszkiewicz H., Lewko J., Kowalczuk K., Van Damme-Ostapowicz K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Ocena jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych, akceptacji niesprawności i umiejętności radzenia sobie w chorobie  [w:} Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 209-222,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8
  • Van Damme-Ostapowicz K.,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., JankowiakB.,  Rolka H., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K.,  Bielemuk A., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Szyszko-Perłowska A.,  Kondzior D., Kowalewska B.: Jakość życia i zachowania zdrowotne dzieci w domu dziecka na podstawie badań własnych w Białymstoku i Supraślu  [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 245-260,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8
  • Wróblewska K., Chojnowska A., Krajewska-Kułak E., Chilińska J., Dackiewicz H., Jaszewski M., Fiega E., Sieniawska E., Góralczyk M.: Żywienie pozajelitowe podstawą życia komórki i organizmu-skuteczna terapia chorych hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w stanach zagrożenia życia  [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 272-286,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8
  • Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E.: Ocena reakcji emocjonalnej studentów pielęgniarstwa wobec śmierci [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.( red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 289-298,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8Kondzior D., Kozłow M., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Kowalczuk K., Rolka H., Van Damme-Ostapowicz K.: Pielęgnowanie pacjenta w terminalnej fazie choroby nowotworowej ze zdiagnozowanym rakiem płuca  [w:] Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (red.):  W drodze do brzegu życia tom VII,  MKDruk,,  Białystok, 2009, 597-610,   ISBN 978-83-89934-14-7  tom VII  ISBN - 978-83-89934-59-8
  • Krajewska-Kułak E., Rutkowski R.: Rehabilitacja medyczna, jej rozwój i zadania  [w:] Rehabilitacja medyczna w praktyce klinicznej, Rutkowski R. red., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, 2009, 9-16, ISBN, 978-83-89934-56-7
  • Szymańczyk P., Rozwadowska E., Młynarczyk I., Chilińska E., Hłduński M., Laskowski M., Krajewska-Kułak E., Chilicka M.A., Kaniewska K., Terlikowski R.:  Stosunek do eutanazji oraz postrzeganie procesu umierania przez studentów studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia [w:]  Studenckie Dni Medycyny Paliatywnej. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Doboszyńskiej. Warszawa, 2010, 90-96
  • Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E: Znaczenie zdrowia emocjonalnego pielęgniarek w kształtowaniu relacji z pacjentami w perspektywie interpersonalnej koncepcji pielęgnowania człowieka. W: M. Wojciechowska (red.): Problemy zdrowia psychicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, 2010, 157-163, ISBN 978-83-7415-498-0
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Rola pielęgniarki w edukacji rodziny i chorego na padaczke, Vademecum Pielęgniarki i Położnej 2011, Wyd. APIS, Wrocław, 2010, 151-157
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Nowe uzależnienia, Vademecum Pielęgniarki i Położnej 2011, Wyd. APIS, Wrocław, 2010, 158-167
  • Krajewska-Kułak E.: Pamięci Inki Fetlińskiej, Vademecum Pielęgniarki i Położnej 2011, Wyd. APIS, Wrocław, 2010, 188-192
  • Kowalczuk K., Zdańska A., Krajewska-Kułak E., Łukszauk C., Ostapowicz Van-Damme K., Kondzior D., Klimaszewska K., Lewko J., Rozwadowska E.: Stres w pracy- problem wciąż aktualny [w:] Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - wybrane zagadnienia, Abramczyk A., Krajewska-Kułak E., Dyk D., Kózka M., Wrońska I. (red.) :Argi, Wrocław, 2010, 25-29. ISBN: 83-912589-2-0
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Łagoda K., Rolka H.: Czynniki psycho-społeczne w pracy pielęgniarek i położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej [w:] Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - wybrane zagadnienia, Abramczyk A., Krajewska-Kułak E., Dyk D., Kózka M., Wrońska I. (red.) :Argi, Wrocław, 2010, 30-36. ISBN: 83-912589-2-0
  • Klimaszewska K., Kowalewska B., Kondzior D., Wilk E., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Rolka H.: Jakość życia pacjentów czynnych zawodowo w zespołach bólowych kręgosłupa [w:] Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - wybrane zagadnienia, Abramczyk A., Krajewska-Kułak E., Dyk D., MKózka M., Wrońska I. (red.) :Argi, Wrocław, 2010, 140-148. ISBN: 83-912589-2-0
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Drozdowski W., Kułak W., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalewska B.: Ocena jakości życia i stopnia akceptacji choroby u chorych z migreną [w:] Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej - wybrane zagadnienia, Abramczyk A., Krajewska-Kułak E., Dyk D., Kózka M., Wrońska I. (red.) :Argi, Wrocław, 2010, 156-165. ISBN: 83-912589-2-0
  • Krajewska-Kułak E.: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w dermatologii i wenerologii - niedoceniane pole dzialń pielęgniarki [w:] Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej, Juszczyk M. (red.),  WSEiP, Kielce, 2010, 95-106,  ISBN 978-83-60056-56-60-8
  • Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Theodosopoulou E., Joannidis W.s, Filippidou E., Topalidou A., Adraniotis I.s: Spotkania żywych ze zmarłymi w Nekromantion [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  133-155,  ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Chilińska E., Ryniec M., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Postrzeganie in vitro przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  345-358, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Jankowiak B.,Rolka H., Klimaszewska K., Mroczkowska H., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kondzior D.: Opinia społeczeństwa polskiego na temat przeszczepiania narządów od dawców żywych i martwych [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  105-115,  ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Jankowiak B.,Rolka H., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Oleszczuk T., Kowalczuk K., Kondzior D., Kowalewska B.: Wypalenie zawodowe a funkcjonowanie społeczne wśród położnych [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  361-370, ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Klimaszewska K., Rolka H., Falkowska U., Jankowiak B., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kondzior D.: Etyczne dylematy związane z pobieraniem narządów dla celów transplantologii  w opinii pielęgniarek [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  117- 130, ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Klimaszewska K., Rolka H., Sorokin A., Jankowiak B., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kondzior D.: Społeczna jakość życia  pacjentów z chorobą Parkinsona [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  399-411, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Kondzior D. J., Chełchowska M., Rolka H. J., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Jankowiak B., Kowalczuk K., Kowalewska B., Gołębiewska A., Chilińska J.:  Jakość życia pacjentów z chorobą Parkinsona [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  413-425, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Kondzior D. J., Fiłończuk K. D., Rolka H. J., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Jankowiak B., Kowalczuk K., Kowalewska B.: Problemy pielęgnacyjne pacjentki z chłoniakiem złośliwym w trakcie stosowania chemioterapii [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  145-156, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Kondzior D. J., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Rolka H. J., Jankowiak B., Kowalczuk K., Kowalewska B.: Pielęgnowanie chorego z niedowładem połowiczym w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  427439,  ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Kondzior D. J., Roszkowska A., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Rolka H. J., Kowalczuk K., Baranowska A., Van Damme-Ostapowicz K.: Pielęgnowanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – opis przypadku [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  441-453, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Rolka H.,  Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Klimaszewska K.,  Rozwadowska E., Kondzior  D., Kowalewska B.: Stres zawodowy w pracy pielęgniarek i położnych na terenie województwa podlaskiego [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  353-360,  ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Krajewska-Kułak E.,  Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K.,  Kondzior D.,  Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Krajewska-Ferishah K., Lankau A.:  Ocena  postaw studentów pielęgniarstwa wobec cierpienia. [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  69-78, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. R., Lewko J., Van Dame-Ostapowicz K., Lankau A., Guzowski A., Rozwadowska E., Kowalczuk K., Jankowiak B., Rolka H., Klimaszewska K., Kondzior D.,  Baranowska A., Kowalewska B., Sierakowska M., Krajewska-Ferishah K., Szyszko--Perłowska A., Kulmaczewska M. A.: Postrzeganie roli pielęgniarki w edukacji  wybranych grup społecznych. [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  405- 411, ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. R., Rolka H., Makarowski T.:  Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  335-351,  ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Krajewska-Kułak E., Van Damme–Ostapowicz K., Rozwadowska E.,  Lewko J.,  Łukaszuk C. R.,  Rolka H. J.,  Sierakowska M.,  Szyszko-Perłowska A., Kulmaczewska M. A., Radziejewski P., Moczydłowska A.:  Ocena  postaw młodzieży  wobec bezdomności. [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  219-229, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Krajewska-Kułak E., Wróblewska K., Radziejewski P., Sobocińska A., Chilińska J.,  Jaszewski M.,   Majewska H., Bajno J., Krynicki R.: Postawy chorych  wobec przesądów i zabobonów [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  169-181, ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Lewko J., Sycewicz A., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Łukaszuk C. R., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K., Rozwadowska E.: Poziom samokontroli i samoopieki oraz zapotrzebowanie na edukację w zakresie pielęgnacji skóry stóp u pacjentów z cukrzycą [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  423- 433, ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Łukaszuk C. R., Dąbrowska A., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E.:  Opieka paliatywna/hospicyjna w opinii społecznej [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  79- 91, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Mickiewicz I., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie przez  studentów kierunku pielęgniarstwo roli hospicjów w opiece nad chorym [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  93-102, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie aborcji przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  359-382, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Rolka H., Klimaszewska K.., Jankowiak B.a,  Affek E., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kondzior D.:  Opinia społeczeństwa polskiego dotycząca zaprzestania działań w zakresie resuscytacji krążeniowo - oddechowej [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  81 - 89,  ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Romanowska J., Turko B., Porowska W., Skiepko U., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.:  Terapie Wschodu w medycynie naturalnej – akupunktura [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  315- 331, ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Van Damme – Ostapowicz K., Kowalczuk K., Lewko J., Rolka H., Baranowska A., Kaniewska K., Kropiwnicka E., Wiśniewska E., Wiśniewska E.: Eksperyment medyczny na ludziach w świetle prawa [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII,  73- 79,   ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Wiśniewska A., Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Romanowska J., Turko B., Porowska W., Skiepko U., Chilińska E., Ryniec M., Doluk I., Drzymkowski J., Tyrakowska Z., Ryniec M., Wybraniak M., Górska N., Chilicka M. A., TerlikowskiR.: Postrzeganie wolontariatu przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doniesienie wstępne. [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  103-114, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Sobocińska A., Krynicki R., Bachórzewska-Gajewska H., Krajewska-Kułak E.,   Wróblewska K., Jaszewski M.: Implantowalny kardiowerter-defibrylator szansą przeżycia pacjentów obciążonych kardiologicznie –na podstawie populacji pacjentów leczonych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  455-464, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Tyrakowska Z., Drzymkowski J., Kuszczak A., Rozwadowska  E., Krajewska-Kułak E.:  Postawy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wobec zabiegów chirurgii estetycznej [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom IX,  505-523, ISBN - 978–83–89934–67–3
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. R., Lewko J., Sierakowska M., Kowalczuk K.: Wspomnienia z Nigerii.  Medycyna tropikalna w praktyce [w:] W drodze do brzegu życia, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R, Lewko J.(red.), Duchno, Duchno sp. z o.o., Białystok, 2011, tom VIII, 183-198, ISBN - 978–83–89934–66–6
  • Ślifirczyk A., Pawlik D., Krajewska-Kułak E., Caruk E, Zielant E.: The knowledge of PSW in Biała Podlaska students about cervical cancer in terms of the demand for health education = Wiedza studentek PSW w Białej Podlaskiej na temat raka szyjki macicy w aspekcie zapotrzebowania na edukację zdrowotną [w:]Contemporary Public Health Issues. Ed. by Zofia Kubińska,  Biała Podlaska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2011, 47-56, ISBN: 978-83-61044-49-9,
  • Bajno J., Terlikowski R., Jaszewski M., Sobocińska A.,Wróblewska K. H., Krajewska-Kułak E., Chilińska J., Terlikowski Sł. J.: The needs of disabled persons as the challenge for the hippotherapy – the activity of the Rehabilitation Day Centre for Children in Kisielnica as an example  [w:] Challenges Of The Current  Medicine,  Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E. (ed.) Medical University of Bialystok, 2012, 215-223, ISBN - 978-83-89934-75-8
  • Bajno J., Terlikowski R., Jaszewski M., Sobocińska A.,Wróblewska K. H., Krajewska-Kułak E., Chilińska J., Terlikowski Sł. J.: Hippotherapy as the best form of kinetic rehabilitation [w:] Challenges Of The Current  Medicine,  Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E. (ed.) Medical University of Bialystok, 2012, 225-228, ISBN - 978-83-89934-75-8
  • Chilińska J. Z., Chludzińska B., Sobocińska A., Krajewska-Kułak E., Wróblewska K.,  Krynicki R.:   Częstość wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do nagłego zatrzymania krążenia w latach 2008-2010 na podstawie dokumentacji WSPR w Łomży [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 447-456, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Chilińska J. Z., Mierzejewska H., Sobocińska A., Krajewska-Kułak E., Wróblewska K., Cyranowska E.: Wpływ metod rehabilitacji mowy i głosu na funkcjonowanie chorego po całkowitej laryngektomii  [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012 433-445, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Cybulski M.,  Rozwadowska E., Wróblewska U., Konopacki A.: Thanatology education as a way to the Ars Moriendi  [w:] Challenges Of The Current  Medicine,  Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E. (ed.) Medical University of Bialystok, 2012, 111-117, ISBN - 978-83-89934-75-8
  • Hładuński M., Młynarczyk I,  Porowska W., Szymańczyk P., Turko B., Romanowska J., Małachwiej P., Tyrakowska Z., Chilińska E.,  Ryniec M., Kuszczak A., Kotowicz M., Żarnoch E., Drzymkowski J., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Aspekty prawne, etyczne i moralne zapłodnienia In vitro w Polsce [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 181-186,  ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Jaszewski M., Bajno J., Terlikowski R., Sobocińska A.,Wróblewska K. H., Krajewska-Kułak E., Chilińska J., Terlikowski Sł. J. Disability in Poland as an increasing social problem [w:] Challenges Of The Current  Medicine,  Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E. (ed.) Medical University of Bialystok, 2012, 207-213, ISBN - 978-83-89934-75-8
  • Klimaszewska K., Borawska K., Kowalewska B., Rolka H., Kondzior D., Kowalczuk K., Jankowiak B., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E.: Eutanazja w opinii społeczeństwa - dobrodziejstwo czy cywilizacja śmierci [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 143- 155,  ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Klimaszewska K., Borawska K., Kowalewska B., Rolka H.,  Kondzior D., Kowalczuk K., Jankowiak B., Baranowska A.,  Krajewska -Kułak E.: Eutanazja w Polsce i na świecie [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 539-546,  ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Klimaszewska K., Jórzak M., Kowalewska B., Rolka H., Kondzior D., Kowalczuk K., Jankowiak B., Baranowska A., Krajewska-Kułak E.: Ocena poziomu wiedzy społeczeństwa województwa podlaskiego na temat choroby wieńcowej serca [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 299-311, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Klimaszewska K., Kasprzyńska L., Kowalewska B., Rolka H., Kondzior D., Kowalczuk K., Jankowiak B., Baranowska A., Krajewska-Kułak E.: Kwestia nierozstrzygalności problemu eutanazji w kontekście racji społecznych [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W.(red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 167- 179,  ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Klimaszewska K., Kowalewska B., Rolka H., Kondzior D., Kowalczuk K., Jankowiak B., Baranowska A., Krajewska-Kułak E.: Stosowanie leków przeciwbólowych wśród studentów [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 203-213, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Klimaszewska K., Taraszkowska J., Kowalczuk K., Jankowiak B., Kowalewska B., Kondzior D., Rolka H., Krajewska-Kułak E.: Student’s views on the retrieval of transplantation organs from living donors [w:] Challenges Of The Current  Medicine,  Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E. (ed.),  Medical University of Bialystok, 2012, 155-164, ISBN - 978-83-89934-75-8
  • Kotowicz M., Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Romanowska J., Turko B., Porowska W., Chilińska E., Ryniec M., Drzymkowski J., Tyrakowska Z., Kuszczak A., Małachwiej P., Żarnoch E., Rozwadowska E., Krajewska–Kułak E.: Postrzeganie transplantologii przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 85- 114,  ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Kowalczuk K., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E.,  Kondzior D., Kowalewska B., Rolka H., Baranowska A.,  Jankowiak B.a: Consumption of alcohol among medical university students  [w:] Challenges Of The Current  Medicine,  Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E. (ed.) Medical University of Bialystok, 2012, 173-180, ISBN - 978-83-89934-75-8
  • Kowalewska B., Jankowiak B., Oleszczuk T., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Ortman E. B., Łukaszuk C., Gołębiewska A.: Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat czynników ryzyka raka szyjki macicy [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 381-391,  ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Kowalewska B., Ocelewska I. B., Klimaszewska K., Jankowiak B., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kondzior D. J.,  Ortman E. B.:  Zachowania żywieniowe dzieci z otyłością [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 215-237, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Kowalewska B., Ocelewska I., B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K.,  Rolka H.,  Jankowiak B.,  Kondzior D. J., Ortman E. B.:  Zachowania żywieniowe a powstawanie otyłości u dzieci [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 239- 252, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Kowalewska B., Święcińska W., Klimaszewska K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Ortman E. B., Kowalczuk K.:  Ocena wiedzy pielęgniarek na temat  czynników ryzyka i metod leczenia żylaków podudzi [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 335-346, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Kowalewska B., Święcińska W., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B.,  Rolka H.,  Ortman E. B., Kowalczuk K.:  Czynniki ryzyka, objawy i metody leczenia żylaków podudzi [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 323- 334, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Lankau A., Kowalczuk K., Szyszko-Perlowska A., Krajewska-Ferishah K., Kondzior D.,  Klimaszewska K., Jankowiak B., Sierakowska M.: Marginalizacja  i stereotypizacja  osób niepełnosprawnych [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 439- 446, ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalewska B., Guzowski A., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J.,  Rolka H., Baranowska A.., Szyszko-Perlowska A.: Stygmatyzacja osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 429-438,  ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Kuszczak A., Tyrakowska Z. J., Drzymkowski J., Turko B., Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Chilińska E., Ryniec M.,  Porowska W., Romanowska J., Kotowicz M., Małachwiej P., Żarnoch E., Rozwadowska E., Krajewska–Kułak E.: Przeszczepianie zwierzęcych organów ludziom - aspekty ksenotransplantacji [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 115- 122,  ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Małachwiej P., Chilińska E., Drzymkowski J., Hładuński M., Kotowicz M., Kuszczak A., Młynarczyk I., Porowska W., Romanowska J., Ryniec M.,  Szymańczyk P., Turko B., Tyrakowska Z., Żarnoch E., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Kaniewska K.: Prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna w życiu studentów uniwersytetu medycznego w Białymstoku [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 381-404, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Oleszczuk T., Wagner R., Wagner-Oleszczuk M., Krajewska-Kułak E.: Recurrent fungal infections and health related behavior [w:] Challenges Of The Current  Medicine,  Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E. (ed.) , Medical University of Bialystok, 2012, 251-255, ISBN - 978-83-89934-75-8
  • Ortman E. B., Gryc J.,  Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Klimaszewska K.: Metody leczenia obturacyjnych bezdechów sennych [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 417-426, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Porowska W..,  Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Tyrakowska Z., Kuszczak A., Drzymkowski J., Małachwiej P., Ryniec M., Chilińska E., Turko B., Romanowska J., Kotowicz M., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Sprawdzenie poziomu wiedzy studentów studiów licencjackich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na temat akupunktury [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 547- 560, ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Rolka H., Klimaszewska K.,Kowalczuk K., Drozdowski W., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Kowalewska B., Kulikowska B., Kraszyńska A.: Assessment of selected elements influencing the appraisal of the quality of life in patients after transient ischemic attack – preliminary study [w:] Challenges Of The Current  Medicine,  Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E. (ed.),  Medical University of Bialystok, 2012, 71-82, ISBN - 978-83-89934-75-8
  • Romanowska J., Turko B., Kuszczak A., Tyrakowska Z., Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Chilińska E., Ryniec M., Porowska W., Kotowicz M., Małachwiej P., Żarnoch E.,  Drzymkowski J. Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Rola logopedy w życiu dziecka autystycznego[w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 161 -167, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Guzowski A., Kowalczuk K., Wróblewska U., Kaniewska K.: The problem of social service workers exposure to stress [w:] Challenges Of The Current  Medicine,  Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E. (ed.),  Medical University of Bialystok, 2012, 135- 141, ISBN - 978-83-89934-75-8
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E.: Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 65- 70,  ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Ryniec M.,  Kuszczak A., Porowska W., Chilińska E., Tyrakowska Z. J., Drzymkowski J., Turko B.,  Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Romanowska J., Małachwiej P., Kotowicz M., Żarnoch E., Rozwadowska E., Krajewska–Kułak E.: Zdolność do empatii studentów kierunku Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 187- 197, ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Ślifirczyk A.,  Krajewska-Kułak E., Grajcar M.: Autyzm, jako problem diagnostyczny[w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 119-133, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Ślifirczyk A.,   Krajewska-Kułak E., Grajcar M.: Główne problemy  funkcjonowania społecznego i rodzinnego dziecka z autyzmem [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 157- 160, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Ślifirczyk A.,   Krajewska-Kułak E., Grajcar M.: Podstawy terapii w autyzmu [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 135- 156, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Ślifirczyk A.  Krajewska-Kułak E., Zielant E.:Formy wsparcie  rodziny  dziecka niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem  autyzmu [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 587-591, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Ślifirczyk A.,   Krajewska-Kułak E., Zielant E.: Wypalenie sił  w środowisku osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu[w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 581-586, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Sypniewska A., Rolka H., Jankowiak B., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Ortman E. B., Kraszyńska A.: Ocena zachowań zdrowotnych i zapotrzebowania na edukację zdrowotną  pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym [w:]  Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 347-361, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 - 6
  • Turko B., Ryniec M., Kuszczak A., Porowska W., Chilińska E., Tyrakowska Z. J., Drzymkowski J., Młynarczyk I., Hładuński M., Szymańczyk P., Romanowska J., Małachwiej P., Kotowicz M., Żarnoch E., Rozwadowska E., Krajewska–Kułak E.: Marginalizacja osób jąkających się [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E.,  Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 457-464,  ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Tyrakowska Z. J., Drzymkowski J., Kuszczak A., Turko B., Młynarczyk I., Hładuński M.,  Szymańczyk P., Chilińska E., Ryniec M., Porowska W., Romanowska J., Kotowicz M., Małachwiej P., Żarnoch E., Rozwadowska E., Krajewska–Kułak E.: Różne aspekty rezygnacji z podtrzymywania życia u pacjentów w śpiączce i stanach wegetatywnych [w:] W drodze do brzegu życia,  tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.,  Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012, 133- 141, ISBN - 978-83-89934-74-1
  • Krajewska-Kułak E., Kułak A.: Medicine and suffering [in:] Experiencing A Suffering, Binnebesel J., Formella Z.,   Krakowiak P., Domżał Z (ed.).  Ateneo Salesiano, Wyd. WSEZiN, Roma - Łódź , 2012, vo.1, 101-118,   ISBN 978-88-213-0833-8,
  • Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Theodosopoulou E., Zekaki S.,Kułak P., Kułak A., Bejda G.: Ancient funeral [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J.(ed.),  Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, Białystok, 2013, 209-224, ISBN - 978-83-89934-82-6
  • Cybulski M., Guzowski A., Orzechowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Kowalewska B., Rolka H., Jankowiak B., Baranowska A., Krajewska-Ferishah K.: Selected religions and their attitude towards death and dying [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J.(ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,143-160
  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Manias S., Orzechowska A., Sowa P., Rozwadowska E., Guzowski A.: Obraz osób z zaburzeniami słuchu i wzroku w świadomości studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013, 653-671
  • Fiega E.,  Wróblewska K. H., Chilińska J., Krajewska- Kułak E., Moczydłowska A., Perkowska E.: Ocena zapotrzebowania na kształcenie  pielęgniarek w dziedzinie opieki paliatywnej  rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.:  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013, 311-326
  • Fiega E., Wróblewska K. H., Krajewska - Kułak E., Chilińska  J. Z., Moczydłowska A., Perkowska E., Chojnowska A., Sobocińska  A. B.: Ocena wiedzy pielęgniarek i położnych na temat znajomości praw  pacjenta umierającego  rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.:  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  283-309
  • Górska E., Krajewska-Kułak E., Sochoń K., Gryko K.,  Orzechowska A., Tołoczko H.: Zagrożenia zdrowotne u pracowników  administracji państwowej rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak  W.:  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  1427-1441
  • Gryko K., Krajewska-Kułak E., Emilia G., Sochoń K., Tołoczko H., Orzechowska A.: Tolerancyjność Polaków wobec innych narodów i mniejszości rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.:  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  453-467
  • Guzowski A.,  Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K.,  Kuć D., Lewko J., Łukaszuk C., Cybulski M., Rozwadowska E., Lankau A., Klimaszewska K., Sierakowska M.: Funeral ceremony in some cultures and religious movements, [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J.,  Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,305-324
  • Guzowski A., Krajewska – Kułak E., Rozwadowska E., Cybulski M., Kuć D., Zieliński K.: Rola rodziny w wychowywaniu  Dzieci [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013, 787-808
  • Guzowski A., Krajewska – Kułak E., Zieliński K., Rozwadowska E., Kuć D., Cybulski M.: Rola wsparcia w funkcjonowaniu chorego  niepełnosprawnego, intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem roli  rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013, 809-831
  • Guzowski A., Krajewska – Kułak E., Zieliński K., Rozwadowska  E., Kuć D., Cybulski M.: Rodzina i jej funkcje a wypalenie sił u rodziców dziecka z niepełnosprawnością [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.:  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  833-852
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Kuć D., Rozwadowska E., Cybulski M., Lankau A., Klimaszewska K., Sierakowska M.: Cult of the dead over the centuries  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W. Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok,  2013,161-184
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C., Rozwadowska E., Van Damme-Ostapowicz K., Kuć D., Cybulski M., Lankau A., Klimaszewska K., Sierakowska M., Jankowiak B.: Death and funeral in selected religious and social movements [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,  185-207
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Rozwadowska E., Van Damme-Ostapowicz K., Kuć D.,  Cybulski M., Lewko J., Łukaszuk C., Rolka H., Jankowiak B., Baranowska A., Kondzior D.: Theme of death in popular culture  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.) Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok,  2013,   891-913
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K.,   Kuć D., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E., Cybulski M., Kowalewska B., Rolka H., Jankowiak B., Baranowska A., Krajewska-Ferishah K.: Taboo on death – current or disappearing problem [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,133-141
  • Klimaszewska K., Bursa K., Kowalczuk K., Jankowiak B., Kowalewska B., Kondzior D., Rolka H., Krajewska-Kułak E..: Euthanasia over the centurie,  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,  787-800
  • Klimaszewska K., Łukaszuk C., Jankowiak B., Kowalewska B., Kondzior D., Rolka H., Elżbieta O.,  Krajewska-Kułak E.: Transplantology and ethics [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,  801-816
  • Kowalewska B., Bruliński K., Klimaszewska K., Jankowiak B.,  Rolka H., Ortman E., Krajewska-Kułak E., Kondzior D.,  Łukaszuk C.: Ocena zachowań zdrowotnych i akceptacji choroby wśród osób  leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego – podstawy teoretyczne    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Kułak Wojciech:  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  1239-1258
  • Kowalewska B., Bruliński K.,  Klimaszewska K., Jankowiak B., Rolka H., Ortman E., Krajewska–Kułak E., Kondzior D., Łukaszuk C.a: Ocena zachowań zdrowotnych i akceptacji choroby wśród osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego – badania własne  rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013, 1259-1278
  • Kowalewska B., Łuba J., Rolka H., Jankowiak B., Klimaszewska  K., Kondzior D., Oleszczuk T., Ortman E., Krajewska–Kułak  E.: Zwyczaje żywieniowe w rodzinie a otyłość u dzieci w wieku 9-13 lat - podstawy  teoretyczne rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  1497-1522
  • Kowalewska B., Popławska A., Rolka H., Jankowiak B., Krajewska –Kułak E., Klimaszewska K., Oleszczuk T., Kondzior D.,  Ortman E.: Wpływ stresu na pracę pielęgniarek operacyjnych   rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  1391-1401
  • Kowalewska B., Popławska A., Rolka H., Jankowiak B., Krajewska –Kułak E., Klimaszewska K., Oleszczuk T., Kondzior D., Ortman  E.: Wpływ stresu na pracę pielęgniarek operacyjnych - badania  własne rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.:  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  1403-1426
  • Kowalewska B., Truszkowska E., Klimaszewska K., Jankowiak  B., Oleszczuk T., Rolka H., Ortman E., Krajewska –Kułak E., Kondzior D., Niedżwiecka B.: Przeszczepianie narządów w opinii  społeczeństwa na przykładzie studentów – podstawy teoretyczne      [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,   133-147
  • Kowalewska B., Truszkowska E., Klimaszewska K., Jankowiak B., Oleszczuk T., Rolka H., Ortman E., Krajewska –Kułak E., Kondzior D., Niedżwiecka B.: Przeszczepianie narządów w opinii  społeczeństwa na przykładzie studentów – badania własne     [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  159-188
  • Kowalewska B., Łuba J., Rolka H., Jankowiak B., Klimaszewska  K., Kondzior D., Oleszczuk T., Ortman E., Krajewska–Kułak   E.: Zwyczaje żywieniowe w rodzinie a otyłość u dzieci w wieku 9-13 lat - badania  własne rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  1213-1238
  • Krajewska-Kulak E., Chadzopulu A., Kułak W., Guzowski A., Van Damme-Ostapowicz K., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E., Cybulski M., Kowalewska B., Rolka H. Jankowiak B., Krajewska-Ferishah K.: Wayside chapels and crosses – meaning and symbolism  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok,  2013,   601-640
  • Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Kułak W., Guzowski A.,   Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Cybulski M., Kowalewska B., Krajewska-Ferishah K,, Szyszko-Perłowska A,, Kondzior D.: Thanatopraxy and post-mortem cosmetology: past and present   [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, 2013,  Białystok,  829-848
  • Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E., Van Damme-Ostapowicz K.,  Cybulski M., Kowalczuk K., Kondzior D., Szyszko-Perłowska A.,  Jankowiak B., Rolka H., Orzechowska A.: Attitudes towards death [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E,, Łukaszuk C., Lewko J. (ed.)  Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,111-131
  • Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E., Van Damme-Ostapowicz K., Cybulski M., Lankau A., Kowalczuk K., Klimaszewska K.: Omens, superstitions, fallacies related to death and burial  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013, 325-352
  • Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Łukaszuk C., Lewko J., Rozwadowska E., Van Damme-Ostapowicz K., Cybulski M., Kowalczuk K., Kondzior D., Szyszko-Perlowska A., Krajewska-Ferishah K.: Burial and cemeteries – yesterday and today[w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,  367-393
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Chadzopulu A.,  Guzowski A.,Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E.,  Cybulski M., Lankau A., Krajewska-Ferishah K., Szyszko-Perłowska A.: Birth anddeath-dilemmas similarities [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.),  Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013, 83-92
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Chadzopulu A., Guzowski A., Cybulski M., Rozwadowska E., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Łukaszuk C.: Symbolism of selected cemetery plants, Angel and Christ  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.),  Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6,  Białystok, 2013, 395-422
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Chadzopulu A., Guzowski A., Cybulski M., Rozwadowska E.,  Van Damme-Ostapowicz K.,  Lewko J., Łukaszuk C., Lankau A., Klimaszewska K., Baranowska A., Sierakowska M.: Symbolism of necropolis [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.) Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,  423-508
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Guzowski A., Kułak P., Kułak A., Bejda G., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Cybulski M., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Sierakowska M. (ed.) The symbolism ofburial and cemeteries of Jehovah's Witnesses, sun worshipers, Buddhists, Karaite, Armenian, Lemko and secular [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak Elżbieta, Guzowski Andrzej, Kułak Wojciech, Rozwadowska Emilia, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,  579-600
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Guzowski A., Lewko J., Łukaszuk C., Rozwadowska E., Cybulski M., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K., Baranowska A., Kondzior D., Szyszko-Perłowska A.: Computer games with death in a background   [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.) Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6,  Białystok, 2013, 915-957
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Kułak A., Bejda G., Kułak P., Guzowski A., Lewko J., Łukaszuk C., Rozwadowska E., Van Damme-Ostapowicz K., Cybulski M., Kondzior D.: Symbols in Jewish cemetery [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.),  Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,   509-544
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Rozwadowska E., Guzowski A., Kułak P., Kulak A., Bejda G., Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Cybulski M., Klimaszewska K., Rolka H., Kowalewska B.: The symbolism of burial and cemetery in Tatars, Adventists, Lutherans and Baptists [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.)  Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6,  Białystok, 2013,545-577
  • Kułak W., Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak P., Kułak A., Bejda G., Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Cybulski M.: Peculiar cemeteries andgraveyardsinthe world [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, 2013,  Białystok, 641-683
  • Kułak W., Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak P., Kulak A., Bejda G., Cybulski M., Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Lankau A., Krajewska-Ferishah K., Szyszko-Perłowska A.: Peculiar cemeteries andgraveyardsin Poland   [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.),  Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, 2013,  Białystok,   685-710
  • Kułak W., Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak P., Kułak A., Bejda G., Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Cybulski M.: Cemeteries things [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6,  Białystok, 2013,711-753
  • Kułak W., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Guzowski A., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak P., Kułak A., Bejda G., Rozwadowska E., Cybulski M.,  Sierakowska M., Kowalewska B., Kowalczuk K., Baranowska A.: Social death - living heath  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,  93-109
  • Lewko J., Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Łukaszuk C., Rozwadowska E., Van Damme-Ostapowicz K., Cybulski M., Kowalczuk K., Kondzior D., Baranowska A., Szyszko-Perłowska A.: Death as an inspiration for paint  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6,  Białystok, 2013,  1015-1051
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Guzowski A., Cybulski M., Rozwadowska E.,  Rolka H., Jankowiak B., Kowalewska B.: Biodeterioration, autolysis and entomology in cemeteries – selected aspects  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6,  Białystok, 2013, 755-775
  • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Bielski K., Perkowska E.  Fiega E.: Wsparcie społeczne w chorobie rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,    1003-1012
  • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Bielski K., Fiega E., Perkowska E., Kowalewska B.: Satysfakcja chorych z opieki medycznej  rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  1013-1025
  • Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Bielski K., Kowalewska B.,  Fiega E., Perkowska E. Zachowania zdrowotne i postrzeganie własnego zdrowia przez  chorych rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  1477-1486
  • Ortman E., Baczewska A., Kondzior D., Krajewska- Kułak E., Jankowiak B., Kowalewska B., Rolka H., Klimaszewska K.: Opinia  studentów na temat aborcji     [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  91-101
  • Orzechowska A., Krajewska-Kułak E., Cybulski M., Tołoczko H.,  Sochoń K., Emilia G., Gryko K.: Problem dzieciobójstwa na  przestrzeni wieków rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013, 713-723
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Cybulski M.: Transplantation post mortem – legal aspects  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.) Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,  817-824
  • Sarosiek J., Długołędzka K., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Sierakowska M., Rozwadowska E., Guzowski A.: African funeral rituals,[w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,297-303
  • Sarosiek J., Długołędzka K., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Sierakowska M., Rozwadowska E., Guzowski A.: African funeral rituals  [w:]  Death education - the importance of medical care, ed. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak W., Rozwadowska E., Łukaszuk C., Lewko J. (ed.) Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-82-6, Białystok, 2013,  297-303
  • Skalska M., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K.:  Analiza poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej wśród  wybranych służb mundurowych   rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  1559-1585
  • Szymańczyk P., Rozwadowska E., Młynarczyk I., Nędzi A., Krajewska-Kułak E., Kur M.: Zespół wypalenia zawodowego elektoradiologów   rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013, 1443-1460
  • Tołoczko H., Krajewska-Kułak E., Orzechowska A., Sochoń K., Emilia G., Gryko K.: Percepcja wizerunku własnego ciała - wybrane aspekty  rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J.,  Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok,  2013,  521-537
  • Wejda U., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B.: Ocena postaw studentów wobec bezdomności  rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013, 687-700
  • Wejda U., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B.: Pomoc bezdomnym w Polsce i w Unii Europejskiej rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  673-685
  • Wysocka- Skurska I., Sierakowska M., Kułak W., Krajewska- Kułak  E., Sierakowski St.: Ocena problemów zdrowotnych i jakości życia pacjentów  z RZS w zależności od stosowanej terapii farmakologicznej rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W.  (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,  1291-1302
  • Zalewska – Ćwikła M., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.:  Koncepcje uzależnień od alkoholu rodziny    [w:]  W drodze do brzegu życia -  tom XI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski, ISBN - 978-83-89934-81-9, Białystok, 2013,   745-753
  • Baranowska A., Ortman  E.,  Jankowiak B.: Problemy etyczne w opiece nad krytycznie chorymi  [w:]  Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.(red.) PZWL, 2014, 359-374, ISBN 978-83-200-4615-1
  • Baranowska A., Wasilewska I., Jankowiak B., Klimaszewska K.,  Krajewska-Kułak E., Kondzior D., Lankau A.: Porównanie wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek oddziałów zabiegowych i zachowawczych, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 1537-1551, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Brayer A., Rolka H., Lewko J. : Diagnoza pielęgniarska i proces pielęgnowania w pielęgniarstwie anestezjologicznym [w:]  Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.(red.) PZWL, 2014, 259-266, ISBN 978-83-200-4615-1
  • Bytner E., Lewko J., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Dziekońska M.:Zachowania zdrowotne a stan wiedzy w zakresie profilaktyki raka piersi wśród kobiet.W drodze do brzegu życia. T. 12. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha KułakaUniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2014,s. 1203-1213, ISBN: 978-83-89934-98-7
  • Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E., Wdowińska I.: Od logos do mikroczipu, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 857-880, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E., Wdowińska I.: Od świętej geometrii do superstrun, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 833-856, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Chilińska J.,  Gołębiewska A., Łukaszuk C.: Radzenie sobie ze stresem u chorych poddawanych znieczuleniu ogólnemu i przewodowemu [w:]  Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.(red.) PZWL, 2014, 353-358, ISBN 978-83-200-4615-1
  • Chilińska J., Gołębiewska A., Łukaszuk C.: Specyfika opieki nad chorymi zakwalifikowanymi do znieczulenia: Radzenie sobie ze stresem u chorych poddawanych znieczuleniu ogólnemu i przewodowemu. [W:]Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. Red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL, 2014, .353-358, ISBN 978-83-200-4615-1
  • Chilińska J.Z., Sobocińska J., Fiega E., Krajewska-Kułak E.: Pacjent w fazie zmęczenia w przebiegu zaawansowanego procesu nowotworowego, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 438-452, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Dziekońska M., Latosiewicz R., Kulikowska A., Lewko J.:Samotność a stopień odczuwanej nieśmiałości przez kobiety z upośledzeniem umysłowym.W drodze do brzegu życia. T. 12. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2014, s. 691-702, ISBN: 978-83-89934-98-7
  • Fiega E., Chilińska J. Z., Krajewska-Kułak E., Wróblewska K. H., Szymańska A. L.: Opinie studentów łomżyńskich uczelni i pielęgniarek na temat legalizacji eutanazji, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 158-171, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Gniazdowska K., Rolka H., Kowalewska B., Klimaszewska K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kondzior D.: Wpływ choroby i leczenia pacjentów z POChP na aktywność życiową, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 1133-1147, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Góralczyk M., Sieniawska E., Klimaszewska K.:  Zadania i kompetencje pielęgniarki anestezjologicznej [w:]  Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.(red.) PZWL, 2014, 313-322, ISBN 978-83-200-4615-1
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E.: Śmierć w mediach - czyli jak media mówią o śmierci, a jak mogłyby o niej mówić [w:] Porozmawiajmy o śmierci, Antoszewska B., Binnebesel J., Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2014, 38-58, ISBN 978-83-7299-860-6.
  • Jankowiak B.,  Kondzior D., Lankau A.: Jakość opieki pielęgniarskiej, podstawy konstruowania narzędzi wpływających na jakość udzielanych świadczeń [w:]  Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.(red.) PZWL, 2014, 249-258, ISBN 978-83-200-4615-1
  • Jankowiak B., Osełka M., Krajewska–Kułak E., Rolka H., Kowalewska B., Klimaszewska K.:  Quality of life of patients with soft tissue sarkoma, Challenges of the current medicine, vol. 3, Krajewska-Kułak E,Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Sarnacka E. (ed.), Medical University of Białystokk, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, , Białystok, 2014, 90-101,   ISBN- 978-83-89934-99-4
  • Jankowiak B., Sobotko M., Klimaszewska K., Kowalewska B., Rolka H.,  Krajewska – Kułak E.: Specyfika pracy w oddziałach onkologicznych z pacjentami w terminalnej fazie choroby, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 367-386, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Jankowiak B., Sobotko M., Kowalewska B., Rolka H., Kondzior D.,  Krajewska-Kułak E.: Postawy pracowników medycznych wobec osób terminalnie chorych,W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 387-400, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Jankowiak B., Sokołowska K., Baranowska A., Klimaszewska K., Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K.: Problemy zdrowotne pacjentów terminalnie chorych w opinii pielęgniarek i rodzin, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 426-437, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Klimaszewska K., Al.-Hameri I., Jankowiak B., Rolka H., Kowalewska B., Kondzior D., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Transplantologia  jako  dar  życia w aspekcie religijnym wśród społeczeństwa województwa podlaskiego, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 894-905, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Klimaszewska K., Jankowiak B., Rolka H., Kowalewska B., Kondzior D., Kowalczuk K., Baranowska A., Krajewska–Kułak E.: Śmierć mózgu jako kryterium śmierci człowieka i pobrania narządów do przeszczepu, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 148-157, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Klimaszewska Krystyna, Al – Hameri Irena, Jankowiak Barbara, Rolka Hanna, Kowalewska Beata, Kondzior Dorota,  Kowalczuk Krystyna, Krajewska-Kułak Elżbieta: Problemy medyczne, etyczne, moralne i prawne transplantologii, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 137-147, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Kondzior  D. J., Sierżan A., Rolka H.J., Krajewska-Kułak E.: Częstotliwość występowania raka języka wśród pacjentów leczonych w Białostockim Centrum Onkologii w latach 2010-2011, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 486-503, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Kondzior D.J., Gidaszewska T., Rolka H.J., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Ocena wiedzy pielęgniarek na temat postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia u dzieci, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 1336-1350, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Kondzior D.J., Gidaszewska T., Rolka H.J., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E.: Wiedza uczestników kursów z zakresu pierwszej pomocy na temat czynności resuscytacyjnych u dzieci, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 1351-1371, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Kowalczuk K., Krajewska- Kułak E., Kondzior D., Sarnacka E., Klimaszewska K.,  Rolka H.: Uwarunkowania przyjmowania środków psychoaktywnych przez młodzież, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 625-633, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Kowalewska B., Fal M., Rolka H.J., Ortman E. B., Jankowiak B., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E.: Wiedza społeczeństwa na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 1230-1257, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Kowalewska B., Fal M.,  Rolka H.J., Ortman E. B., Guzowski A.,  Krajewska–Kułak E., Kowalczuk K.: Wirusowe zapalenie wątroby typu B – podstawy teoretyczne, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 1214-1229, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Kowalewska B., Mikołajczuk A.,  Rolka H.J., Jankowiak B., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Kondzior D.:  Jakość życia pacjentów z colitis ulcerosa, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 1148-1173, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Kowalewska B., Mikołajczuk A.,  Rolka H.J., Niedźwiecka B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Ortman E.B.: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego  – podstawy teoretyczne, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 1038-1062, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Kowalewska B., Święcicka E.,  Rolka H.J., Klimaszewska K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Niedźwiecka B.: Jakość życia kobiet po mastektomii, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 568-587, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Kowalewska B., Święcicka E.,  Rolka H.J., Kondzior D., Niedźwiecka B.,  Krajewska-Kułak E., Guzowski A.: Nowotwory sutka, - epidemiologia, profilaktyka,  leczenie poprzez mastektomię,W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 556-567, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Ocena stanu klinicznego chorych poddawanych różnym typom znieczulenia - podstawy badania fizykalnego na potrzeby planowania anestezjologicznej opieki, Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, PZWL, 2014, 323-335, ISBN 978-83-200-4615-1
  • Leszczyńska M., Rolka H., Kowalewska B., Klimaszewska K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kondzior D.: Społeczna ocena eutanazji w opinii duchownych kościoła katolickiego – badania wstepne. W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 127-136, ISBN - 978-83-89934-98-7.
  • Niedźwiecka B., Kowalewska B., Rolka H.: Standard anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego znieczuleniu  do zabiegu usunięcia nerki [w:]  Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.(red.) PZWL, 2014, 416-427., ISBN 978-83-200-4615-1
  • Pietrzak B., Kowalewska B., Rolka H.:  Standard anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego z jaskrą poddawanego zabiegowi trabekulektomii w znieczuleniu miejscowym [w:]  Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.(red.) PZWL, 2014, 549-562, ISBN 978-83-200-4615-1
  • Rolka H., Kowalewska B.: Proces adaptacji chorego do leczenia chirurgicznego i znieczulenia [w:]  Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.(red.) PZWL, 2014, 345-352, ISBN 978-83-200-4615-1
  • Rolka H., Van Damme-Ostapowicz, Sierakowska M.:  Realizacja diagnoz pielęgniarskich zgodnie z taksonomią American Nursing Diagnosis Association-NANDA w pielęgniarstwie anestezjologicznym  [w:]  Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.(red.) PZWL, 2014, 267-278 ISBN 978-83-200-4615-1
  • Sarnacka E., Dokumentowanie działalności DPS, Domy Pomocy Społęcznej – organizacja i funkcjonowanie, Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska – Daszkiewicz K., Difin, 2014, 1 – 184, ISBN 978-83-7930-406-6
  • Sarnacka E., Leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Formy i możliwości stosowania przymusu, Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów, Jacek A., Sarnacka E. (red.),PZWL, 2014, 1-190, ISBN: 978-83-200-4807-0
  • Sarnacka E., Personel DPS, Domy Pomocy Społęcznej – organizacja i funkcjonowanie, Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska – Daszkiewicz K., Difin, 2014, 1 – 184, ISBN 978-83-7930-406-6
  • Sarnacka E., Wolontariat w DPS, Domy Pomocy Społęcznej – organizacja i funkcjonowanie, Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska – Daszkiewicz K., Difin, 2014, 1 – 184, ISBN 978-83-7930-406-6
  • Sieniawska E., Góralczyk M., Kowalczuk, K.:  Zakażenia szpitalne w anestezjologii [w:]  Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.(red.) PZWL, 2014, 218-231, ISBN 978-83-200-4615-1
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R.: Problemy cierpienia i umierania w pracy pracownika socjalnego. [W:]  Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych. Red. Nauk. Szymanowska J. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2014, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014, s. 205-230. p-ISBN: 978-83-8019-105-1
  • Sierakowski S., Gińdzieńska-Sieśkiewicz E., Sulik A., Sierakowska M., Kowalewski R., M.: Zespół nakładania, mieszana choroba tkanki łącznej i niezróżnicowana choroba tkanki łącznej - co nowego w 2012 i 2013 roku. Reumatologia 2012-2013 - nowe trendy. Pod redakcją Piotra Wilanda. Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2014, 255-261, ISBN: 978-83-7988-085-
  • Sierakowski S., Sierakowska M.: Choroby układowe tkanki łącznej. Rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią. [W:] Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2014. Red. prowadzący Piotr Gajewski.Kraków, Medycyna Praktyczna, 2014, 1866-1868, ISBN: 978-83-7430-405-4
  • Sierakowski S., Sierakowska M.: Choroby układowe tkanki łącznej. Twardzina układowa. [W:] Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2014. Red. prowadzący Piotr Gajewski.Kraków, Medycyna Praktyczna, 2014, 1858-1866, ISBN: 978-83-7430-405-4
  • Sierakowski S., Sierakowska M.: Twardzina układowa. [W:] Postępy reumatologii klinicznej. Red. nauk. Irena Zimmermann-Górska. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2014, 189-212, ISBN: 978-83-200-4805-6
  • Szeligowska E., Rolka H., Kowalewska B., Klimaszewska K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.,  Kondzior D.:  Problem zmęczenia, zaburzeń snu i złego samopoczucia emocjonalnego u pacjentów onkologicznych, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 453-466, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Szeligowska E., Rolka H., Kowalewska B., Klimaszewska K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.,  Kondzior D.: Ocena występowania zmęczenia i zaburzeń snu u pacjentów onkologicznych, W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 467-485, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Tyrakowska Z., Zalewska A., Zalewski K., Kuszczak A., Turko B., Sochoń K., Sarnacka E., Krajewska-Kułak E.: Obesity as a civilisation disease of the 21th century. Work supported by research examples,Challenges of the current medicine, vol. 3,  Krajewska-Kułak E,Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Sarnacka E. (ed.)   Medical University of Białystokk, Faculty of Health Sciences,  “Duchno” Piotr Duchnowski, , Białystok, 2014, 234-241,   ISBN- 978-83-89934-99-4
  • Wróblewska K.H., Szymańska A.L., Fiega E., Krajewska-Kułak E., Chilińska J. Z., Brzozowska-Przychodzeń K. Postawy ratowników medycznych i pielęgniarek wobec śmierci pacjentów,   W drodze do brzegu życia -  tom XII, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2014, 318-338, ISBN - 978-83-89934-98-7
  • Baranowska A ,  Gawryluk E,  Klimaszewska K,  Jankowiak B,  Kondzior D.,  Lankau A., Kowalczuk K.: Częstość występowania łuszczycy wśród pacjentów poradni dermatologicznej w Białymstoku[w]: Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki.  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,s. 509-518 p-ISBN: 978-83-60571-41-5

  • Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Kułak A., Bejda G., Cybulski M., Theodosopoulou E.: Medyczna moc kamieni szlachetnych [w:] W drodze do brzegu życia - Tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 511-529, ISBN - 978-83-937785-5-3

  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Jamiołkowski J., Van Damme-Ostapowicz K., Sarnacka E., Guzowski A., Bejda G.: Proces starzenia się populacji jako wyzwanie dla opieki zdrowotnej [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 232-243, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Doroszkiewicz H, Sierakowska M, Kraśnicka J.: Bezpieczne przyjmowanie leków - zalecenia edukacyjne osobom starszym. W: Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy dylematy... Tom. 2. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki. Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 2015, s. 513-521, p-ISBN: 978-83-60571-42-2

  • Doroszkiewicz H., Lewko J.: Projekty programów edukacyjnych dla pacjentów i/lub opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych: edukacja zdrowotna w wybranych problemach geriatrycznych. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 312-331 ISBN: 978-83-200-4870-4.

  • Dziekońska M., Lewończuk B., Lewko J., Misiak B., Kulikowska A.: Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z uszkodzonym ścięgnem Achillesa. W: Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki.Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 2015, 291-302, p-ISBN: 978-83-60571-41-5

  • Gałczyk M., Sarosiek J., Van Damme-Ostapowicz K.: Fizjoterapia i rehabilitacja w opiece paliatywnej. [W:] Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy dylematy... Tom. 2. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki. Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 2015, 493-502, p-ISBN: 978-83-60571-42-2

  • Harasim-Piszczatowska E., Van Damme-Ostapowicz K.: Czerwonka bakteryjna zagrożeniem podróżujących Polaków. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Adres wydawniczy: Białystok, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015, 821-830, p-ISBN: 978-83-937785-8-4.

  • Hołownia E., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E.: Problemy psychologiczne i pielęgnacyjne rodzin i opiekunów nieprofesjonalnych w opiece nad osobami z chorobą nowotworową [w:] W drodze do brzegu życia - Tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 271-282, ISBN - 978-83-937785-5-3

  • Jankowiak B., Bujalska D., Kondzior D., Kowalewska B., Rolka H., Klimaszewska K., Krajewska – Kułak E.: Postawy społeczeństwa wobec osób  chorych psychicznie [w:] W drodze do brzegu życia - Tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 599-613, ISBN - 978-83-937785-5-3

  • Jankowiak B., Kiszycka M.,  Rolka H.,  Kowalewska B.,  Kowalczuk K.,  Klimaszewska K., Elżbieta Krajewska-Kułak E.:Stygmatyzacja osób uzależnionych od alkoholu.[w]: W drodze do brzegu życia. T. 13. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 780-794, p-ISBN: 978-83-937785-5-3

  • Jankowiak B., Panasiuk B., Klimaszewska K.,  Kowalewska B., Rolka H.: Ocena jakości życia kobiet po wykonanym zabiegu histerektomii. [W:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015, 391-402, 978-83-937785-8-4

  • Jarocka I.T., Kondzior. D.J.: Projekty programów edukacyjnych dla pacjentów i/lub opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych: edukacja zdrowotna w chorobach układu sercowo-naczyniowego. [w:] Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 216-247 p-ISBN: 978-83-200-4870-4

  • Kalandyk H., Krajewska-Kułak E., Penar-Zadarko B., Łukaszuk C.: Wybrane aspekty zagrożeń w miejscu pracy pielęgniarek [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 429-447, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Kalandyk H., Krajewska-Kułak E., Penar-Zadarko B.: Wymogi dla stanowiska pracy zespołu pielęgniarskiego, zachowania w pracy,  a problem migracji [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 448-460, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Klimaszewska K,  Dymczyk-Borawska E., Kowalczuk K.: Wiedza i postawa młodzieży wobec udzielania pierwszej pomocy osobom chorym na padaczkę. [w]: Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki. Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 2015,s. 599-611p-ISBN: 978-83-60571-41-5

  • Klimaszewska K., Kondzior D., Jankowiak B., Kowalewska B., Baranowska A., Kowalczuk K.,  Rolka H.,  Krajewska – Kułak E.: Transplantologia wczoraj i dziś [w:] W drodze do brzegu życia - Tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 246-255, ISBN - 978-83-937785-5-3

  • Klimaszewska K., Snarska KK.: Projekty programów edukacyjnych dla pacjentów i/lub opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych: edukacja zdrowotna w chorobach neurodegeneracyjnych. [W:] Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska.,  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2015, 268-295, 978-83-200-4870-4

  • Kondzior D. J., Klimaszewska K., Rolka H.J., Kowalczuk K., Kowalewska B., Jankowiak B., Baranowska A., Krajewska – Kułak E., Kułak W.: Stwardnienie rozsiane – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie oraz problemy pielęgnacyjne na podstawie opisu przypadku  [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 151-171, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Kowalczuk K,  Krajewska-Kułak E.,  Klimaszewska K.,  Kondzior D.,  Jankowiak B.,  Rolka H.: Wybrane zjawiska patologiczne w miejscu pracy [w:] W drodze do brzegu życia. T. 13. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015,s. 730-740 p-ISBN: 978-83-937785-5-3

  • Kowalczuk K, Krajewska-Kułak E.,  Sarnacka E.,  Klimaszewska K.,  Kondzior D.,  Kowalewska B., Sieniawska E. Góralczyk M.: Podejście do chorych psychicznie na przestrzeni dziejów w różnych cywilizacjach. [w]: W drodze do brzegu życia. T. 13.  (red.). Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Białystok, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu,2015 589-598p-ISBN: 978-83-937785-5-3

  • Kowalczuk K, Rolka H:. Projekty programów edukacyjnych dla pacjentów i/lub opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych: edukacja zdrowotna w chorobach układu oddechowego [w]: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. (red.). Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015, s. 248-267p-ISBN: 978-83-200-4870-4

  • Kowalczuk K., Krajewska- Kułak E., Sarnacka E., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Sieniawska E.,  Góralczyk M.: Podejście do chorych psychicznie  na przestrzeni dziejów w różnych cywilizacjach [w:] W drodze do brzegu życia - Tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 589-598, ISBN - 978-83-937785-5-3

  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Jankowiak B., Rolka H.: Wybrane zjawiska patologiczne w miejscu pracy [w:] W drodze do brzegu życia - Tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 730-740, ISBN - 978-83-937785-5-3

  • Kowalewska B,  Gnatowska S,  Kondzior D., Klimaszewska K.,  Krajewska-Kułak E,  Guzowski A.  Kowalczuk K.: Osteoporoza - cichy złodziej kości.[w]: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa ( red.). Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowia 2015,s. 958-973p-ISBN: 978-83-937785-8-4

  • Kowalewska B., Abramek J., Rolka H., Jankowiak B., Krajewska–Kułak E., Ortman E.: Analiza przyczyn zabiegów operacyjnych pacjentów Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w latach 2009-2011 [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 711-748, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Kowalewska B., Gnatowska S., Kondzior D., Jankowiak B., Ortman E., Oleszczuk T., Krajewska-Kułak E., Cybulski M.: Czynniki ryzyka osteoporozy - wiedza kobiet [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 1027-1049, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Kowalewska B., Gnatowska S., Kondzior D., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kowalczuk K.: Osteoporoza – cichy złodziej kości [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 958-973, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Kowalewska B., Marcinkiewicz M., Łagoda K., Ortman E., Jankowiak B., Kondzior D., Krajewska–Kułak E.: Występowanie udarów mózgu wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii USK w Białymstoku w latach 2010-2012 [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 479-786, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Kowalewska B., Skorupa U., Rolka H., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Wiedza rodziców na temat opieki nad dziećmi z wadami postawy [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 1050-1083, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Kowalewska B., Skorupa U., Rolka H., Klimaszewska K., Guzowski A., Krajewska-Kułak E.: Wady postawy u dzieci – problem społeczny [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 466-497, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Łukaszuk C., Guzowski A.: Funeralna biżuteria okresu żałoby [w:] W drodze do brzegu życia - Tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 398-415, ISBN - 978-83-937785-5-3

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Cybulski M., Kalandyk H., Penar-Zadarko B.: Problemy zdrowotne  i opieka medyczna w Polsce – rys historyczny [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 936-947, ISBN- 978-83-940670-0-7

  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Guzowski A., Cybulski M.: Syndrom chodzącego trupa [w:] W drodze do brzegu życia - Tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 614-626, ISBN - 978-83-937785-5-3

  • Kuliś A., Rolka H., Kowalewska B., Jankowiak B..: Jakość życia chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu z uwzględnieniem różnych metod terapii z uwzględnieniem leczenia aktylizą.[W:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2015, 350-367. p-ISBN: 978-83-937785-8-4.

  • Lankau A, Sierakowska M.: Metodyka w edukacji zdrowotnej w kształceniu zawodowym pielęgniarek: metody aktywizujące wykorzystywane w edukacji. W: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. Warszawa : Wyd. Lekarskie PZWL, 2015. s. 66-77, p-ISBN: 978-83-200-4870-4

  • Lankau A., Sierakowska M.: Metodyka w edukacji zdrowotnej w kształceniu zawodowym pielęgniarek: metody aktywizujące wykorzystywane w edukacji [w:] Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej.Sierakowska M., Wrońska I. (red.), Wyd. Lekarskie PZWL, 2015, 66-77, ISBN 978-83-200-4870-4

  • Lewko J.; Holistyczny model opieki nad chorym [w:] Pacjent odmienny kulturowo, Krajewska-Kułak E.,  Guzowski A.,  Bejda G.,  Lankau L . (red.) Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, s. 205-215.

  • Łukaszuk C., Glińska M., Krajewska-Kułak E.: Ocena czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 9-40, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E.: Metody kontroli czystości mikrobiologicznej pomieszczeń ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem grzybów [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 649-666, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Łukaszuk C., Los K., Krajewska-Kułak E.: Analiza częstości występowania żylaków kończyn dolnych w materiale Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSWIA w Białymstoku [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 487-810, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Łupińska D., Dziekońska M., Latosiewicz R., Lewko J., Misiak B.: Opieka około- i pooperacyjna wobec pacjenta z zespołem cieśni nadgarstka. [w:]  Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1, Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2015, 213-231 ISBN: 978-83-937785-8-4.

  • Milewska E, Kowalczuk K., Jankowiak B., Klimaszewska K.: Porównanie zachowań agresywnych uczniów szkół gimnazjalnych[w]:: Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1.(red). Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki. Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,2015, 257-267,p-ISBN: 978-83-60571-41-5

  • Milewska E.,  Kowalczuk K.,  Jankowiak B.,  Klimaszewska K.. Wybrane teorie zachowań agresywnych młodzieży.[ w]: Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1.  (red.) Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki. Łomża: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 279-287,p-ISBN: 978-83-60571-41-5

  • Misiak B., Łukowska A, Lewko J., Dziekońska M.: Profilaktyka zespołu FAS w praktyce pielęgniarskiej.W: Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki. Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 2015, 47-56 p-ISBN: 978-83-60571-41-5

  • Misiak B., Miron K., Lewko J., Kowalski M.: Żywienie parenteralne w praktyce klinicznej. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1, Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2015 s. 190-212, ISBN: 978-83-937785-8-4.

  • Napiórkowska P., Stocka A., Rolka H., Kowalewska B.,  Jankowiak B., Jankowska B.,  Masłowska.J.: Analiza wiedzy na temat trądziku pospolitego oraz metod pielęgnacji skóry w populacji młodzieży województwa podlaskiego [w] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2015, 172-189. p-ISBN: 978-83-937785-8-4.

  • Okurowska M., Rolka H., Kowalewska B., Jankowiak B. : Trudne etycznie dylematy w opinii społecznej.[W:] W drodze do brzegu życia. T. 13. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2015, 153-167. p-ISBN: 978-83-937785-5-3

  • Oleszczuk T., Krajewska-Kułak E.: Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe tarczycy, a powikłania w okresie  ciąży [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom I, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 82-108, ISBN - 978-83-937785-8-4

  • Rolka H., Jankowiak B., Kowalewska B.: Klonowanie - potępić czy może akceptować? [W:] W drodze do brzegu życia. T. 13. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2015, 168-177.p-ISBN: 978-83-937785-5-3

  • Sarosiek J., Gałczyk M., Van Damme-Ostapowicz K.: HIV/AIDS - jako współczesne wyzwanie medycyny [w:] Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy dylematy... Tom. 2. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolka.Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 2015,  79-88, p-ISBN: 978-83-60571-42-2

  • Sierakowska M. Metodyka w edukacji zdrowotnej w kształceniu zawodowym pielęgniarek: podstawy tworzenia projektów edukacyjnych dla pacjentów. W: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015., s. 51-65, p-ISBN: 978-83-200-4870-4,

  • Sierakowska M. Projekty programów edukacyjnych dla pacjentów i/lub opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych: edukacja zdrowotna w chorobach reumatycznych. W: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015., s. 153-186, p-ISBN: 978-83-200-4870-4

  • Sierakowski S, Sierakowska M. Choroby układowe tkanki łącznej. Rozlane zapalenie powięzi eozynofilią.  W: Interna Szczeklika 2015. Red. prowadzący Piotr Gajewski. Kraków, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2015, s. 1943-1945, p-ISBN: 978-83-7430-461-0

  • Sierakowski S, Sierakowska M. Choroby układowe tkanki łącznej. Twardzina układowa. W: Interna Szczeklika 2015. Red. prowadzący Piotr Gajewski. Kraków, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2015, 1935-1943, p-ISBN: 978-83-7430-461-0

  • Sierakowski S, Sierakowska M.: Twardzina układowa (SSc). W: Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2015/16. Pod red. Piotra Gajewskiego. Kraków : Medycyna Praktyczna, 2015, s. 979-985, p-ISBN: 978-83-7430-460-3

  • Tymosiak P., Rolka H., Kułak W., Kowalewska B, Jankowiak B., Maliszewska K.: Postawy młodzieży studiującej na kierunkach zarządzanie, inżynieria biomedyczna, pielęgniarstwo wobec eutanazji [W:] W drodze do brzegu życia. T. 13. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2015, 178-199. p-ISBN: 978-83-937785-5-3.

  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: An educational role of a nurse in travel medicine and tropical medicine - Funkcja edukacyjna pielęgniarki w medycynie podróży i medycynie tropikalnej [w:] Promotion of healthy lifestyle in European countries - Promocja zdrowego stylu życia w krajach europejskich. Redakcja naukowa Bogusław Sawicki. Lublin: Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2015, 23-130, ISBN: 978-83-942111-1-0.

  • Warchoł E., Rolka H., Piechocka D., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B., Kondzior D.: Analiza postaw studentów województwa podlaskiego na temat procedury zapłodnienia in vitro medycynie [w:] W drodze do brzegu życia - Tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 200-222, ISBN - 978-83-937785-5-3

  • Zalewska-Ćwikła M., Kowalczuk K. Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież akademicką[w]: W drodze do brzegu życia. T. 13. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu,2015,.717-729,p-ISBN: 978-83-937785-5-3

  • Zalewska-Ćwikła M.., Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E.: Konsumpcja alkoholu przez studentów uczelni wyższych w Białymstoku [w:] W drodze do brzegu życia - Tom X, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2015, 705-716, ISBN - 978-83-937785-5-3

  • Krajewska-Kułak E.,  Łukaszuk C. R., Guzowski A.,  Bejda G.,  Lankau A., Cybulski M.: Miejsce pacjenta odmiennego kulturowo w opiece zdrowotnej. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 13-27. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Sarnacka E.: Prawa pacjenta odmiennego kulturowo. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 29-48. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Blecharczyk M., Bejda G.: Dylematy etyczne w ochronie zdrowia. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 49-68. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Guzowski A., Bejda G., Krajewska-Kułak E.: Chrześcijaństwo – powstanie, przemiany. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 69-82. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G., Krajewska-Ferishah K.: Judaizm, Islam i Tatarzy polscy. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 83-98. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Cybulski M.: Społeczeństwo wielokulturowe w Polsce. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 99-112. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Van Damme-Ostapowicz K.: Kontekst kultury w opiece zdrowotnej na świecie. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 113-124. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Cybulski M.: Bariery w dostępie imigrantów do ochrony zdrowia. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 125-138. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Bejda G., Kułak-Bejda A., Lankau A.: Wpływ religijności na zdrowie zdrowia. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 171 – 187. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Lankau A.: Rola przekonań religijnych w sprawowaniu opieki medycznej. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 189-203. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Lewko J.: Holistyczny model opieki nad chorym. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 205-215. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Łukaszuk C.R., Krajewska-Kułak E.: Satysfakcja z opieki jako istotny element jakości opieki medycznej nad pacjentem. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 229-241. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Bejda G., Kułak-Bejda A.: Pacjent-Katolik wobec zagadnień choroby i opieki zdrowotnej. [w:] Pacjent odmienny kulturowo. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau L. (red.). Wyd. Silva Rerum, Poznań, 2015, 243-254. ISBN 978-83-64447-57-0 (Silva Rerum), ISBN 978-83-953277-1-2 (Stowarzyszenie Schola Humana).
  • Rygorowicz E., Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Grassmann M.: Potrzeby  duchowe chorych [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 51-61, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Lankau A., Krajewska-Kułak E., Wrońska I.: Wpływ przekonań religijnych pielęgniarki na sprawowanie przez nie funkcji zawodowych [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 62-76, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Kowalewska B., Konopko E., Rolka H.,  Łagoda K., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Krajewska – Kułak E., Kondzior D.: Pacjent z ostra białaczka szpikową – studium przypadku [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 351-370, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Rygorowicz E., Guzowski A, Krajewska-Kułak E., Grassmann M.: Postawy ludzi wobec śmierci [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 382-391, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Lankau A., Krajewska-Kułak E., Wrońska I.: Oczekiwania studentów pielęgniarstwa i pielęgniarek wobec nauczania wielokulturowości i treści religijno-etycznych [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 433-455, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Cybulski M., Łukaszuk C., Trusewicz Z.: Podejście do starości na przestrzeni wieków i w różnych kulturach [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 473-502, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Łukaszuk C.R., Perkowska M., Krajewska-Kułak E.: Analiza czynników ryzyka samobójstw popełnianych w województwie podlaskim [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 542-558, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Kowalczuk K.,  Kondzior D., Baranowska A., Rolka H., Krajewska – Kułak E., Lewko J.: Poruszanie się osób niewidomych i słabo widzących w przestrzeni publicznej [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 604-613, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Jankowiak B., Żabiuk M., Rolka H., Kowalewska B., Baranowska A.,  Krajewska – Kułak E.: Postrzeganie osób chorych psychicznie przez osoby dorosłe [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 614-630, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Klimaszewska K., Baranowska A.,  Jankowiak B., Rolka H., Kowalewska B.: Etyczne  aspekty  eutanazji [w:]  W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 153-156, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Harasim-Piszczatowska Emilia: Żałoba w rodzinie pacjenta lekarza rodzinnego [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XIV,  Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 371-381, ISBN- 978-83-937785-9-1
  • Rolka H., Grzybko M., Kobus G., Kowalewska B., Jankowiak B.: Wybrane aspekty w opiece nad pacjentem hemodializowanym [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 10-23, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Klimaszewska K., Dymczyk–Borawska E., Kondzior D.J.: Klasyfikacja napadów padaczkowych [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 62-72, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Klimaszewska K., Puczko P., Kowalczuk K.: Metody diagnozowania  i leczenia padaczki [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 73-84, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Rolka H., Mantur A., Piechocka D., Kowalewska B., Jankowiak B.: Analiza poziomu wiedzy kobiet na temat nowotworu jajnika [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 501-525, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Harasim-Piszczatowska E., Słoma M.: Potrzeby zdrowotne kobiet w aspekcie typowych dolegliwości związanych z okresem ciąży [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 669-679, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Kowalewska B., Drabot K., Jankowiak B., Rolka H., Łagoda K., Kondzior D., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Krajewska – Kułak E.: Pacjent po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu – studium przypadku [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 24-39, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Grassmann M., Trusewicz Z.: Opinie pielęgniarek na temat funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną [w:]  Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 153-169, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Grassmann M., Trusewicz Z.: Wybrane aspekty funkcjonowania  rodzin  z dzieckiem  z niepełnosprawnością intelektualną  w percepcji nauczycieli [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 169-184, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Baranowska A.,  Klimaszewska K., Kowalczuk K., Jankowiak B., Kondzior D.,  Beata O.,  Lankau A., Krajewska-Kułak  E.: Poziom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 388-401, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Kowalczuk K., Kowalewska B.,  Klimaszewska K., Jankowiak  B., Sierakowska M., Krajewska –Kułak E.: Obciążenia psychospołeczne w pracy pielęgniarek [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 488-500, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Jankowiak B., Buzun M., Kowalewska B., Kowalczuk K., Kondzior D., Krajewska-Kułak E.: Częstość występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród osób powyżej 45 roku życia [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 566-585, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Krajewska-Ferishah K., Krajewska-Kułak E.,  Shpakou A., Chadzopulu A., Terlikowski Sł., Wiktor H.., Szyszko-Perłowska A.,  Lewko J.,  Van Damme-Ostapowicz K.a, Lankau A., Zygmunt T.:  Wybrane problemy okresu klimakterium w percepcji kobiet z Polski, Grecji, Belgii i Białorusi [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 690-710, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Krajewska-Ferishah K., Krajewska-Kułak E.,  Shpakou A., Chadzopulu A.,Terlikowski Sł., Wiktor H.., Szyszko-Perłowska A.,  Łukaszuk C., Sierakowska M., Baranowska A.: Wybrane aspekty zachowań prozdrowotnych kobiet z Polski, Belgii, Białorusi i Grecji istotne dla okresu klimakterium [w:]  Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 711-725, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Krajewska-Ferishah K., Krajewska-Kułak E.,  Van Damme-Ostapowicz K., Shpakou A., Chadzopulu A., Terlikowski Sł., Wiktor H., Szyszko-Perłowska A., Guzowski A., Rolka H., Kondzior D., Cybulski M., Sarnacka E.: Analiza porównawcza wpływu objawów klimakterycznych na funkcjonowanie kobiet  w okresie menopauzalnym w Polsce, Grecji, Belgii i na Białorusi z wykorzystaniem skali MRS i Inwentarza Depresji  Becka [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 726-742, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Krajewska-Ferishah K., Krajewska-Kułak E.,  Shpakou A., Chadzopulu A., Terlikowski Sł., Wiktor H., Szyszko-Perłowska A., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kowalewska B.: Analiza porównawcza wpływu objawów klimakterycznych na funkcjonowanie kobiet  w okresie menopauzalnym w Polsce, Grecji, Belgii i na Białorusi z wykorzystaniem Indeksu Kuppermanna [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 743-757, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Krajewska-Ferishah K., Krajewska-Kułak E.,  Terlikowski Sł., Wiktor H.,  Szyszko-Perłowska A., Jankowiak B.: Standard edukacji kobiet na temat sposobu radzenia sobie z problemami zdrowotnymi klimakterium [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 758-765, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Kolesińska W., Kułak P., Gościk E., Krajewska-Kułak E.:  Zawód  elektroradiologa w percepcji studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 890-906, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Cybulski M., Kalandyk H., Penar-Zadarko B.: Problemy zdrowotne  i opieka medyczna w Polsce – rys historyczny [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom II, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Piotr Duchnowski,  Białystok, 2016, 936-947, ISBN- 978-83-940670-0-7
  • Sierakowski SJ, Sierakowska M.: Choroby reumatyczne. Choroby układowe tkanki łącznej. Rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią. W: Interna Szczeklika 2016. Red. prowadzący Piotr Gajewski. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2016, s. 1963-1965, p-ISBN: 978-83-7430-489-4.
  • Sierakowski SJ, Sierakowska M.: Choroby reumatyczne. Choroby układowe tkanki łącznej. Twardzina układowa. W: Interna Szczeklika 2016. Red. prowadzący Piotr Gajewski. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2016, s. 1955-1963, p-ISBN: 978-83-7430-489-4
  • Sierakowski S, Gińdzieńska-Sieśkiewicz E., Sulik A., Domysławska I., Sierakowska M., Sawczuk A..Mieszana choroba tkanki łącznej, zespół nakładania  i niezróżnicowana choroba tkanki łącznej - co nowego w okresie 2014-2015. W: Reumatologia 2014-2015 - nowe trendy. Pod red. Piotra Wilanda.  Poznań, Wydawnictwo Medyczne Termedia, 2016, s. 271-280, p-ISBN: 978-83-7988-141-3
  • Cybulski M.: Proces starzenia się społeczeństwa istotnym problemem zdrowia publicznego. [w:] Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. Cybulski M., Krajewska-Kułak E. (red.). PZWL, Warszawa 2016, s. 11-15, ISBN 978-83-200-5079-0
  • Guzowski A., Czartoszewski A., Van Damme-Ostapowicz K., Łukaszuk C.R., Lewko J., Cybulski M.,  Krajewska-Ferishah K., Krajewska-Kułak E.: Problem tabuizacji śmierci  [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom I, 13-28, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom I  -  978-83-944852-8-3
  • Guzowski A., Czartoszewski A., Łukaszuk C. R., Lewko J., Sarnacka E., Van Damme-Ostapowicz K., Cybulski M., Kowalczuk K., Kondzior D., Szyszko-Perłowska A., Jankowiak B., Rolka H., Krajewska-Kułak E.: [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom I, 29-51, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom I  -  978-83-944852-8-3
  • Guzowski A.,  Kazberuk G., Czartoszewski A., Łukaszuk C.R., Krajewska-Kułak E.: Kultura masowa a  problem  śmierci i cierpienia [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom I, 158-203, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom I  -  978-83-944852-8-3
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.R., Kułak-Bejda A.,  Bejda G., Guzowski A., Czartoszewski A.: Tanatoturystyka - jako forma turystyki masowej  [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom I, 204-217, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom I  -  978-83-944852-8-3
  • Łukaszuk C.R., Krajewska-Kułak E.: Biodeterioracja,  autoliza   i  entomologia na  cmentarzach -  wybrane aspekty [w:]  Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 141-162, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom II  -  978-83-944852-9-0
  • Krajewska- Kulak E., Chadzopulu A., Łukaszuk C.R., Guzowski A., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Sarnacka  E., Cybulski M., Kowalewska B., Krajewska-Ferishah  K., Szyszko-Perłowska A., Sierakowska M., Baranowska A., Kułak W., Czartoszewski A.: w:]  Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 163-184, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom II  -  978-83-944852-9-0
  • Guzowski A., Czartoszewski A., Lewko J., Łukaszuk C.R., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska- Kułak E.: Kult  zmarłych  na przestrzeni wieków [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 13-43, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom III  -  978-83-945984-0-2
  • Krajewska- Kułak E., Łukaszuk C. R., Guzowski A., Kułak-Bejda A.,  Bejda G., Czartoszewski A.: Cmentarze i pochówek  na przestrzeni wieków [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 44-103, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom III  -  978-83-945984-0-2
  • Guzowski A., Czartoszewski A., Lewko J.,  Łukaszuk C.R., Sarnacka   E.,   Van Damme-Ostapowicz K.,  Cybulski M.,  Lankau A.,  Klimaszewska K.,  Sierakowska M.,  Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Śmierć i pogrzeb w wybranych nowych ruchach religijnych i społecznych [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 138-186, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom III  -  978-83-945984-0-2
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W.,  Chadzopulu A., Kułak-Bejda A., Bejda G., Kułak P., Łukaszuk C.R., Guzowski A., Cybulski M., Sarnacka E.,  Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Klimaszewska K.,  Sierakowska M., Czartoszewski A. :  Chrześcijańska symbolika cmentarna [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 187-270, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom III  -  978-83-945984-0-2
  • Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Kułak-Bejda A., Bejda G. : Symbolika cmentarza żydowskiego [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 271-302, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom III  -  978-83-945984-0-2
  • Konopacki A., Guzowski A., Kułak-Bejda A., Bejda G., Czartoszewski A., Krajewska-Kułak E.: Symbolika pochówku i cmentarza tatarskiego [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 303-321, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom III  -  978-83-945984-0-2
  • Guzowski A.,  Kułak-Bejda  A., Bejda G., Kułak P., Czartoszewski A., Łukaszuk C.R.,  Sarnacka E.,  Cybulski M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.,  Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E.: Symbolizm  pochówku i cmentarzy  wybranych wyznań w Polsce   Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Augsburskiego,  Chrześcijan Baptystów, Świadków Jehowy, Czcicieli  Słońca, Buddystów, Cmentarza Świeckiego [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 322-355, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom III  -  978-83-945984-0-2
  • Krajewska-Kulak E., Kułak W.,  Chadzopulu A., Guzowski A., Łukaszuk C.R., Kułak-Bejda A., Bejda G., Cybulski M., Czartoszewski A.: Symbolika krzyży, krzyży przydrożnych i kapliczek [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 356-430, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom III  -  978-83-945984-0-2
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. R., Kułak-Bejda A., Bejda G., Guzowski A., Sarnacka E.,  Cybulski M., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Czartoszewski A.: Anioły w religii i sztuce funeralnej  [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 431-456, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom III  -  978-83-945984-0-2
  • Kułak-Bejda A., Bejda G., Guzowski A.,  Łukaszuk C. R.,  Sarnacka E.,  Cybulski M., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J.,  Czartoszewski A., Krajewska-Kułak E.: Symbolika religijna i cmentarna wybranych roślin cmentarnych [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 457-482, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom III  -  978-83-945984-0-2
  • Kułak-Bejda A.,  Bejda G., Chadzopulu A.,  Guzowski A.,  Krajewska- Kułak E.: Patroni kapliczek, ikony, ich cudowna moc uzdrawiania i ochrony przed śmiercią     [w:]  Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom IV, 80-217, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom IV  -  978-83-945984-1-9
  • Kułak-Bejda A., Chadzopulu A., Bejda G., Guzowski A., Łukaszuk C.R., Krajewska-Kułak E.: Wybrane zwyczaje i przesądy związane z umieraniem, śmiercią i pochówkiem [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom IV, 128-166, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom IV  -  978-83-945984-1-9
  • Bejda G., Lewko J.,  Lankau A. : Znaczenie  religijności  w  życiu  człowieka  chorego   [w:]  Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. 9red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom IV, 30-51, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom IV  -  978-83-945984-1-9
  • Bejda G., Lewko J.,  Lankau A. : Siła przekonań religijnych w codziennym funkcjonowaniu  chorych [w:]  Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. 9red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom IV, 52-66, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom IV  -  978-83-945984-1-9
  • Bejda G., Lewko J.. : Kapelan szpitalny  we wspólnej z zespołami medycznymi posłudze przy chorym [w:]  Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. 9red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom IV, 67-79, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom IV  -  978-83-945984-1-9
  • Kułak-Bejda A., Chadzopulu A., Bejda G., Guzowski A., Krajewska-Kułak E.:  Wybrane przysłowia i aforyzmy związane ze śmiercią [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom IV, 167-210, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom IV  -  978-83-945984-1-9
  • Kułak W., Kułak P.,  Guzowski A., Kułak-Bejda  A., Bejda G., Łukaszuk C. R., Cybulski M., Krajewska-Ferishah K., Lankau A., Lewko J., Sarnacka E.,  Szyszko-Perłowska A., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Wybrane osobliwe cmentarze i cmentarzyska [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda G. (red.),  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom IV, 211-252, ISBN Komplet - 978-83-940670-8-3, Tom IV  -  978-83-945984-1-9
  • Żysko K., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Fiedorczuk I.: Problemy psychospołeczne pacjenta w podeszłym wieku z rozpoznaną chorobą Alzheimera. [w:] Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa. Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K. (red.). Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Piotr Duchnowski „Duchno”, Białystok 2016, 8-22, ISBN 978-83-944852-2-1

  • Karczewska E., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Fiedorczuk I.: Problemy psychospołeczne pacjenta w podeszłym wieku z rozpoznaną chorobą Parkinsona. [w:] Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa. Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K. (red.). Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Piotr Duchnowski „Duchno”, Białystok 2016, 71-85, ISBN 978-83-944852-2-1

  • Peruń A.K., Kowalczuk K., Fiedorczuk I., Krajewska-Kułak E.: Problemy psychospołeczne pacjenta w podeszłym wieku po zawale mięśnia sercowego. [w:] Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa. Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K. (red.). Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Piotr Duchnowski „Duchno”, Białystok 2016, 181-201, ISBN 978-83-944852-2-1

  • Kopcych B.E.: Głuchota starcza (Presbyacusis) jako konsekwencja fizjologii starzenia się. [w:] Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa. Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K. (red.). Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Piotr Duchnowski „Duchno”, Białystok 2016, 349-357, ISBN 978-83-944852-2-1

  • Kopcych B.E.: Zaćma starcza powszechnym problemem zdrowotnym w populacji polskich seniorów. [w:] Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa. Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K. (red.). Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Piotr Duchnowski „Duchno”, Białystok 2016, 358-363, ISBN 978-83-944852-2-1

  • Cybulski M.,  Krajewska-Kułak E.: Przemoc wobec osób starszych [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom I, 84-96, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom I  -  978-83-945984-2-6.
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Baranowska A.,  Krajewska–Ferishah K., Guzowski A.: Agresja i przemoc w miejscu pracy [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom I, 171-195,  ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom I  -  978-83-945984-2-6.
  • Kowalczuk K.: Przemoc wobec osób niepełnosprawnych [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom I, 97-115, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom I  -  978-83-945984-2-6

  • Iwański T., Krajewska-Kułak E.: Częstość kontaktu  pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa z ofiarami przemocy   w rodzinie - badania własne  [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 13-49, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom II  - 879-83-945984-3-3
  • Iwański T., Krajewska-Kułak E.: Problem przemocy w rodzinie w percepcji pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa - badania własne [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 50-74, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom II  - 879-83-945984-3-3
  • Iwański T., Krajewska-Kułak E.: Doznawanie ewentualnej przemocy w rodzinie przez pielęgniarki i studentów - badania własne [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 75-92, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom II  - 879-83-945984-3-3
  • Łukaszuk C.R., Krajewska-Kułak E.: Zadania personelu medycznego w walce z przemocą w rodzinie  [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 93-134, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom II  - 879-83-945984-3-3
  • Iwański T., Krajewska-Kułak E.: Postrzeganie przez badanych roli pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - badania własne  [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 135-153, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom II  - 879-83-945984-3-3
  • Kowalczuk K.,  Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B. : Agresja i przemoc w miejscu pracy w opinii podlaskich pracowników ochrony zdrowia własne  [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 173-199, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom II  - 879-83-945984-3-3
  • Krajewska-Kułak E., Stelcer B.,  Jasiński M., Kułak-Bejda A.,   Guzowski A., Łukaszuk C.R., Kowalczuk K., Cybulski M.: Przemoc w rysunkach dzieci i młodzieży [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 13-85, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom III  -  978-83-945984-4-0
  • Krajewska-Kułak E.,  Jasiński M., Stelcer B., Kułak-Bejda A.,  Łukaszuk C.R., Kowalczuk K., Guzowski A.,  Cybulski M.: Kolory tolerancji w pracach dzieci i młodzieży [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 86-168, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom III  -  978-83-945984-4-0
  • Krajewska-Kułak E.,  Jasiński M.,  Stelcer B., Kułak-Bejda A, Kułak W.,  Łukaszuk C.R., Kowalczuk K., Cybulski M.,  Guzowski A.: Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych oczami dzieci i młodzieży [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom III, 169-231, ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom III  -  978-83-945984-4-0
  • Krajewska-Kułak E.,  Łukaszuk C.R., Kułak-Bejda A.,  Wojciech W., Kowalczuk K., Guzowski A.,  Cybulski M., Lewko J.,  Van Damme-Ostapowicz K.: Wybrane aspekty przejawów  przemocy wobec cudzoziemców [w:] Różne barwy przemocy, Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Kułak-Bejda A., Guzowski A., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom I, 196-212,  ISBN Komplet - 978-83-940670-9-0, Tom I  -  978-83-945984-2-6
  • Harasim Piszczatowska E., Słoma M.: Cukrzyca ciążowa. [w:] Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom I, 217-227, ISBN Komplet - 978-83-944852-1-4, Tom I - 978-83-945984-5-7
  • Zinczuk M., Jankowiak B.: Ocena postaw młodzieży i osób dorosłych wobec osób chorych psychicznie. [w:] Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 89-108, ISBN Komplet - 978-83-944852-1-4, Tom II - 978-83-945984-6-4
  • Klimaszewska K., Stanisławska M.: Zaburzenia odżywiania - od anoreksji do bulimii. [w:] Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 109-127, ISBN Komplet - 978-83-944852-1-4, Tom II - 978-83-945984-6-4
  • Klimaszewska K., Stanisławska M.: Wpływ środowiska i mediów na nawyki żywieniowe uczennic szkół ponadgimnazjalnych. [w:] Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 128-149, ISBN Komplet - 978-83-944852-1-4, Tom II - 978-83-945984-6-4
  • Nurkowska M., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E.: Opieka pielęgniarska wobec chorej na bulimię - studium przypadku. [w:] Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 150-164, ISBN Komplet - 978-83-944852-1-4, Tom II - 978-83-945984-6-4
  • Truszkowska A., Cybulski M., Kalinowska A., Krajewska-Kułak E.: Skuteczność metody Vojty u dzieci przedwcześnie urodzonych w opinii rodziców. [w:] Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 252-269, ISBN Komplet - 978-83-944852-1-4, Tom II - 978-83-945984-6-4
  • Nowak E., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E.: Ocena zachowań zdrowotnych kobiet w okresie okołomenopauzalnym oraz deficytu wiedzy i zapotrzebowania na edukację zdrowotną z zakresu profilaktyki osteoporozy. [w:] Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 270-287, ISBN Komplet - 978-83-944852-1-4, Tom II - 978-83-945984-6-4
  • Doroszkiewicz M., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Zachowania zdrowotne i aktywność fizyczna osób bezrobotnych. [w:] Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 288-308, ISBN Komplet - 978-83-944852-1-4, Tom II - 978-83-945984-6-4
  • Czajkowska J., Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Czynniki ryzyka oraz profilaktyka łysienia plackowatego. [w:] Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, Tom II, 323-337, ISBN Komplet - 978-83-944852-1-4, Tom II - 978-83-945984-6-4
  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Uniwersytet Zdrowego Seniora jako modelowy przykład edukacji prozdrowotnej osób starszych w Białymstoku. [w:] Edukacja prozdrowotna seniorów jako szansa na pomyślne starzenie się na przykładzie miasta Białegostoku. M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak (red.). Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok 2016, 151-173, ISBN 978-83-946571-1-6 (online), 978-83-945984-7-1 (druk)
  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Projekt „Zdrowie psychiczne osób w podeszłym wieku” jako flagowy przykład profilaktyki psychogeriatrycznej wśród mieszkańców Białegostoku powyżej 60 roku życia. [w:] Edukacja prozdrowotna seniorów jako szansa na pomyślne starzenie się na przykładzie miasta Białegostoku. M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak (red.). Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok 2016, 175-193, ISBN 978-83-946571-1-6 (online), 978-83-945984-7-1 (druk)
  • Cybulski M., Krajewska-Kułak E.: Wolontariat prozdrowotny seniorów w Białymstoku – czy jest skazany na sukces? [w:] Edukacja prozdrowotna seniorów jako szansa na pomyślne starzenie się na przykładzie miasta Białegostoku. M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak (red.). Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok 2016, 195-207, ISBN 978-83-946571-1-6 (online), 978-83-945984-7-1 (druk)
  • Sobolewska E., Słoma M.: Dzieci pozostawione w szpitalu. [w:] Lankau A., Kondzior D., Krajewska-Kułak E. (red.): Sytuacja trudne w ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, 15-25, ISBN - 978-83-944852-0-7
  • Sobolewska E., Słoma M.: Rodzina w obliczu zbliżającej się śmierci dziecka. [w:] Lankau A., Kondzior D., Krajewska-Kułak E. (red.): Sytuacja trudne w ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, 26-36, ISBN - 978-83-944852-0-7
  • Słoma M., Harasim-Piszczatowska E.: Rola położnej w opiece nad kobietą po poronieniu samoistnym. [w:] Lankau A., Kondzior D., Krajewska-Kułak E. (red.): Sytuacja trudne w ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, 37-48, ISBN - 978-83-944852-0-7
  • Kossakowska K., Kondzior D., Baranowska A., Klimaszewska K., Kowalewska B., Jankowiak B., Rolka H., Kowalczuk K., Lankau A., Łukaszuk C., Guzowski A.: Autyzm - słowo które budzi lęk? [w:] Lankau A., Kondzior D., Krajewska-Kułak E. (red.): Sytuacja trudne w ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, 87-114, ISBN - 978-83-944852-0-7
  • Winczewska U., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E.: Transplantacja narządów w opinii społecznej. [w:] Lankau A., Kondzior D., Krajewska-Kułak E. (red.): Sytuacja trudne w ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, 115-149, ISBN - 978-83-944852-0-7
  • Korzeniewska E., Jankowiak B.: Obraz osób otyłych w społeczeństwie. [w:] Lankau A., Kondzior D., Krajewska-Kułak E. (red.): Sytuacja trudne w ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, 160-180, ISBN - 978-83-944852-0-7
  • Czerech B.A., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Pacjent w sytuacji trudnej z rozpoznaną marskością wątroby. [w:] Lankau A., Kondzior D., Krajewska-Kułak E. (red.): Sytuacja trudne w ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, 218-244, ISBN - 978-83-944852-0-7
  • Sadowska P., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego jako jeden z objawów stwardnienia rozsianego. [w:] Lankau A., Kondzior D., Krajewska-Kułak E. (red.): Sytuacja trudne w ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, 245-260, ISBN - 978-83-944852-0-7
  • Naumnik B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Pacjent w sytuacji trudnej - z rozpoznaną ostrą białaczką szpikową. [w:] Lankau A., Kondzior D., Krajewska-Kułak E. (red.): Sytuacja trudne w ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, 260-281, ISBN - 978-83-944852-0-7
  • Czerniawska N., Kowalczuk K., Sierżantowicz R., Krajewska-Kułak E.: Pacjent w sytuacji trudnej - z rozpoznanym wstrząsem hipowolemicznym. [w:] Lankau A., Kondzior D., Krajewska-Kułak E. (red.): Sytuacja trudne w ochronie zdrowia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno" Piotr Duchnowski, Białystok 2016, 283-304, ISBN - 978-83-944852-0-7
  • Rolka H., Kowalewska B., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Etyczne granice transplantacji. [w:] Rolka H., Kowalewska B., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E. (red.): Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne. PZWL, Warszawa 2017, 30-40, ISBN - 978-83-200-5145-2
  • Klimaszewska K., Baranowska A.: Ewaluacja postaw społeczeństwa wobec transplantologii. [w:] Rolka H., Kowalewska B., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E. (red.): Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne. PZWL, Warszawa 2017, 50-58, ISBN - 978-83-200-5145-2
  • Sarnacka E.: Prawne aspekty transplantacji. [w:] Rolka H., Kowalewska B., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E. (red.): Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne. PZWL, Warszawa 2017, 68-89, ISBN - 978-83-200-5145-2
  • Lankau A., Guzowski A., Bejda G., Łukaszuk C., Baranowska A., Krajewska-Kułak E.: Impact of nurses’ religious beliefs on their job satisfaction [w:] Challenges of the current medicine,    Tom VI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. , Sarnacka E.  (ed.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,   Białystok, 2017, 75-89, ISBN  978-83-944852-6-9
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Burnout syndrome in parents of intellectually disabled children Challenges of the current medicine,    Tom VI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W., Sarnacka E.  (ed.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,   Białystok, 2017, 90-107, ISBN  978-83-944852-6-9 
  • Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Satisfaction with life and marital relationships in families with intellectually disabled children Challenges of the current medicine,    Tom VI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W., Sarnacka E.  (ed.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 108-122, ISBN  978-83-944852-6-9
  • Kowalewska B., Milewski M., Krajewska – Kułak E.: Analiza występowania ostrego zapalenia trzustki wśród pacjentów Oddziału Chirurgicznego SP ZOZ w Augustowie [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok , 2017, 69-108, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Kowalewska B., Gołębiewska  A., Krajewska – Kułak E.: Zespół bezdechów sennych – wpływ na organizm człowieka [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  2017, 144-160, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Góralczyk J., Krajewska-Kułak E., Śmigielska-Kuzia J.: Wady wymowy u dzieci w percepcji nauczycieli [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, „Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 224-246, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Dziekońska K., Krajewska-Kułak E., Śmigielska-Kuzia J.: Stymulacja rozwoju mowy dziecka w percepcji kobiet [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 267-287, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Korol A., Krajewska-Kułak E.: Patogeneza i obraz kliniczny okresu męskiego przekwitania [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 381-396, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Korol A., Krajewska-Kułak E.,  Terlikowski Sł., Kędziora-Kornatowska K., Sobolewski M.:  Proces starzenia się mężczyzn  w percepcji kobiet [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 413-427, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Kowalewska B., Gołębiewska  A., Krajewska – Kułak E.: Wpływ zespołu bezdechów sennych na jakość życia [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2017, 452-461, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Fiega E., Krajewska-Kułak E.: Pojęcia i definicje związane ze zdrowiem ludności [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 628-643, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Fiega E., Krajewska-Kułak E.: Zachowania zdrowotne – związek ze zdrowiem i chorobą [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 644-660, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Ruszkowska K.,  Krajewska-Kułak E., Olejnik B.: Cukrzyca  w  percepcji  młodzieży gimnazjalnej [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 679-697, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Fiega E., Krajewska-Kułak E.: Wybrane aspekty zagrożeń  zachowań zdrowotnych kobiet [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,,  Białystok, 2017, 698-720, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Korol A., Krajewska-Kułak E.: Wybrane aspekty zagrożeń  zachowań zdrowotnych mężczyzn [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,,  Białystok, 2017, 721-735, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Kowalewska B., Kuryś A., Krajewska Kułak E.:  Wiedza służb mundurowych na temat podstawowych czynności ratunkowych [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,,  Białystok, 2017, 776-806, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Roman E., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Rehabilitacja metodą integracji sensorycznej  w percepcji rodziców [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2017, 954-968, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Walkowiak N. A., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Bóle dolnego odcinka kręgosłupa u osób korzystających  z ćwiczeń siłowych [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2017, 969-984, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Gosk E., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Rozwój ruchowy dziecka,  a rola fizjoterapeuty w percepcji matek [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2017, 985-1013, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Kowalewska B.,  Łapińska K., Krajewska Kułak E.: Problemy biopsychospołeczne u pacjenta ze szpiczakiem [w:] W drodze do brzegu życia, Tom XV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 433-451, ISBN- 978-83-944852-4-5
  • Kowalewska B., Omelczuk S., Krajewska – Kułak E.a: Osoby starsze i starość w opinii społecznej [w:] W drodze do brzegu życia, Tom XV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 813-842, ISBN- 978-83-944852-4-5
  • Puciłowska M., Kułak-Bejda A.,  Śmigielska-Kuzia J., Waszkiewicz N., Krajewska-Kułak E.: Depresja w grupie młodzieży licealnej wyzwaniem dla pielęgniarki [w:] W drodze do brzegu życia, Tom XV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2017, 849-870, ISBN- 978-83-944852-4-5
  • Kanteluk A.A., Rajecki G., Krajewska-Kułak E.:  Znaczenie profilaktyki dla ochrony oczu [w:] Diagnostyka, profilaktyka, leczenie – najnowsze doniesienia. Tom II, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin, 2017, 70-78.  ISBN 978-83-65598-88-2
  • Dauksz E. Kowalczuk K.: Modyfikacja zachowań zdrowotnych pacjentów z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2017, 850-884-1013, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Dauksz E.: Ocena ryzyka zakażenia wirusem HCV wśród pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku. [w:] Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2017, 559-610-1013, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Ługowska D. Snarska K., Kowalczuk K: Pacjent w sytuacji trudnej - z rozpoznanym pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego. [w:]  Holistyczny Wymiar Współczesnej Medycyny,   tom III, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2017, 397-412-1013, ISBN- 978-83-944852-5-2
  • Majewska E, Kowalczuk K.: Problemy pielęgnacyjne pacjenta będącego w fazie rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego - zadania pielęgniarki [w:] W drodze do brzegu życia, Tom XV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 912-955 ISBN- 978-83-944852-4-5
  • Dojlida T.,Kowalczuk K.: Uzależnienia od komputera i internetu wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. [w:] W drodze do brzegu życia, Tom XV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska,  Białystok, 2017, 1096 -1135 ISBN- 978-83-944852-4-5
  • Kowalczuk K.: Zabiegi Rektalne. [w:] Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska –Kułak E. (red). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017, 168-199, ISBN: 978-83-200-5389-0
  • Jaracz K, Górna K, Van Damme-Ostapowicz K, Sawicka J, Deluga A.: Opieka pielęgniarska w zaburzeniach sfery psychoduchowej pacjenta. W: Podstawy pielęgniarstwa Tom. 1 Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Redakcja naukowa Zarzycka D, Ślusarska B. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017 s.777-795, p-ISBN: 978-83-200-5370-8
  • Grasewicz A.J, Kułak P, Van Damme-Ostapowicz K, Gościk E.: Świadomość studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB na temat wykorzystania badania TK w diagnostyce dzieci i przeciwwskazań do ich wykonywania. W: Wybrane aspekty radiodiagnostyki dziecięcej. Tom 4. Gościk E.,Kułak P. (red).Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2017, s. 58-87, p-ISBN: 978-83-946571-6-1
  • Grasewicz A.J., Kułak P., Van Damme-Ostapowicz K., Gościk E.: Tomografia komputerowa w pediatrii. W: Wybrane aspekty radiodiagnostyki dziecięcej. Tom 3. Gościk E., Kułak P. (red.). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2017,s. 99-120,p-ISBN: 978-83-946571-5-4.
  • Van Damme-Ostapowicz K.: Zabiegi higieniczne. Ścielenie łóżka pustego przez jedną osobę lub dwie. Ścielenie łóżka zajmowanego przez chorego.Przygotowanie łóżka dla chorego, zmina bielizny pościelowej.
   Tytuł całości: W: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne. Klimaszewska K, Baranowska A, Krajewska-Kułak E. (red): Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017,s. 1-29,p-ISBN: 978-83-200-5389-0.
  • Sierakowska M., Wysocka-Skurska I.: Pomoc w utrzymaniu sprawności pacjenta. Sadzanie pacjenta, transportowanie, ułożenie [w:] Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne. Redakcja naukowa Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska, Elżbieta Krajewska-Kułak. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017, s. 105-108, p-ISBN: 978-83-200-5389-0
  • Sierakowska M., Wysocka-Skurska I.: Pomoc w utrzymaniu sprawności pacjenta. Pozycje ułożeniowe, drenaż ułożeniowy. Rodzaje ułożenia pacjenta [w:] Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne. Redakcja naukowa Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska, Elżbieta Krajewska-Kułak. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017, s. 81-98, p-ISBN: 978-83-200-5389-0
  • Sierakowska M., Wysocka-Skurska I.: Pomoc w utrzymaniu sprawności pacjenta. Pomoc w przemieszczaniu się pacjenta [w:]
   Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne. Redakcja naukowa Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska, Elżbieta Krajewska-Kułak. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017, s. 99-104, p-ISBN: 978-83-200-5389-0
  • Sierakowska M., Radzik T.: Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami reumatycznymi.:  [w:] Pielęgniarstwo internistyczne. Red. naukowa Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. Wyd. 2 zm. i uaktual. Wydawnicto Lekarskie PZWL, Warszawa 2017, s. 335-373, p-ISBN: 978-83-200-5226-8
  • Sierakowski S., Sierakowska M., Sierakowska J.: Leki biologiczne w leczeniu chorób reumatycznych. Historia odkrycia i wprowadzenia do leczenia na świecie i w Polsce. Biologic products in the treatment of rheumatic diseases. The history of discovery globally and in Poland [w:] 10 lat leczenia biologicznego w Polsce Redaktor naukowy Sławomir Jeka ,Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2017, s. 93-101, 311-319, p-ISBN: 978-83-7988-206-9
  • Sierakowski S., Sierakowska M.: Choroby reumatyczne. Choroby układowe tkanki łącznej. Twardzina układowa. W: Interna Szczeklika 2017. Red. prowadzący Piotr Gajewski. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 1989-1997, p-ISBN: 978-83-7430-518-1
  • Sierakowski S., Sierakowska M.: Choroby reumatyczne. Choroby układowe tkanki łącznej. Rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią [w:] Interna Szczeklika 2017. Red. prowadzący Piotr Gajewski. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 1997-1999, p-ISBN: 978-83-7430-518-1
  • Bejda G., Lewko J., Kułak-Bejda A.: Wybrane aspekty bio-psycho-społecznego wymiaru zdrowia oraz choroby. [w]: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3 Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2017 s. 661-678. p-ISBN: 978-83-944852-5-2
  • Bejda G., Lewko J., Kułak-Bejda A., Lankau A.: Religijność w życiu człowieka chorego - aspekt teoretyczny. W drodze do brzegu życia. T. 15. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2017 s. 126-143. p-ISBN: 978-83-944852-4-5
  • Bejda G., Lewko J., Kułak-Bejda A., Lankau A.: Religijność a deklarowane zachowania prozdrowotne. W drodze do brzegu życia. T. 15. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2017 s. 144-167. p-ISBN: 978-83-944852-4-5
   Lewko J.: Pomiary. Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne. Redakcja naukowa Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska, Elżbieta Krajewska-Kułak. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017 s. 128-147. p-ISBN: 978-83-200-5389-0
  • Gałęziowska E., Lewko J., Ślusarska B.: Opieka pielęgniarska w deficycie samoopieki pacjenta. [w] Podstawy pielęgniarstwa Tom. 1 Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Redakcja naukowa Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017 s. 736-75. p-ISBN: 978-83-200-5370-8
  • Sierakowski S., Gińdzieńska-Sieśkiewicz E., Sulik A., Domysławska I., Sierakowska M.: Mieszana choroba tkanki łącznej, zespół nakładania i niezróżnicowana choroba tkanki łącznej - co nowego w latach 2015-2016. [w:] Reumatologia 2018 - nowe trendy. P. Wiland (red.). Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2018: 245-254. p-ISBN: 978-83-7988-227-4
  • Krajewska-Kułak E., Cybulski M., Szczepański M.: Wybrane aspekty roli pielęgniarki w farmakoterapii osób w podeszłym wieku. [w:] Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku. M. Muszalik, K. Kędziora-Kornatowska (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018: 195-228. p-ISBN: 978-83-200-5497-2
  • Krajewska-Kułak E., Hatzopulu A.,  Shpakou A., Sengupta P., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Cybulski M., Guzowski A., Kowalczuk K., Jankowiak B., Kowalewska B., Kondzior D.,. Rolka H., Baranowska A., Lankau A., Klimaszewska K.a, Sierakowska M., Krajewska-Ferishah K., Szyszko-Perłowska A.: Comparison Validation  Polish, Greece, Belarus Version of the Trust in Physician Scale. [w:] Challenges of the current medicine, Vol. 7, Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Sarnacka E. (eds.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 10-25, ISBN - 978-83-948644-1-5
  • Fiega E., Krajewska-Kułak E., Wysokiński M., Karczewski J., Chilińska J.Z., Tomaszewska B.: Burnout syndrome and job satisfaction among the female staff of Regional Hospital in Łomża. [w:] Challenges of the current medicine, Vol. 7, Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Sarnacka E. (eds.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 26-41, ISBN - 978-83-948644-1-5
  • Mystkowska E., Pipiro J.N.a, Harasim-Piszczatowska E.: What would your life look like if you could not swallow? [w:] Challenges of the current medicine, Vol. 7, Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J., Sarnacka E. (eds.), Medical University of Bialystok, Faculty of Health Sciences,  Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 26-41, ISBN - 978-83-948644-1-5
  • Turczyńska A., Krajewska-Kułak E.a, Olejnik B.: Wyzwania opieki paliatywnej. [w:] W drodze do brzegu życia - Tom  XVI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 182-198, ISBN - 978-83-946571-9-2
  • Anisko P., Krajewska-Kułak E., Olejnik B.: Chłoniaki  limfoblastyczne jako problem terapeutyczn. [w:] W drodze do brzegu życia - Tom  XVI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok,  2018, 211-223, ISBN - 978-83-946571-9-2
  • Wysocka S., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Wybrane aspekty funkcjonowania kobiet po mastektomii. [w:] W drodze do brzegu życia - Tom  XVI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok,  2018, 240-259, ISBN - 978-83-946571-9-2
  • Grzybowska A.,  Kowalczuk K.: Wybrane aspekty jakości życia po kobiet po zabiegu mastektomii. [w:] W drodze do brzegu życia - Tom  XVI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok,  2018, 260-297, ISBN - 978-83-946571-9-2
  • Grzybowska A.,  Kowalczuk K.: Wybrane aspekty leczenia kobiet z rozpoznanym rakiem piersi. [w:] W drodze do brzegu życia - Tom  XVI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok,  2018, 298-312, ISBN - 978-83-946571-9-2
  • Chludzińska S., Modzelewska P., Lewko J.: Nowotwory mózgu – epidemiologia, diagnostyka i leczenie. [w:] W drodze do brzegu życia - Tom XVI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 313-328, ISBN - 978-83-946571-9-2
  • Michalczuk T.,  Piszcz P.,  Ślifirczyk A., Zalewski R., Krajewska–Kułak E.: Życie przed śmiercią – służba chorym umierającym. [w:] W drodze do brzegu życia - Tom  XVI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok,  2018, 406-417, ISBN - 978-83-946571-9-2
  • Sarosiek J.,  Kimszal E., Łukaszuk C.: Opieka hospicyjna w Polsce i w Zambii - różnice i podobieństwa. [w:] W drodze do brzegu życia - Tom  XVI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 463-472, ISBN - 978-83-946571-9-2
  • Kimszal E., Kurowska K.: Rodzina wobec samobójstwa dziecka niepełnoletniego. [w:] W drodze do brzegu życia - Tom  XVI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok,  2018, 499-508, ISBN - 978-83-946571-9-2
  • Gardocka A., Jankowiak B.: Stopień uzależnienia od Internetu wśród młodzieży szkół średnich. [w:] W drodze do brzegu życia - Tom  XVI, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 636-659, ISBN - 978-83-946571-9-2
  • Żysko K., Kowalczuk K.: Odżywianie się ludzi w podeszłym wieku. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 25-35, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Janik K., Popławska M., Harasim-Piszczatowska E.: Metody zapobiegania i leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 197-207, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kurek P., Jankowiak B., Popławska M.: Ocena zachowań żywieniowych wśród młodzieży licealnej. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 311-326, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Szukiel B., Wądołowska J.,  Słoma M., Batruch E., Sobaniec P.: Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 347-357, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Szukiel B., Krzesicka K.N., Słoma M., Batruch E., Sobaniec P.: Analiza badań epidemiologicznych dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 358-366, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Szukiel B., Ryszkiewicz M., Słoma M., Batruch E., Sobaniec P.: Metody wykorzystywane w pracy z dziećmi niesłyszącymi na przykładzie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 376-392, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Ryszkiewicz M.P., Wądołowska J., Harasim-Piszczatowska E.: Gdzie świat ludzki łączy się ze światem zwierząt - współczesne dzikie dzieci. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 393-404, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kurowska K., Kimszal E., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Śmigielska-Kuzia J., Boćkowski L.: Epilepsja - podstawowe informacje, neuroobrazowanie oraz jakość życia osób z padaczką. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 405-417, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Żysko K., Kowalczuk K.: Wybrane problemy jakości życia ludzi starszych w codziennym funkcjonowaniu. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 430-441, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Dąbrowska P., Olejnik B., Kułak-Bejda A., Krajewska-Kułak E.: Problem  stresu i wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek psychiatrycznych. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 509-529, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Dąbrowska P., Olejnik B., Kułak-Bejda A., Krajewska-Kułak E.: Narażenie na stres i wypalenie zawodowe  w grupie pielęgniarek psychiatrycznych. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 530-558, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Lisiecka A., Klimaszewska K.: Analiza bólu kręgosłupa u aktywnych zawodowo fizjoterapeutów. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 568-602., ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kowalewska M., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Znaczenie sprawności fizycznej w rozwoju osobniczym człowieka. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 634-651, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Myszka J., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Aktywność fizyczna a zachowania zdrowotne. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 652-664, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Panasiuk B., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Wybrane aspekty wpływu aktywności ruchowej na organizm młodzieży. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 665-674, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kowalewska M., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Samoocena sprawności fizycznej studentów fizjoterapii i ratownictwa medycznego. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 675-713, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Panasiuk B., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Ocena aktywności sportowej uczniów  VII Liceum Ogólnokształcącego  im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 714-740, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Myszka J., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Aktywność fizyczna a zachowania prozdrowotne u młodzieży licealnej. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 741-774, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kos  E., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Urazy stawu kolanowego u osób czynnie uprawiających piłkę nożną. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 789-807, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kos E., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Częstość występowania urazów stawu kolanowego u osób czynnie uprawiających piłkę nożną. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 808-830, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Wysocka S., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Zadania fizjoterapeuty w terapii kobiet po mastektomii. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 831-843, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Wysocka S., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Zadania fizjoterapeuty w terapii kobiet po mastektomii w percepcji czynnych zawodowo fizjoterapeutów. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 844-869, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Niebrzydowska I., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Samoocena występowania  zespołów  bólowych kręgosłupa u mieszkańców wsi. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny -Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 870-899, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Łapińska Ż., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Dolegliwości bólowe związane z wykonywaniem pracy kierowcy ze szczególnym uwzględnieniem bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 939-955, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Korol A., Krajewska-Kułak E., Cybulski M., Terlikowski S., Kędziora-Kornatowska K., Sobolewski M.: Preferowane zachowania zdrowotne mężczyzn, a postrzeganie problemów okresu starości. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1070-1085, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Niebrzydowska I., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Wybrane problemy zdrowotne mieszkańców wsi. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, "Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1086-1099, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Łapińska Ż., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B.: Problemy związane z wykonywaniem pracy kierowcy. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1100-1116, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kraśnicka J., Klimaszewska K., Doroszkiewicz H., Ślifirczyk A., Michalczuk T., Piszcz P., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E.: Wybrane aspekty z historii rozwoju szczepień ochronnych. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1117-1130, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kraśnicka J., Klimaszewska K., Doroszkiewicz H., Ślifirczyk A., Michalczuk T., Piszcz P., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E.: Ogólna charakterystyka szczepionek. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1131-1142, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kraśnicka J., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Łukaszuk C., Doroszkiewicz H., Ślifirczyk A., Michalczuk T., Piszcz P., Janik K.: Wpływ zatrudnienia w ochronie  zdrowia na opinie dotyczące skuteczności i zagrożeń wynikających ze stosowania szczepionek. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1143-1153, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kraśnicka J., Klimaszewska K., Doroszkiewicz H., Ślifirczyk A., Michalczuk T., Piszcz P., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E.: Niepożądane odczyny poszczepienne. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1154-1172, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kraśnicka J., Klimaszewska K., Doroszkiewicz H., Ślifirczyk A., Michalczuk T., Piszcz P., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E.: Szczepienia dzieci i młodzieży realizowane w ramach Programu Szczepień Ochronnych w Polsce i sposób ich finansowania. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1173-1187, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Piechocka E., Kowalczuk K.: Czynniki ryzyka zachorowania na udar niedokrwienny mózgu. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1213-1229, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Piechocka E., Kowalczuk K.: Ocena poziomu świadomości osób po 40. roku na temat niedokrwiennych udarów mózgu. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1230-1265, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Janik K., Popławska M., Harasim-Piszczatowska E.: Antykoncepcja awaryjna. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1301-1311, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Kurowska K., Kimszal E., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E.: Napad padaczkowy i epilepsja - definicja według Międzynarodowej Ligii Przeciwpadaczkowej (ILAE) i Międzynarodowego Biura Epilepsji (IBE). [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1312-1321, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Murzyn K., Klimaszewska K.: Ocena wiedzy ludności wiejskiej na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom IV, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok, 2018, 1322-1363, ISBN - 978-83-948644-0-8
  • Jacek A., Sarnacka E.: Rodzaje czynności medycznych. [w:] System prawa medycznego. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego. Zielińska E., Kubiak R., Kubicki L. (red.). Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2018: 751-759.