• Aktualności

  Projekt UMB ImPRESS finansowany w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020

  07.03.2017 17:12
  Autor: Administrator UMB

   

  Komisja Europejska 12 maja 2017 podpisała Umowę grantową do projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. “International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and – sectoral mobility” (ImPRESS), ktory został zakwalifikowany do finansowania w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020. Wniosek został złożony do konkursu COFUND, który polega na dofinansowaniu międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów (w tym studiów doktoranckich) przyznających indywidualne granty badawczo-szkoleniowe początkującym naukowcom.

  Przewidywany czas trwania to 5 lat (2018-2023), projektu rozpocznie się 1 lutego 2018 r. Dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi 1'569'600 EUR.

  Warty podkreślenia jest fakt, że UMB jest jedynym polskim beneficjentem w konkursie COFUND 2016 w ramach prestiżowych Działań Marii Skłodowskiej-Curie. W Horyzoncie 2020 (od 2014) roku dofinansowanie projektów COFUND otrzymały tylko 3 polskie jednostki: Narodowe Centrum Nauki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Instytut Chemii Fizycznej PAN.

  Celem projektu UMB jest utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz statystycznej bioinformatyki dla młodych naukowców zajmujących się badaniami w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz badaniami nad metodami z zakresu biostatystyki i bioinformatyki koniecznymi dla opracowywania i interpretacji danych uzyskanych w projektach badawczych. Jest on oparty na międzynarodowym programie Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim KNOW (2013-2017), które stwarzają unikalną możliwość dogłębnego poznania innowacyjnych wielkoskalowych technik badawczych i obliczeniowych oraz ich zastosowania m.in. w genomice, proteomice, metabolomice i immunologii.

  Doktoranci tworzonych studiów będą prowadzili indywidualne projekty badawcze oparte o poszukiwanie nowych markerów wczesnego wykrywania, zapobiegania oraz biomarkerów skutecznej indywidualizowanej terapii chorób cywilizacyjnych w oparciu o innowacyjne technologie wielkoskalowe oraz najnowocześniejsze metody obrazowania medycznego.

  Z powodu małej liczby specjalistów w tych dziedzinach w Polsce, zajęcia poprowadzą m.in. profesorowie wizytujący z ośrodków będących światowymi liderami w ww. dziedzinach. Zajęcia z technik wielkoskalowych przeprowadzą specjaliści z CEMBIO z San Pablo University w Hiszpanii; zajęcia ze statystyki - wybitni specjaliści z Hasselt University w Belgii, który ma jeden z najlepszych w Europie ośrodków biostatystyki CENSTAT, natomiast zajęcia z bioinformatyki - specjaliści z Vienna Biocenter w Austrii. Doktoranci będą odbywać praktyki w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych specjalizujących się między innymi w onkologii, kardiologii, chorobach metabolicznych, chorobach neurodegeneracyjnych, medycynie regeneracyjnej, biologii molekularnej, genetyce i proteomice.

  Opiekunami doktorantów będą wybitni naukowcy z kilku krajów Europy. Absolwenci studiów będą specjalistami, potrafiącymi stosować najnowocześniejsze techniki badawcze z zakresu biostatystyki i bioinformatyki przy analizie danych medycznych. Jest to niezwykle potrzebne, ponieważ współczesna medycyna potrafi zbierać już niesamowite ilości danych o pacjencie, które potem trzeba opracować (stosując ww. techniki wielkoskalowe) i wysnuć wnioski. Takich fachowców na rynku pracy nie ma, więc absolwenci tych studiów wypełnią istniejącą w nim lukę.

  O projekcie w TVP3 Białystok

  O projekcie w Gazecie Wyborczej

  O projekcie w Radiu Akadera

  O projekcie w Polskim Radiu Białystok

  O projekcie w Polskim Radiu Białystok - prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. Nauki

  O projecie na www.bia24.pl

  Powrót