• Aktualności

  Marek Karp objął obowiązki dyrektora USK

  19.04.2017 18:14
  Autor: Administrator UMB

  Umawiamy się na ciężką pracę - powiedział Rektor UMB prof. dr hab. Adam Krętowski powołując dziś Marka Karpa na dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kontrakt przewidziany jest na 6 lat.  

  Marek Karp stwierdził, że wygranie konkursu traktuje jako ocenę swojej 15 letniej pracy. Powiedział, że zarządzanie USK jest dużym wyzwaniem, ponieważ sytuacja finansowa szpitala jest trudna. Dodał, że wdrażać będzie strategię zrównoważonego rozwoju. Zaznaczył, iż szpital wykorzystał swoją szansę na "mury", a teraz przyszedł czas na ludzi. Nowo powołany dyrektor USK chce odbudować renomę szpitala, zatrzymać najlepszych i odzyskać utraconych specjalistów. W tym celu powstanie motywacyjny system wynagradzania, który skłoni ich do powrotu. Wśród planów do zrealizowania Marek Karp zapowiedział m.in utworzenie POZ, a tym samym odciążenie SOR, oraz powołanie nowej Kliniki Internistycznej.

  Wywiad z dyrektorem szpitala w Medyku Białostokim


  Marek Karp w marcu wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Od kilku miesięcy był p.o. Dyrektora USK. 

  W szpitalu pracuje od 2002 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku ukończył w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Białymstoku studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych "Zarządzanie w ochronie zdrowia". Ma również dyplom studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej "Alternatywne źródła finansowania kapitału. Inżynieria finansowa". Od 2001 roku może też zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

  Swoją karierę rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, gdzie przeszedł wszystkie szczeble ścieżki zawodowej: od referenta po starszego inspektora wydziału finansowego. Przez kolejne dwa lata (1997-1999) był głównym księgowym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Następnie rozpoczął pracę w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych najpierw, jako dyrektor Departamentu Kontroli, a następnie dyrektor Departamentu Finansowego.  W latach 2000 - 2001 był dyrektorem w departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przez kolejne dwa lata odpowiadał za gospodarkę finansową w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych, jako członek zarządu - zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych. W 2002 roku rozpoczął pracę w USK w Białymstoku. Wyprowadził szpital z zadłużenia (kiedy rozpoczął pracę szpital miał 23,5 mln zł długu). Podczas jego pracy przychody wzrosły z 94 mln zł do 220 mln zł.


  O Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym:

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku to jeden z największych szpitali klinicznych w Polsce, a jednocześnie jest to najnowocześniejsza publiczna placówka służby zdrowia w województwie podlaskim. Wykonuje się tu szeroki wachlarz unikatowych procedur w ramach kontraktu z podlaskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz umowy z Ministerstwem Zdrowia. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu.

  Rolą szpitala uniwersyteckiego - jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

  Szpital mieści się w trzech miejscach. Przy ul. Skłodowskiej jest 26 klinik z 836 łóżkami, gdzie rocznie leczonych jest ponad 36 tys. pacjentów. W ramach szpitala funkcjonuje także 30 Poradni Specjalistycznych. Poradnie są ściśle powiązane z klinikami i prowadzą w warunkach ambulatoryjnych specjalistyczną działalność diagnostyczno-leczniczą. Rocznie jest tam udzielanych około 150 tys. porad specjalistycznych. Przy ul. Żurawiej znajduje się pięć klinik i cztery oddziały z 320 łóżkami, działa tam też 20 poradni. Z kolei w placówce przy ul. Warszawskiej są dwa oddziały z 72 łóżkami oraz sześć poradni.

  W szpitalu zatrudnionych jest w sumie ponad 2,5 tys. pracowników. Spośród 760 pracujących w szpitalu lekarzy, 60 ma tytuł profesora, 32 doktora habilitowanego, kilkuset tytuł doktora nauk medycznych. Pacjentami opiekuje się 900 pielęgniarek i prawie 150 położnych.

  Spośród 31 klinik działających w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym siedem to tzw. kliniki monopolistyczne - jedyne w regionie podlaskim. Są to:

  - Klinika Kardiochirurgii;

  - Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej;

  - Klinika Neurochirurgii;

  - Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantologii;

  - Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej;

  - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji;

  - Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii.

  Wykonuje się tu wysokospecjalistyczne zabiegi m.in.: zamykanie tętniaków
  i naczyniaków w mózgu, leczenie trombolityczne, angioplastykę, udrażnianie tętnic szyjnych, a także zamykanie ubytków w przegrodach serca. USK jest jedynym w północno-wschodniej Polsce ośrodkiem przeprowadzającym zabiegi przeszczepiania nerek oraz posiadającym Pracownię Elektrofizjologii i Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca. Z kolei Klinika Kardiologii Inwazyjnej, jako pierwsza w województwie zaczęła wykonywać całodobowo koronarografie, koronaroplastyki, udrażnianie tętnic szyjnych i zamykanie ubytków w przegrodach między jamowych serca. Do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. Jest bowiem jedną z najnowocześniejszych publicznych placówek w kraju, zajmujących się leczenie niepłodności i problemami endokrynologii ginekologicznej. Klinika ta jest ośrodkiem, w którym przyszło na świat pierwsze w Polsce dziecko dzięki metodzie zapłodnienia pozaustrojowego. Klinika była również realizatorem ministerialnego programu "Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2013-2016". Od 2006 roku w szpitalu działa najnowocześniejszy w województwie Szpitalny Oddział Ratunkowy, na który rocznie trafia ponad 80 tys. pacjentów.

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest jednym z 14 szpitali w Polsce i jedynym w regionie, w którym działa Centrum Urazów Wielonarządowych.

  Powrót