• Aktualności

  Blisko 4 miliony złotych zdobyli naukowcy UMB w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki

  16.06.2017 19:47
  Autor: Administrator UMB

   

  Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln zł.

  Profesor dr hab. Elżbieta Skrzydlewska Prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB zdobyła blisko 1,5 mln złotych na badania Kannabidiolu jako potencjalnego czynnika terapeutycznego w łuszczycy oraz jego roli w stabilizacji fizjologicznego poziomu mediatorów lipidowych w konkursie OPUS12.

  Profesor Nafis Rahman z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UMB uzyskał finansowanie grantu w kategorii OPUS 12 w wysokości blisko 1,5 mln złotych na badanie funkcjonalnego wpływu jądrowych i błonowych receptorów progesteronowych na biologię mięśniaków macicy.

  Dr Agnieszka Mikłosz z Zakładu Fizjologii UMB otrzyma przeszło pół miliona złotych na realizację grantu w ramach SONATA 12 zatytułowanego "Ocena roli białek AS160/TBC1D4 i TBC1D1 w regulacji całkowitej, błonowej oraz mitochondrialnej ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych
  w adipocytach trzewnej i podskórnej tkanki tłuszczowej otyłych pacjentów leczonych bariatrycznie".

  Dr Agnieszka Genowska z Zakładu Zdrowia Publicznego WNOZ UMB zdobyła blisko 200 tys. złotych na projekt w ramach SONATA 12 Trajektorie nierówności w zdrowiu zależne od statusu społeczno-ekonomicznego i warunków środowiskowych w Polsce - badanie ekologiczne.

  Mgr Joanna Mikłosz, doktorantka z Zakładu Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB pozyska z programu PRELUDIUM 12 blisko 150 tys. złotych na badanie oceny małopłytkowości indukowanej protaminą oraz jej potencjalnych powikłań zakrzepowo-zatorowych
  w eksperymentalnych modelach zwierzęcych.


  OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy Narodowego Centrum Nauki, krakowskiej agencji, finansującej badania podstawowe.

  We wszystkich czterech konkursach zgłoszono łącznie ponad 4200 projektów, z czego do finansowania skierowano ponad tysiąc.

  W konkursie OPUS 12 startować mógł każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Nic dziwnego, że złożono w nim najwięcej wniosków, bo aż 1786. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 409 projektów, których autorzy otrzymają łącznie 304 mln zł.

  PRELUDIUM 12 dedykowane jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1171 wniosków, z których finansowanie w wysokości 39 mln zł otrzyma 372.

  SONATA 12 to natomiast konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego. W konkursie złożono 882 wnioski, z czego do finansowania wybrano 224. Budżet konkursu wyniesie 91 mln zł.

  POLONEZ 3 należy do grupy konkursów NCN nakierowanych na umiędzynarodowienie nauki w Polsce. Program umożliwia przyjazd zagranicznych uczonych na staże badawcze do Polski. Na 380 złożonych wniosków do sfinansowania skierowano 37 na łączną kwotę 28 mln zł.

  NCN finansuje projekty innowacyjne, mające znaczy wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej.

   

  Ogólne informacje o konkursie na stronie Nardodowego Centrum Nauki

  https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-05-15-wyniki-opus12-preludium12-sonata12-polonez3

   

  Powrót