• Aktualności

  Konferencja „Problemy prawa medycznego” - relacja z wydarzenia

  28.05.2017 16:15
  Autor: Administrator UMB

   

  26 maja 2017 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy prawa medycznego” zorganizowana w Centrum Dydaktyczno – Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

  Konferencja była pierwszym projektem nowej jednostki organizacyjnej – Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej.

  Spotkanie rozpoczęło powitanie dr hab. Adama Górskiego, prof. UJ, pełnomocnika Rektora UMB ds. organizacji Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej oraz prof. dr hab. Adriana Chabowskiego, Prorektora ds. Studenckich.

  Podczas pierwszego panelu zostały zaprezentowane trzy wystąpienia. Prof. Maria Boratyńska z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła problemy odpowiedzialności cywilnej w związku z działaniem w zespole terapeutycznym koncentrując się w szczególności na odpowiedzialności pielęgniarki. Prof. Paweł Daniluk z Instytutu Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk przybliżył problem leczenia bez zgody. Natomiast prof. Rafał Kubiak z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poruszył kwestię konsekwencji prawnych odmowy obowiązkowych szczepień ochronnych.

  W trakcie drugiego panelu uczestnicy zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami: świadczenia położnicze po stwierdzeniu wad letalnych płodu (dr Emilia Sarnacka, UMB), telemedycyną jako problemem prawnym (dr Rafał Michalczak, UJ), „lekarskimi sprawami karnymi” w praktyce sądowej (dr Szczęsny Tomasz Szymański, SSO w Białymstoku), tajemnicą lekarską i psychiatryczną (prof. Dobrosława Szumiło – Kulczycka, UJ) oraz tajemnicą lekarską i psychiatryczną w kontekście prawnego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie (mgr Krzysztof Michalak, UJ).

  Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja oraz pytania do panelistów.

  Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno kadry naukowej UMB i innych ośrodków akademickich, jak również studentów prawa i uczelni medycznych oraz praktyków ze środowiska medycznego. W konferencji wzięło udział 110 uczestników.

   

   

  Powrót