• Aktualności

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z rekordowym dofinansowaniem projektu Centrum Badań Innowacyjnych

  15.06.2017 14:46
  Autor: Administrator UMB

   

  Uroczystość wręczenia symbolicznego czeku na kwotę ponad 130 milionów złotych odbyła się w budynku Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Czek wręczał Zarząd Województwa Podlaskiego na czele z Marszałkiem Jerzym Leszczyńskim, a odbierały Władze Rektorskie UMB pod przewodnictwem J.M. Rektora, prof. dr. hab. Adama Krętowskiego.

  Centrum Badań Innowacyjnych to największy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Marszałek Jerzy Leszczyński uzasadniając przyznanie finansowania stwierdził, że poziom naukowy UMB i kompetencje kadry gwarantują skuteczne wykorzystanie funduszy z pożytkiem dla mieszkańców i ich zdrowia. J.M. Rektor UMB, prof. Adam Krętowski dziękując władzom województwa, oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu z ramienia Uczelni deklarował, że Uniwersytet Medyczny wykorzysta cały swój potencjał, wsparty zagranicznymi ekspertami do jeszcze lepszego, efektywniejszego i tańszego leczenia pacjentów.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dzięki dotacji z RPOWP na lata 2014-2020, zrealizuje projekt „Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)”. Jest on kontynuacją projektu, który został zrealizowany w ramach RPOWP na lata 2007-2013 („Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”, wartość 34,8 mln zł, dofinansowanie 29,6 mln zł).

  Wartość projektu to 188 mln zł. Dofinansowanie wynosi 131,6 mln zł. Brakującą kwotę uczelnia chce pozyskać od partnerów ze środowiska biznesu. To dotychczas najwyższe dofinansowanie przyznane ze środków programu regionalnego, zarówno w tej, jak i poprzedniej perspektywie (dla porównania w latach 2007-2013 stadion piłkarski otrzymał dotację w wysokości 106,8 mln zł, Białostockie Centrum Onkologii – 31,9 mln zł, aquapark w Suwałkach – 22,6 mln zł).

   

  CBI PLUS obejmie:

  • zakup aparatury do 5 jednostek, w których kluczowymi obszarami badań naukowych są m.in. choroby cywilizacyjne, tj. cukrzyca i otyłość, a także przewlekłe choroby nerek i wątroby, czy choroby nowotworowe;

  • utworzenie 8 nowych laboratoriów w ramach Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia;

  • rozwój ośrodka Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej, w tym: utworzenie nowego laboratorium Ośrodka Badań Populacyjnych i Telemedycyny, stworzenie i wyposażenie nowego laboratorium Centrum Medycyny Regeneracyjnej (które może się przyczynić do rozwiązania problemu niedoboru organów do przeszczepów oraz problemu odrzucenia przeszczepionego organu);

  • budowę nowego budynku i wyposażenie Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego, które ma poprawić wykrywalność i skuteczność leczenia chorób cywilizacyjnych.

  W sumie, wspartych zostanie aż 21 laboratoriów badawczych. Co ważne, z aż 11 z nich będą mogli korzystać przedsiębiorcy. Zakupiona zostanie aparatura badawcza, utworzone nowe laboratoria. Projekt przyczyni się m.in. do wzrostu innowacyjności całego regionu, wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami i podniesienia jakości badań naukowych w zakresie diagnostyki i profilaktyki chorób osób starszych.

   

  Projekt w liczbach:

   

  • 21 wspartych laboratoriów badawczych
  • 33 naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej

  • 11 przedsiębiorstw korzystających z laboratoriów badawczych dofinansowanych
  • w ramach projektu
  • 35 projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu
  • 137,9 mln zł to przewidywane nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej
  • 34,7 mln zł to przewidywana wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju

   

  Informacje w mediach:

  Medyk Białostocki

  Polskie Radio Białystok

  TVP 3 Białystok

  Gazeta Wyborcza

  Puls Medycyny

  Wrota Podlasia

  Onet Białystok

   

  Powrót