• Aktualności

  Uniwersytet Zdrowego Seniora UMB oraz Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej UMB z dyplomami

  14.06.2017 14:32
  Autor: Biuro Promocji i Rekrutacji

  90 studentów Uniwersytetu Zdrowego Seniora UMB oraz Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej UMB odebrało swoje dyplomy.

  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zakończył właśnie kolejne edycje dwóch prozdrowotnych projektów edukacyjnych, skierowanych do osób starszych.
  Najliczniejszą grupą studentów byli uczestnicy czwartej edycji Uniwersytetu Zdrowego Seniora. To roczne studia, w których największy nacisk położono na profilaktykę zdrowotną osób w starszym wieku.  Jak radzić sobie ze schorzeniami, jakie badania kontrolne warto wykonywać, ale też o jakie badania warto dopytywać lekarza.
  Drugą grupą, ok. 30 osób, byli studenci drugiej edycji Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej. To niejako "podyplomówka" pierwszego stopnia studiów senioralnych. Tematyka tych studiów jest ukierunkowana na problemy sfery psychicznej i psychologicznej, występujące u osób w podeszłym wieku.
  Oba projekty udało się uruchomić dzięki wsparciu miasta Białystok.

   

  Powrót