• Aktualności

  Nauczyciele UMB na szkoleniu w Malmȍ, Szwecja

  18.06.2017 20:03
  Autor: Administrator UMB

   

  W dniach 12-13 czerwca 2017 pracownicy Zakładu Propedeutyki Stomatologii oraz Zakładu Stomatologii Zintegrowanej, którzy będą mieć zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych byli na kursie nt. Doskonalenie nauczania stomatologii metodami symulacji. Odbyło się ono w Instytucie Badań Materiałowych i Technologii Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Malmȍ, Szwecja. W ramach szkolenia nasi stomatolodzy zapoznali się z organizacją zajęć w pracowniach wyposażonych w różnego typu symulatory stomatologiczne i przeszkolili się z najnowszych metod ewaluacji pracy studenta oraz nowych technologii wspomagających naukę metodami symulacji. Ponadto dr Christel Larsson, kierownik ds. nauczania przeddyplomowego na tym wydziale, przedstawiła realizowany w Malmȍ sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych i interakcji student – asystent oparty o metodę nauczania rozwiązywania problemów (Problem Based Learning). Pobyt w Malmȍ na pewno przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym.

  Powrót