• Aktualności

  Dr Tomasz Domaniewski z Zakładu Farmakoterapii Monitorowanej Wydziału Farmaceutycznego UMB zdobył grant naukowy w ramach MINIATURA 1

  10.08.2017 09:55
  Autor: Administrator UMB

   

  Wniosek na finansowanie badań wstępnych na kwotę 47300 PLN pod tytułem "Poszukiwanie genetycznych czynników zaangażowanych w proces lipodystrofii towarzyszącej przewlekłej chorobie nerek." zajął 6 miejsce listy rankingowej konkurusu Miniatura-1 pojedyncze działania naukowe Narodowego Centrum Nauki.

  Cel badań wpisuje się w tematykę naukowo-badawczą zespołu do którego należy dr Tomasz Domaniewski, kierowanego przez prof. dr hab. Krystynę Pawlak, tj. badania nad zaburzeniami metabolicznymi towarzyszącymi Przewlekłej Chorobie Nerek (PCHN).

  Nieliczne doniesienia ostatnich lat sugerują, że PCHN może powodować stan „nabytej lipodystrofii” prowadzącej do utraty białej tkanki tłuszczowej oraz do licznych powikłań metabolicznych głównie w obrębie gospodarki lipidowej i węglowodanowej stanowiących elementy zespołu metabolicznego występującego również w przebiegu Przewlekłej Choroby Nerek. Zaplanowany schemat badań stanowi kompleksowe i innowacyjne podejście do poszukiwania czynników wyżej opisanych zaburzeń. Mechanizmy regulujące różnicowanie komórek tłuszczowych budzą duże zainteresowanie również ze względu na potencjalne możliwości wykorzystania w metodach leczenia otyłości i prewencji chorób będących jej następstwem. Ponadto wykorzystanie pozyskanej w tym projekcie wiedzy może odegrać istotną rolę w zapobieganiu konsekwencjom występującym z powodu metabolicznych skutków lipodystrofii nie tylko w populacji pacjentów z PCHN, ale także w innych schorzeniach, którym lipodystrofia towarzyszy.

  Dr n. med. Tomasz Domaniewski jest autorem i współautorem 46 publikacji i doniesień zjazdowych o łącznym IF 29.885 za co był nagradzany przez Ministra Zdrowia i JM Rektora UMB.

  Od 2016 roku pełni funkcję sekretarza Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Za działalność dydaktyczną został nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej "Medalem Komisji Edukacji Narodowej". Od 2017 roku wpisany jest na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz listę arbitrów Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

  Powrót