• Aktualności

  Studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu - ostanie 2 tygodnie rekrutacji

  14.09.2017 08:56
  Autor: Administrator UMB

   

  To już ostatnie dni rekrutacji na studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB! Ciekawe kierunki, najlepsza kadra, konkurencyjne ceny! Wpisowe 0 zł! Oferujemy studia podyplomowe takie jak:

  Dietetyka kliniczna – Studia podyplomowe Dietetyka kliniczna mają charakter innowacyjny, poszerzają wiedzę dotyczącą żywienia pacjentów w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Absolwent „Dietetyki klinicznej” będzie posiadał niezwykle cenione na rynku pracy, unikatowe umiejętności oceny potrzeb żywieniowych pacjentów wymagających opieki interdyscyplinarnej.

  Psychodietetyka – Utworzenie studiów podyplomowych z „Psychodietetyki” jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom absolwentów medycznych uczelni wyższych a także psychologii i kierunków pokrewnych. Zdobyte kwalifikacje ułatwią  zatrudnienie w szeregu instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi pomocy dietetyka, lekarza, psychologa czy edukatora ds. żywienia.

  Zarówno studia podyplomowe Psychodietetyka, jak i Dietetyka kliniczna na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB wyróżnia wyjątkowy program zajęć a także bardzo atrakcyjna cena w stosunku do zbliżonych studiów podyplomowych oferowanych na krajowym rynku.

  Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych - to jedyna w regionie oferta studiów podyplomowych oferująca słuchaczom najnowszą wiedzę epidemiologiczną, która stanowi kluczowy element planowania i oceny skuteczności działań zarówno w medycynie klinicznej jak i promocji zdrowia, profilaktyce chorób, szacowaniu potrzeb zdrowotnych, zarządzaniu czy finansowaniu ochrony zdrowia. Studia mają charakter interdyscyplinarny i pozwalają na zdobycie nowych kompetencji w zakresie teorii i praktyki badań epidemiologicznych zarówno przez osoby wykonujące zawody medyczne jak i wszystkie inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

  Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej – celem studiów jest dostarczenie pracownikom ochrony zdrowia wiedzy na temat czynników kulturowych i religijnych danej społeczności, aby odpowiednio je uwzględniali w procesach opieki nad pacjentem. Studia umożliwiają poznanie pacjenta od strony czysto „ludzkiej”.

  Biostatystykazastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu - pierwsze w Polsce studia z
  Biostatystyki, program nauczania został oparty na doświadczeniach
  renomowanych zachodnich ośrodków biostatystycznych, absolwenci studiów będą
  mieli możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy np. przy
  prowadzeniu badań klinicznych.

  Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna - to unikatowe na skalę kraju studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zaburzeń psychicznych wieku podeszłego. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dodatkowym atutem jest atrakcyjny koszt studiów, konkurencyjna wobec innych kierunków studiów podyplomowych oferowanych w Polsce w zakresie tematyki osób starszych. Studia podyplomowe poszerzą kompetencje Absolwentów na rynku pracy, ponieważ zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnianie absolwenta w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą opieką nad osobami starszymi.

   

  Powrót