• Aktualności

  Dr Magdalena Grassmann z Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji zdobyła grant na badania w ramach projektu NCN MINIATURA 1

  29.09.2017 16:19
  Autor: Administrator UMB

   

  Dr Grassmann uzyskała finansowanie w kwocie 15 620 PLN na przeprowadzenie badań pt. Polskie dziedzictwo medyczne w Chicago. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

  Grant zrealizowany będzie w formie kwerendy naukowej w muzeach, bibliotekach i archiwach amerykańskich. Jednym z głównych celów badań jest identyfikacja polskiej spuścizny medycznej, która jest obecna w Chicago począwszy od XIX wieku a skończywszy na czasach współczesnych oraz roli społeczności polonijnej w tworzeniu i propagowaniu dziedzictwa medycznego w Stanach Zjednoczonych. Projekt wpisuje się w ogólnoświatową tendencję prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad stanem i znaczeniem dziedzictwa nauki. Głównym terenem badawczym będzie aglomeracja Chicago, które stanowi cel badań przede wszystkim z uwagi na istniejącą tu infrastrukturę badawczą oraz zróżnicowanie kulturowe, przy bardzo dużym procencie ludności polskiej. Projekt zakłada przeprowadzenie gruntownej kwerendy naukowej po zbiorach zgromadzonych głównie w Muzeum Polskim Ameryki w Chicago. Wstępny rekonesans potwierdził ogromny zasób materiałów źródłowych znajdujących się w niniejszej placówce. W zbiorach muzealnego archiwum i biblioteki są zespoły akt ukazujących formowanie się na gruncie amerykańskim polskiego dziedzictwa medycznego, jak np. akta Polskiego Białego Krzyża, Związku Lekarzy Polskich, Polskiego Obywatelskiego Zjednoczenia Pomocy Wojennej Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, Stowarzyszenia Lekarzy i Dentystów Polskich w Ameryce, i innych organizacji i osób prywatnych działających na rzecz organizowania pomocy lekarskiej i kultywujących polską myśl medyczną. Kwerendy zostaną również przeprowadzone w innych jednostkach w Chicago, w których znajdują się materiały archiwalne ukazujące organizowanie się polskiego medycznego środowiska na terenie amerykańskim oraz obecność polskiej myśli lekarskiej jak np. Narodowe Muzeum Chirurgii w Chicago czy biblioteka Morris Fishbein Center for History of Science and Medicine na Uniwersytecie w Chicago. Będzie to pierwsza naukowa analiza dziedzictwa polskiej nauki medycznej na gruncie amerykańskim. Podjęcie niniejszego zadania badawczego pozwoli zebrać jednolity materiał o polskim dziedzictwie medycznym na terenie Chicago – jednym z centrów polonijnych w Stanach Zjednoczonych, usystematyzować wykaz instytucji oraz ludzi, którzy przyczynili się do wytworzenia i zachowania oraz kultywowania polskiej medycyny.

   

  Dr n. med. Magdalena Grassmann jest historykiem medycyny. Kieruje Samodzielną Pracownią i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Pełni funkcję pełnomocnika Rektora ds. historycznych i muzealnych. Od lat prowadzi badania nad dziedzictwem akademickim i medycznym w Polsce i na świecie. Odbyła wiele wizyt szkoleniowych w ośrodkach europejskich zajmujących się historią nauki i medycyny. Jedna z inicjatorek powołania Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych w Polsce, członek Światowej Rady Muzeów ICOM.

  Powrót