• Aktualności

  Konferencja "Gdzie nauka spotyka się z biznesem"

  06.12.2017 09:48
  Autor: BOWITT

   

  Pierwsza konferencja w ramach białostockiego projektu "Inkubator Innowacyjności +" współorganizowana przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., UMB  i UwB dała szansę na wzajemne poznanie środowiska nauki, przemysłu i finansów.

  Naukowcy prezentowali swoje badania i gotowe produkty,  oraz zapoznali się z wynikami prac innych. Podczas konferencji rozmawiano o współpracy i przygotowywaniu wspólnych projektów przedsiębiorców z naukowcami. Eksperci radzili jak można je sfinansować. Odbyły się także rozmowy w kuluarach, które zaowocowały pierwszymi deklaracjami współpracy, zarówno pomiędzy naukowcami, jak i badaczami i przedsiębiorcami.  Na koniec spotkania odbyła się debata ekspertów poświęcona barierom we współpracy naukowców i biznesmenów.  Naukowcy i studenci UMB zaprezentowali 2 projekty : 

  - Dr Katarzyna Niemirowicz opowiedziała o swoich badaniach w dziedzinie nanotechnologii " Sposób separacji chorobotwórczych bakterii oraz grzybów"

  - studenci: Krzysztof Drygalski i Tomasz Charytoniuk przedstawili skonstruowany przez siebie "cardiobox", elektroniczne urządzenie w kształcie serca, które ma ułatwić monitorowanie pacjentów. 

   

   

  Powrót