• Aktualności

  3 młodych naukowców UMB z prestiżowym stypendium START 2018

  15.05.2018 15:19
  Autor: Administrator UMB

   

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26-ty przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, w tym 3 z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wysokość rocznego stypendium to 28 tysięcy złotych.

  Wśród laureatów programu Start z ramienia UMB znaleźli się: dr n. med. Agnieszka Mikłosz, doktorantka mgr Agnieszka Gęgotek i dr Karol Charkiewicz.

   

   Dr n. med. Agnieszka Mikłosz z Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - posiada dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze w dziedzinie biologia medyczna. Opiekunem naukowym prowadzonych badań jest kierownik Zakładu Fizjologii prof. dr hab. Adrian Chabowski.

  Zainteresowania naukowe stypendystki skupiają się wokół zagadnień związanych z chorobami cywilizacyjnymi i metabolicznymi, a w szczególności otyłości i cukrzycy typu 2. O randze prowadzonych badań świadczy kierownictwo dwóch grantów pozyskanych z Narodowego Centrum Nauki w ramach programów PRELUDIUM4 i SONATA12. Wartym podkreślenia jest Jej całkowity dorobek składający się z 16 prac o zasięgu międzynarodowym, z czego w 6 z nich jest ona pierwszym, a w kolejnych 6 drugim autorem. Łączny wskaźnik oddziaływania w/w publikacji wynosi 53.228 punktów Impact Factor oraz 444 punkty wg. MNiSW. Dodatkowo, pomimo młodego wieku, indeks Hirsha Stypendystki wynosi 6 punktów (według bazy Web of Science).

   

   Dr n. med. Karol Charkiewicz - podczas studiów doktoranckich w Klinice Perinatologii UMB pod opieką prof. dr hab. Piotra Laudańskiego, prowadził badania dotyczące patologii ciąży m.in. preeklampsji czy płodowego Zespołu Downa. Doktorat dotyczący patomechanizmu preeklampsji obronił z wyróżnieniem w lutym tego roku. Ma na koncie 12 publikacji (5 z pierwszym autorstwem) w prestiżowych czasopismach naukowych o sumarycznym Impact Factor 40. Współautor 7 wniosków patentowych, za które otrzymał nagrody krajowe i międzynarodowe m.in. "Student-Wynalazca" Polskiego Urzędu Patentowego dwukrotnie w latach 2015 i 2016, złoty medal ze specjalnym wyróżnieniem jury na międzynarodowych targach wynalazków w Genewie i srebrne medale na targach w Norymberdze i Warszawie. W 2016 roku otrzymał 100 pkt na 100 w konkursie MNiSW na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. W 2017 roku jako jedna z 10 osób w Polsce otrzymał stypendium naukowe Polpharmy za najlepszy doktorat wdrożeniowy. Miesięcznik "Zwierciadło" wyróżnił go tytułem "Mocne Wejście" za działalność naukową na rzecz kobiet w Polsce. We wrześniu 2017 roku ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe i uzyskał tytuł Master of Business Administration. Podczas trwania studiów zrealizował wiele kursów i szkoleń metodycznych m.in. w Niemczech, Grecji, Danii, Islandii i Szwecji. W 2017 roku otrzymał stypendium naukowe na 4-miesięczny wyjazd do Ośrodka Biologii Reprodukcyjnej w Kopenhadze, gdzie zajmował się badaniem przywracania płodności kobietom z zespołem Turnera. Przez 4 lata czynnie brał też udział w międzynarodowych konferencjach, gdzie prezentował wyniki swoich badań m.in. w Paryżu, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Genewie, Florencji czy Dubaju. Uzyskał finansowanie na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Preludium, dwukrotnie z Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, z MNiSW oraz Naukowej Fundacji Polpharma.

   

    

  mgr Agnieszka Gęgotek – jako doktorantka Środowiskowych Studiów w Języku Angielskim prowadzi prace w Zakładzie Chemii Nieograniczanej i Analitycznej UMB. Ich głównym zadaniem jest powiązanie zaburzeń w równowadze oksydacyjno-redukcyjnej oraz sprawność systemu antyoksydacyjnego na poziomie transkrypcyjnym i molekularnym ze zmianami w poziomie mediatorów lipidowych, do których należą zarówno produkty peroksydacji lipidów jak i elementy układu endokanabinoidowego. Metodykę do prowadzonych badań rozwinęła podczas licznych szkoleń i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych, takich jak Uniwersytet w Maastricht w Holandii, Uniwersytet w Aston w Wielkiej Brytanii, czy Mass Spectrometry Centre w Aveiro w Portugalii. Będąc kierownikiem grantu NCN („Ocena współdziałania rutyny i kwasu askorbowego w cytoprotekcyjnym działaniu na fibroblasty i keratynocyty poddane ekspozycji na promieniowanie UVA i UVB”) zgłębia tematykę wpływu stresu oksydacyjnego oraz substancji cytoprotekcyjnych na profil proteomiczny oraz funkcjonowanie żywych komórek ludzkiego organizmu.

  Serdecznie gratulujemy!

   

  Laureaci tegorocznej edycji START 2018 zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród blisko 900 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

  Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

  START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej.

   

  Powrót