• Aktualności

  Dwumiesięcznik Postępy Nauk Medycznych pod redakcją prof. dr hab. Jerzego R. Ładnego

  02.08.2018 07:30
  Autor: Administrator UMB

   

  Zapraszamy do lektury czasopisma pt. "Postępy Nauk Medycznych".

  Od stycznia br. redaktorem naczelnym wydawnictwa jest prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej, konsultant krajowy ds. ratownictwa medycznego. Zastępcą redaktora jest dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, kierownik Centrum Symulacji Medycznych UMB.

  W skład Rady Naukowej wchodzi 20 profesorów o uznanym autorytecie ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym członkowie PAN, reprezentujących dyscypliny kliniczne i nauki podstawowe. Dziewiętnastu członków Rady Naukowej reprezentuje ośrodki zagraniczne (Włochy, USA, Czechy, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Węgry, Litwa).

  P o s t ę p y   N a u k   M e d y c z n y c h” to interdyscyplinarny dwumiesięcznik adresowany do lekarzy różnych specjalności. Czasopismo ma bogatą tradycję, istnieje bowiem na rynku od 1989 roku.

  Dwumiesięcznik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt), jest indeksowany w Index Copernicus (93,67 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w „Postępach Nauk Medycznych” są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.

   

  Strona internetowa czasopisma

   

  Powrót