• Aktualności

  Blisko 100 seniorów otrzymało dyplomy z okazji ukończenia Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej.

  05.06.2018 15:19
  Autor: Administrator UMB

   

  Oba kierunki zorganizował Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy wsparciu miasta Białystok i Stowarzyszenia "Pro Salute".

  Celem studiów dedykowanych starszym mieszkańcom Białegostoku było pogłębienie świadomości prozdrowotnej seniorów i za ich pośrednictwem propagowanie wiedzy wśród znajomych.

  Jak powiedział koordynator studiów, docent Mateusz Cybulski, studia aktywizują społecznie emerytów i pozwalają im na zdobycie wiedzy oraz nawiązywanie kontaktów. Jest to bardzo ważne w przypadku osób samotnych.

  Absolwenci studiów podyplomowych poznali zasady profilaktyki chorób osób starszych, prawo medyczne, uczestniczyli w zajęciach fakultatywnych, uczyli się opieki nad niepełnosprawnymi, praktycznego chodzenia z kijkami nordic walking czy opieki nad niemowlętami. Władze Wydziału otrzymały od seniorów podziękowania w postaci braw i kwiatów. W imieniu absolwentów wykładowcom i pracownikom dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB  podziękowała m.in Grażyna Horwath. Absolwenci otrzymali dyplomy i birety z logo UMB. na koniec wszyscy zapozowali do wspólnego zdjęcia.  Obecna edycja Uniwersytetu Zdrowego Seniora odbyła się po raz 5, a Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej po raz 3.       

   

  Zapraszamy do obejrzenia relacji TVP Białystok.

  Powrót