• Aktualności

  Doktoranci UMB na III Otwartym posiedzeniu Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Poznaniu

  12.06.2018 14:21
  Autor: Administrator UMB

   

  W dniach 8-10 czerwca 2018 r., w Poznaniu, odbyło się III Otwarte posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, na którym obecni byli przedstawiciele doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów – Krystyna Gromkowska-Kępka oraz Vice-przewodnicząca Samorządu Doktorantów – Karolina Nowak.

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów aktywnie włącza się w kształtowanie aktualnego wyglądu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dlatego nie dziwi fakt, że najczęściej podnoszonym tematem w dyskusji była tzw. Konstytucja dla Nauki.

  Podczas spotkania do życia został powołany Zespół ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich. W tym zakresie UMB może pochwalić się niemałym sukcesem. Wśród 12 osób wybranych do Zespołu, znalazła się mgr Karolina Nowak – doktorantka z Zakładu Immunologii UMB. Celem prac Zespołu jest wypracowanie dobrych praktyk i założeń funkcjonowania szkół doktorskich we współpracy z samorządami doktoranckimi oraz doktoranckimi porozumieniami branżowymi.

  Bardzo wartościowym punktem Zjazdu był panel dyskusyjny pt. "Szkoły doktorskie - szanse, zagrożenia i oczekiwania" z przedstawicielami wszystkich porozumień branżowych oraz Rady Młodych Naukowców.

  Drugi dzień obrad rozpoczął się od przedstawienia założeń grantów: „Szkoła Doktorska – jak to się robi?”, „Akademia Liderów i Ekspertów KRD – ALE!KRD” oraz „Go! PhD”. Zgłaszane przez Krajową Reprezentację Doktoratów projekty uzyskały finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Zainteresowanych tematem zapraszamy na stronę Samorządu Doktorantów UMB oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów  gdzie na bieżąco można obserwować postępy w realizacji wspomnianych projektów.

   

  Powrót