• Aktualności

  Spotkanie inauguracyjne założycieli Północno-Wschodniego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości na UMB

  05.07.2018 15:06
  Autor: Administrator UMB

   

  Idea Północno-Wschodniego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości została zainicjowana podpisaniem w maju tego roku Listu Intencyjnego „REGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI WOBEC WYZWAŃ GOSPODARKI 4.0”. Sygnatariusze listu spotkali się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, aby omówić strategię działania i wypracować formułę porozumienia. Koncepcję Północno-Wschodniego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości przedstawili : Adam Walicki – Prezes Resursy Podlaskiej i Rafał Mejsak - Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji WSFiZ. Do tej inicjatywy przystąpiły m.in. : największe podlaskie uczelnie wyższe (w tym UMB, PB, UwB, WSFiZ), przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz Marszałek Woj. Podlaskiego. Następnie Prorektor ds. Nauki UMB, prof. dr hab. M. Moniuszko przedstawił potencjał Uczelni, naukowe osiągnięcia i możliwość komercjalizacji wspólnych z przedsiębiorcami projektów. O założeniach projektu Północno-Wschodniego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości w obszarze Medical Industry 4.0. opowiedziała Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, prof. H. Car. Zaprezentowała liczne pola współpracy naukowców z przedsiębiorcami w oparciu o zdrowie i nowoczesną medycynę.

  Do tworzenia regionalnych struktur zainteresowanych rozwojem przemysłu 4.0 zachęca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Inicjatywy te wpisują się w krajowy projekt transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw, które w ten sposób mają zwiększać konkurencyjność gospodarki narodowej. Działania systemowe, których realizacja odbywać się będzie m.in. przez aktywność podlaskiej inicjatywy, koordynować będzie Fundacja Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UMB, UwB, PB, WSFiZ, firm, Marszałka Woj. Podlaskiego, Klastra Obróbki Metali, Parku Naukowo-Technologicznego, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Resursy Podlaskiej i Izby Przemysłowo-Handlowej.

  Powrót