• Aktualności

  Sukcesem zakończyła się rekrutacja na Międzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie biologii medycznej i biostatystyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  05.07.2018 16:48
  Autor: Administrator UMB

   

  UMB, jako jedyna polska uczelnia,  zdobył prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

  Celem konkursu COFUND jest stymulowanie programów regionalnych, krajowych lub międzynarodowych, wspieranie szkoleń doskonalących oraz mobilności i rozwoju kariery naukowców na każdym etapie ich kariery. Projekty realizowane w ramach COFUND mają na celu dofinansowanie międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich lub programów stypendialnych dla doświadczonych naukowców. Każdy projekt finansowany w ramach programu COFUND ma jednego uczestnika, wybranego w ramach konkursu, który jest odpowiedzialny za jego prawidłową realizację i finansowanie. Są to projekty wieloletnie i niezwykle kosztowne.

  W zakończonej właśnie kilkuetapowej rekrutacji udział wzięło ponad 130 młodych naukowców pochodzących z całego świata (USA, Włochy, Indie, RPA, Chiny, Białoruś, Niemcy, Litwa, Etiopia, Dania, Malezja, Meksyk, Hiszpania
  i wiele innych). Rozmowy oceniające wiedzę odbywały się m.in. za pośrednictwem Skypa lub internetu. Ostatecznie wybrano 15 najlepszych doktorantów na 4-letnie studia doktoranckie. Pochodzą oni m.in. z: Danii, Indii, Indonezji, Turcji, USA, Węgier, Wietnamu i Włoch.

  Młodzi naukowcy tworzonych studiów będą prowadzili indywidualne projekty badawcze.

  Od 2014 r. w ramach programu Horyzont 2020 dofinansowanie z Komisji Europejskiej na realizację projektów COFUND otrzymały tylko trzy polskie jednostki: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN i NCN. W 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał obu wymienionym wyżej instytutom PAN finansowanie ze środków finansowych na naukę, na łączną kwotę ponad 12 mln zł. W 2016 r. do laureatów konkursu dołączył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który uzyskał także znaczące wsparcie MNiSW (ponad 7,5 mln złotych).

  Wniosek UMB został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Europejską, która przyznała na jego realizację 1 569 600 euro. Celem zwycięskiego projektu jest utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki dla młodych naukowców zajmujących się badaniami w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz badaniami nad metodami z zakresu biostatystyki i bioinformatyki, koniecznymi dla opracowania i interpretacji danych uzyskanych w projektach badawczych. Opiekunami doktorantów będą wybitni naukowcy z kilku krajów Europy. Absolwenci studiów doktoranckich otrzymają stopień doktora nauk medycznych lub biologii medycznej bądź doktora nauk farmaceutycznych. Będą oni profesjonalistami potrafiącymi stosować najnowocześniejsze techniki badawcze w dziedzinie biostatystyki i bioinformatyki przy analizie danych medycznych.

  We współczesnej medycynie możliwe jest zebranie wielu danych o pacjencie, jednakże niezwykle istotna, wręcz kluczowa jest umiejętność opracowania uzyskanych informacji (przy użyciu technik na dużą skalę) i wyciąganie wniosków. Rynek pracy cierpi jednak na brak takich specjalistów. Absolwenci organizowanych studiów wypełnią istniejącą na tym polu lukę.

   

  Powrót