• Aktualności

  Od dziś można zgłaszać swoje pomysły w konkursie Technotalent 2018

  16.09.2018 20:09
  Autor: Administrator UMB

  Do 16 października 2018 roku będzie trwało przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie Technotalent 2018.

  Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie oraz wsparcie osób i zespołów z północno-wschodniej Polski, które tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

  Tegoroczne kategorie konkursowe to: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 (nagroda JM Rektora w wysokości 5000 tys. zł.), Technotalent Politechniki Białostockiej 2018, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018, oraz Inspiracje 2018.

  Na stronie http://technotalenty.pl/konkurs2018/ pojawił się formularz umożliwiający zgłoszenia zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji, które powstały w ostatnich latach. Zgłoszony projekt powinien wykorzystywać nowoczesne technologie.

  Nowością tegorocznej edycji jest specjalna nagroda 5-lecia Konkursu Technotalent 2018. Na gali rozdania nagród 11 grudnia zostaną wręczone tytuły Technotalenta 5-lecia Konkursu Technotalent trzem najbardziej wyróżniającym się talentom z grona laureatów ze wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu Technotalent.

  Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, doktoranci i absolwenci w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.

  Prace konkursowe, czyli filmy i prezentacje ocenią Kapituły Konkursu złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni po pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych a następnie na etapie finałowym - zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i specjalne.

  W piątej edycji Konkursu Technotalent do wygrania są nagrody finansowe, których łączna wartość wynosi 51 000 zł oraz nagrody specjalne. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez FundacjęTECHNOTALENTY i firmy partnerskie fundacji.

   

  Na Podlasiu potrzebny jest efektywny system wsparcia osób utalentowanych w sektorze wysokich technologii i branży kreatywnej. Talenty te są niezbędne do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym regionie. Szczególnie istotne są działania polegające na właściwym rozpoznaniu i implementacji zawodowej młodych uzdolnionych absolwentów szkół i uczelni. Naszymi działaniami chcemy ograniczyć exodus „technotalentów” z regionu, a nawet sprowadzać je do regionalnych firm.

   

  Opis kategorii:

   

  1. Technika- pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
  2. Biznes – projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
  3. Wyzwanie Społeczne - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.
  4. Technotalent Politechniki Białostockiej 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.
  5. Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.
  6. Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  7. Inspiracje 2018 - Odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.

   

  W tegorocznym konkursie, podobnie jak w ubiegłym roku Fundacja Technotalenty współpracuje z 3 największymi uczelniami wyższymi w Białymstoku: Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Politechniką Białostocką. Jest to efekt tego, że uczelnie dostrzegają potrzebę wsparcia projektów naukowych i studenckich, które posiadają w sobie potencjał komercjalizacyjny. Uczelnie chcą pokazać środowisku akademickiemu, że zależy jej na tym, aby prace prowadzone na uczelni, niezależnie od ich formy czy tematyki, były odpowiednio wspierane. Dodatkowo zależy im na motywowaniu pracowników akademickich, studentów, doktorantów i absolwentów do tworzenia pomysłów użytkowych. Współpraca z Fundacją Technotalenty jest jednym z wielu działań, które mają promować postawy przedsiębiorcze i prowadzić do komercjalizacji pomysłów powstałych na uczelni.

  Partnerzy Konkursu Technotalent 2018 Województwo Podlaskie, Bank Zachodni WBK, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Unicell Poland, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

  Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, prezydenta Miasta Łomża, Prezydenta Miasta Ełku oraz Prezydenta Miasta Suwałk.

  Organizatorem piątej jubileuszowej edycji przedsięwzięcia jest Fundacja Technotalenty. Współorganizatorami są Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz PKO Bank Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

   

  W ubiegłym roku (2017) tytuł Technotalent UMB r. zdobył projekt "Medycyna regeneracyjna - gdzie science-fiction spotyka się z rzeczywistością" . Zespół naukowców w składzie: Andrzej Eljaszewicz, Kamil Grubczak, Paula Zembko, Dawid Groth, Paulina Kaczmarczyk, Urszula Radzikowska otrzymał nagrodę JM Rektora UMB w wysokości 5 tysięcy złotych. Konkursowa kapituła złożona z kadry UMB wyróżniła także pomysł studentów kierunku lekarskiego UMB Krzysztofa Drygalskiego i Tomasza Charytoniuka. Opracowali oni elektroniczne urządzenie w kształcie serca, nazwane "cardiobox", które monitoruje stan zdrowia pacjenta. Studenci zostali także docenieni przez kapitułę konkursu "Technotalent 2017" złożoną z przedsiębiorców i ekspertów. Ich prototyp protezy ręki zatytułowany "Projekt Protesis" wyróżniono w kategorii "Wyzwanie Społeczne".

  Finałowe projekty UMB w konkursie Technotalent UMB 2017 :

  - "cardiobox" Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk

  - "Medycyna regeneracyjna - gdzie science-fiction spotyka się z rzeczywistością" Andrzej Eljaszewicz, Kamil Grubczak, Paula Zembko, Dawid Groth, Paulina Kaczmarczyk, Urszula Radzikowska

  - "Nanotechnologia w medycynie - nadzieja na lepsze jutro" Kamil Grubczak, Anna Krętowska, Izabela Popławska, Aleksandra Basaj, Małgorzata Kowalska

  - "Projekt Protesis" Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk

  - "Sposób separacji chorobotwórczych bakterii oraz grzybów" dr Katarzyna Niemirowicz.

   

  Harmonogram konkursu Technotalent 2018:

   

  Data

  Wydarzenie

  10.09. 2018 r. – 16.10.2018 r.

  Rekrutacja projektów.

  26.09. 2018 r.

  Z Technotalentami przy kawie, czyli coroczne spotkanie finalistów Konkursu Technotalent z partnerami fundacji.

  08.11. 2018 r.

  Ogłoszenie listy finalistów

  12.11. 2018 r. – 20.11.2018 r.

  Szkolenia dla Finalistów.

  26.11.2018r.

  Finał Konkursu w kategoriach Technotalent Politechniki Białostockiej 2018, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018, Inspiracje 2018.

  Powrót