• Aktualności

  Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB - rekrutacja do 19.10.2018

  28.09.2018 16:30
  Autor: Administrator UMB

   

  W ramach realizacji projektu pn. Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB zapraszamy studentów UMB kierunku:

  • techniki dentystyczne - III roku (studiów I st.),
  • lekarsko-dentystycznego - V roku,

  do bezpłatnego udziału w III edycji projektu, którego celem jest przygotowanie studentów ww. do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie nowoczesnych technik protetycznych CAD-CAM i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym.

  W ramach realizacji projektu studenci otrzymają:

  1. Wsparcie kompetencji informatycznych w zakresie obsługi systemu CAD-CAM obejmujące:

  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektu,
  • warsztaty z obsługi CAD-CAM,
  • MODUŁ I- warsztaty z wykorzystaniem zestawu CAD-CAM,
  • MODUŁ II - 2-dniowe warsztaty wyjazdowe, prowadzone w języku angielskim,
  • wizytę studyjną.

  2.  Wsparcie kompetencji komunikacyjnych studentów obejmujące:

  • dodatkowe zadania praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej realizowane w formie projektu,
  • warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym.

  Szczegółowe zasady rekrutacji i kwalifikacji do projektu zawarte są w § 4 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.

  Rekrutacja w dniach: 01 -19 października 2018

  Kryteria rekrutacji dotyczące kierunku techniki dentystyczne:

  • wszyscy chętni studenci z ww. kierunku

  Kryteria rekrutacji dotyczące kierunku lekarsko-dentystycznego:

  • pierwszeństwo mają studenci z najlepszymi ocenami z przedmiotu Protetyka - minimalna ocena, która pozwoli na zakwalifikowanie się do Projektu wynosi: 4.0,
  • kolejność zgłoszeń.

  Uwaga!!! W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc w Projekcie przewidzianych na dany rok akademicki, o których mowa w § 4 pkt 6 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie, przeprowadzona zostanie rekrutacja dodatkowa na warunkach określonych w § 4 pkt 9 ww. Regulaminu.

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2018/2019. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Formularze zgłoszeniowe (załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy - kier. techniki dentystyczne i załącznik 2 - formularz zgłoszeniowy - kier. lekarsko-dentystyczny) zamieszczone na stronie internetowej projektu www.umb.edu.pl/techniki-protetyczne, można: otrzymać i wypełnić na miejscu w Biurze projektu, dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB (ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, p. 109) lub przesłać skan na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji mgr Anny Piłaszewicz - anna.pilaszewicz@umb.edu.pl w terminie od 01 do 19 października 2018 roku.

   

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można znaleźć na stronie internetowej www.umb.edu.pl/techniki-protetyczne lub uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50.

   

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Powrót