• Aktualności

  Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym - rekrutacja do 9.11.2018

  17.10.2018 16:44
  Autor: Administrator UMB

   

  W ramach realizacji projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym zapraszamy studentów UMB studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku:

  • lekarskiego - VI roku,
  • fizjoterapii - III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.),
  • pielęgniarstwa -  III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.)

  do bezpłatnego udziału w III edycji projektu, którego celem jest przygotowanie studentów ww. kierunków do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

   

  W ramach realizacji projektu, odbywać się będą:

  • dwa spotkania z doradcą zawodowym (na wstępie i po zakończeniu udziału w projekcie),
  • warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne (1 krajowa – 1 dniowa i 1 zagraniczna – Hiszpania  (Pampeluna) – 3 dniowa (plus dwa dni na dojazd)).

   

  Rekrutacja w dniach: 01 października - 09 listopada 2018

   

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen z poprzedniego roku,
  • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2 - deklaracja pisemna studenta w dokumentacji rekrutacyjnej (niezbędna z uwagi na zagraniczną wizytę studyjną).

   

  W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będzie również kolejność zgłoszeń. Szczegółowe zasady rekrutacji i kwalifikacji do projektu zawarte są w § 4 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2018/2019.  Liczba miejsc jest ograniczona, w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będzie wyższa średnia ocen z poprzedniego roku i data zgłoszenia.

  Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) zamieszczony na stronie internetowej projektu www.umb.edu.pl/geriatria można: otrzymać i wypełnić na miejscu w Biurze projektu, dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB (ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, p. 109) lub przesłać skan na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji mgr Anny Piłaszewicz – anna.pilaszewicz@umb.edu.pl w terminie od 01 października do 09 listopada 2018.

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50 lub na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/geriatria

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Powrót