• Aktualności

  Rozpoczęły się zajęcia na Uniwersytecie Zdrowego Seniora

  07.10.2018 20:49
  Autor: Administrator UMB

   

  9 października 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00 w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej 37 została zainaugurowana VI edycja projektu Uniwersytet Zdrowego Seniora, organizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Stowarzyszenie „Pro Salute” oraz Urząd Miejski w Białymstoku.

                  Podczas uroczystej ceremonii studenci-seniorzy otrzymali m.in. indeksy, a także złożyli ślubowanie przed władzami dziekańskimi Wydziału.

  W roku akademickim 2018/2019 słuchaczami Uniwersytetu Zdrowego Seniora będzie 50 mieszkańców Białegostoku, którzy ukończyli 60 rok życia. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu. Nauka na UZS jest bezpłatna.

                  Do zasadniczych celów projektu należą: propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych, poszerzanie wiedzy w dziedzinie opieki medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w podeszłym wieku, wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia oraz w zakresie stosowania leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w chorobach u ludzi w podeszłym wieku, a także przeciwdziałanie samotności i aktywizacja społeczna osób starszych.

                  W ramach zajęć, prowadzonych przez pracowników i studentów UMB, będzie można m.in. nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, podstawowych zasad higieny emisji głosu, profilaktyki chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia, itp. 

  Podczas pięciu poprzednich edycji projektu absolwentami zostało 240 mieszkańców Białegostoku i okolicznych miejscowości. Najstarszy student miał 91 lat.

  Więcej informacji na stronie www.umb.edu.pl/uzs.

  Powrót