• Aktualności

  UMB uzyskał z MNiSW blisko 700 tys. zł dofinansowania na projekt Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza Przyszłości.

  05.11.2018 07:55
  Autor: Administrator UMB

   

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku 690 tys. złotych na realizację projektu „Strategia Doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Uczelnia Badawcza Przyszłości”. Projekt ma przygotować UMB do konkursu na przewidziane w Ustawie 2.0 uczelnie badawcze. Na tym etapie ministerstwo przewiduje 10 takich uczelni w Polsce.

  Kierownikiem Projektu z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Marcin Moniuszko. Projekt realizowany ma być od stycznia do maja przyszłego roku. Przewiduje m.in.: podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, poprzez włączenie ich w prowadzenie innowacyjnych badań, opracowanie 15 studenckich i 10 doktoranckich grantów badawczych, przygotowanie eksperckiej analizy podnoszącej jakość kształcenia, wzmocnienie współpracy badawczej z renomowanymi ośrodkami badawczymi, (przyjazdy wybitnych ekspertów do Białegostoku i wizyty naukowców UMB w prestiżowych ośrodkach naukowych), podniesienie międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej UMB poprzez kampanię promocyjną, w tym relacje i wywiady w wiodących na świecie czasopismach naukowych i mass mediach. Dofinansowany przez ministerstwo projekt zakłada również polepszenie jakości zarządzania uczelnią, wprowadzenie zmian organizacyjnych, w tym podnoszących międzynarodowe znaczenie działalności uczelni.         

   

  Lista uczelni, które uzyskały finansowanie :

   

  https://www.gov.pl/web/nauka/lista-uczelni-ktore-uzyskaly-finansowanie-w-ramach-przedsiewziecia-strategia-doskonalosci-uczelnia-badawcza

   

  Więcej o projekcie strategia doskonałości – uczelnia badawcza:

   

  https://www.gov.pl/web/nauka/strategia-doskonalosci-uczelnia-badawcza-2 

  Powrót