• Aktualności

  Dofinansowanie z NAWA na polsko-angielskie oznakowanie kampusu UMB

  05.11.2018 19:02
  Autor: Administrator UMB

   

   

  Projekt złożony przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pt. "System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni" uzyskał dofinansowanie w ramach programu "Welcome to Poland" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wysokość dofinansowania wynosi 490 872,00 PLN. Projekt będzie realizowany w okresie 2018-11-05 - 2020-10-31.

   
   
  W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe, całościowe, dwujęzyczne oznakowanie kampusu UMB. Nastąpi oznakowanie budynków, pomieszczeń, sal dydaktycznych, auli oraz głównych ciągów komunikacyjnych jednolitymi dwujęzycznymi oznaczeniami informacyjnymi w jęz. polskim i angielskim. W ankiecie przeprowadzonej wśród studentów I roku anglojęzycznego kierunku lekarskiego English Division  dwujęzyczny system oznakowania przestrzennego został wskazany jako najbardziej potrzebne działanie w ramach strategii umiędzynarodowienia UMB., ułatwiające funkcjonowanie studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej z zagranicy.
   
  Działaniem uzupełniającym w projekcie są szkolenia międzykulturowe dla pracowników i studentów UMB wraz z sesjami mentoringowymi.
   
  Powrót