• Aktualności

  Bilans UMB 2018

  15.01.2019 08:45
  Autor: Administrator UMB

    

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w 2018 roku, to między innymi:

   

  • tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla Profesor Coral Barbas
  • tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla prof. dr hab. Zbigniewa Puchalskiego
  • tytuł Doctora Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ivano-Frankivsku dla prof. dr hab. Jerzego Roberta Ładnego
  • prof. dr hab. Adam Krętowski (Rektor UMB) wyróżniony nagrodą Osobowość Innowacji 2018
  • prof. dr hab. Marcin Moniuszko (Prorektor ds. Nauki) członkiem zespołu do spraw współpracy naukowej z USA przy Ministerstwie Zdrowia
  • prof. dr hab. Wojciech Miltyk Przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych
  • prof. dr hab. Jan Górski wyróżniony Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak (Prodziekan ds. Studenckich WNOZ) nominowana do nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, legendarnego żołnierza Batalionu „Zośka” za całokształt prowadzonej działalności charytatywnej oraz postawę godną naśladowania
  • rozpoczęcie realizacji jedynego w Polsce grantu Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 w konkursie COFUND na realizację unikalnych międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz statystycznej bioinformatyki
  • 50 milionów złotych z budżetu państwa na Centrum Sztucznej Inteligencji UMB
  • blisko 700 tys. zł dofinansowania z MNiSW na projekt Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza
  • blisko 100 złożonych wniosków grantowych, z czego 18 uzyskało finansowanie z między innymi takich źródeł jak: MNiSW, NCBR, NCN
  • rekordowo wysoki wskaźnik Impact Factor Advances in Medical Sciences - 2.064
  • prawie 450 wyjazdów naukowych pracowników i doktorantów Uczelni na międzynarodowe konferencje naukowe z czynnym udziałem oraz do renomowanych zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych
  • 74 wizyty gości, w tym profesorów wizytujących i naukowców, z krajów m.in. takich jak: Niemcy, USA, Austria, Chiny, Chorwacja, Estonia, Francja, Holandia, Turcja, Włochy
  • 13 wniosków złożonych do konkursów Komisji Europejskiej, w tym 12 do programu Horyzont 2020, w tym 9 jako koordynator
  • realizacja 27 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na ogólną kwotę blisko 252 mln zł
  • 10 aplikacji o dofinansowanie środkami unijnymi projektów dydaktycznych, naukowo-badawczych na łączną kwotę ponad 16 mln zł (7 projektów otrzymało dofinansowanie, 3 są w trakcie oceny merytorycznej)
  • wzrost liczby publikacji zarejestrowanych w prestiżowej bazie Web of Science (było ich 465) oraz wysoki łączny wskaźnik Impact Factor, który wyniósł 1474.68
  • kolejny Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej/Good Laboratory Practice dla Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB
  • ponad 40 zorganizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów
  • ponad 74 tysiące pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckich Szpitalach Klinicznych
  • 300 białostoczan przebadanych w ramach projektu Białystok Plus
  • 1000 badań PET/MR wykonanych w Pracowni BioSkaner
  • 13 zgłoszonych, w tym 3 w trybie międzynarodowym i 3 otrzymane patenty UMB
  • 7 płatnych wdrożeń patentowych
  • zakończenie realizacji wieloletniego programu „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” o wartości ponad 509 mln zł
  • ponad 2,3 mln zł wydanych na modernizację Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w latach 2017-2022
  • wniosek o dotację na realizację  inwestycji „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ”
  • 828 nauczycieli akademickich, w tym: 171 profesorów, 151 doktorów habilitowanych i 381 doktorów
  • awanse naukowe pracowników UMB - 71 nowych doktorów, 15 doktorów habilitowanych i 7 profesorów
  • pozytywne akredytacje PKA dla kierunku lekarskiego i fizjoterapii
  • ocena wyróżniająca dla kierunku lekarskiego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia KRAUM
  • I miejsce Absolwentów UMB w sesji wiosennej Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
  • nowy unikatowy w skali kraju kierunek studiów – Biostatystyka
  • uruchomiono Położnictwo pomostowe
  • nowe studia doktoranckie: międzysektorowe studia doktoranckie i międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych
  • 1614 przyjętych na studia w języku polskim i 120 przyjętych na studia w języku angielskim
  • ponad 5000 studentów i doktorantów
  • 4 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Szkół Kształcących Menedżerów Zdrowia
  • 2 prestiżowe stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 3 stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START dla najzdolniejszych młodych naukowców UMB
  • 5 stypendiów Ministra Zdrowia dla najlepszych studentów UMB
  • 30 stypendiów dla studentów pierwszego roku z pierwszego własnego funduszu stypendialnego UMB
  • najlepszy studencki projekt naukowy według ogólnopolskiego konkursu "POTENCJOmetr" (SKN przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji)
  • I miejsce w ogólnopolskim konkursie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP dla 2 projektów studentów Pokaż Dziadkom i Spotkanie pod Schodkami
  • Złote dyplomy dla Chóru UMB  i nagroda dla Najlepszego Dyrygenta na festiwalach: „Queen of Adriatic Sea”, Muzyki Sakralnej „Carmen Fidei i „Cantate Domino"
  • stypendium dla studenta UMB w ramach programu "100 stypendiów na 100 lecie odzyskania niepodległości
  • Studenci UMB prezydentem IFMSA-Poland i Przewodniczącym Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP
  • rozpoczęcie wdrażania Strategii Umiędzynarodowienia
  • wykonanie prac konserwatorskich: malowideł ściennych w podcieniach Pałacu Branickich („Syrinx i Pan”, „Sąd Parysa”, „Pejzaż romantyczny”), dwóch par rzeźb wieńczących elewację ogrodową budynku („ Alegorię Męstwa: oraz postaci alegorycznych – „Panacea i Higiea”, a także rzeźb Herkulesa oraz udostępnienie do zwiedzania piwnic pałacowych w ramach projektu „Spacer w Przeszłość”
  • prawie 28 000 odwiedzających w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
  • otwarcie wystawy: 100-lecie Polskiego Białego Krzyża. Idea pomocy medycznej polskim żołnierzom zrodzona na amerykańskiej ziemi
  • wizyta milionowego (od 2007) czytelnika w Bibliotece UMB
  • pierwsza prezentacja UMB na Pikniku Naukowym w Warszawie
  • udział 8 drużyn UMB w biegu charytatywnym Electrum Ekiden 2018
  • udział Reprezentacji 3 Wydziałów UMB w sztafecie 100 km na stulecie odzyskania Niepodległości
  • 60 lat Studenckiego Klubu CoNieCo
  • Uhonorowanie Uniwersytetu Zdrowego Seniora Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB tytułem "Miejsce przyjazne seniorom"
  • Pierwsza próbna matura na UMB
  • UMB w programie Zakochaj się w Polsce
  • 8 825 272 odsłon, 2 136 585 sesji, 514 680 użytkowników strony internetowej www.umb.edu.pl
  • 1200 nowych polubień na Fanpage UMB
  • Remis w rozgrywkach Studenci UMB vs. Władze UMB w roku akademickim 2017/2018

   

  oraz wiele innych osiągnięć indywidualnych i grupowych 

  Powrót