• Aktualności

  Milowy krok w stronę budowy Centrum Psychiatrii USK i UDSK

  23.01.2019 13:56
  Autor: Administrator UMB

  40 milionów złotych kosztować będzie nowy budynek Centrum Psychiatrii, który powstanie w pobliżu Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych. W Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się dzisiaj wspólna konferencja prasowa JM Rektora UMB prof. dr hab. Adama Krętowskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego w tej sprawie. Rektor poinformował o dofinansowaniu przyznanym przez Ministra Zdrowia w wysokości 23 mln złotych, natomiast Marszałek o wsparciu inwestycji w wysokości 17 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, prof. dr hab. Anna Wasilewska powiedziała dziennikarzom, że przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym od początku stycznia rozpoczęła funkcjonowanie Poradnia Zdrowia Psychicznego. Na razie ma ona przejściowy charakter.  Pacjenci przyjmowani są  5 dni w tygodniu w pełnym wymiarze godzin.

  Rektor prof. dr hab. Adam Krętowski przypomniał, że starania o otwarcie nowej kliniki trwały od wielu lat. Teraz udało się znaleźć finansowanie zarówno psychiatrii dziecięcej, jak i dorosłych. Rektor zwrócił uwagę, że brak psychiatrii dziecięcej na Podlasiu był ogromnym problemem społecznym. Teraz Uczelnia wzmocni wysiłek, aby szybko wykształcić kadrę do powstającego centrum.

  Program zakłada realizację budowy w ciągu 3 lat (2020-2022). Ma być ona finansowana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie Centrum Psychiatrii w Białymstoku w rejonie ulic
  M. Wołodyjowskiego i M. Skłodowskiej – Curie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego wokół budynku oraz jego wyposażenie.  Obiekt ma być jednym z budynków zespołu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, których organem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inwestycja zlokalizowana będzie  na działkach, które stanowią własność UMB (dawny tzw. „Domek szwedzki”). Teren w rejonie ww. ulic jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukturę podziemną.

  Na potrzeby programu inwestycji dokonano aktualizacji posiadanych kosztorysów (z lat 2009-2010) oraz wartości kosztorysowej inwestycji i oszacowano  łączny koszt inwestycji w wysokości 40 mln zł.

   

  Budynek Centrum Psychiatrii będzie posiadał następujące parametry techniczne:

  Kubatura:                                                   ok. 12 900 m3

  Powierzchnia całkowita:                            ok. 5080 m2

  Powierzchnia użytkowa:                            ok. 3846 m2

   

  Obiekt będzie w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku zaprojektowane zostały jako bezprogowe, bezpośrednio z chodnika (brak schodów zewnętrznych).

   

  Planowana liczba łóżek:

  Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK – 36 łóżek

  Klinika Psychiatrii Osób Dorosłych USK – 40 łóżek

   

  Wyniki prowadzonych w Europie badań wskazują, że około jedna czwarta dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej  ma w ciągu roku jakiś problem związany ze zdrowiem psychicznym, zatem zdrowie psychiczne jest jednym z najważniejszych obszarów zdrowia publicznego. Według danych dotyczących umieralności mieszkańców Polski jednym z najważniejszych wskaźników jest  współczynnik zgonów z powodu samobójstw, który jest w przypadku mężczyzn w Polsce wyższy o blisko 50% od średniego dla krajów Unii Europejskiej.

  Zarówno w kraju, jak i w województwie, mamy do czynienia z systematycznym wzrostem zapotrzebowania społeczeństwa na świadczenia opieki psychiatrycznej. Jak poinformował obecny na konferencji szef Kliniki Psychiatrii UMB, doc. N. Waszkiewicz ocenia się, że 10-20% populacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych wymaga opieki i pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. Szczególnie szybko wzrasta liczba leczonych po raz pierwszy z powodu uzależnień od środków psychoaktywnych oraz zaburzeń psychicznych.

  Obecnie trudno jest realizować dydaktykę z uwagi na lokalizację Kliniki Psychiatrii na bazie obcej w ramach Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego 
  ZOZ w Choroszczy. W związku z powyższym,  ze względu na obowiązujące standardy medyczne oraz potrzeby dydaktyczne istnieje konieczność stworzenia bazy Kliniki Psychiatrii osób dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Kliniki Psychiatrii dzieci i młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W przypadku kliniki psychiatrii osób dorosłych, przeniesienie jej z miejscowości odległej o 15 km od Białegostoku  spełni oczekiwania pacjentów i lekarzy, a w przypadku kliniki dzieci i młodzieży – wypełni istotną lukę w systemie opieki medycznej regionu, gdyż dzieci i młodzież mieszkające w województwie podlaskim w minimalnym stopniu mają dostęp do stacjonarnej opieki psychiatrycznej.

  Obecnie opieka nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi odbywa się przede wszystkim w oddziałach pediatrycznych województwa podlaskiego oraz na szczątkowym poziomie - w oddziałach psychiatrycznych, ale na terenie innych województw, ponieważ w województwie podlaskim nie funkcjonuje oddział stacjonarny psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

  W ramach aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych konieczność powstania oddziału Psychiatrii Dziecięcej jest najbardziej istotnym problemem zdrowotnym w województwie podlaskim.

   

  Informacje w mediach:

  bia24.pl

  radiobialystok.pl

  tvp3bialystok

  poranny.pl

  radioakadera

  wrotapodlasia.pl

  onet.pl

   

  Powrót