• Aktualności

  UMB zawarł umowę bilateralną z kliniką psychiatrii dziecięcej z Białorusi

  14.03.2019 12:13
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  13 marca br. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł umowę dotyczącą współpracy naukowej z białoruskim partnerem - Health Care Institution „City Clinical Children’s Psychiatric Clinic” z Mińska. Ze strony UMB realizację umowy bilateralnej będzie koordynować Pan dr hab. Napoleon Waszkiewicz – Kierownik Kliniki Psychiatrii UMB. Zgodnie z treścią umowy, strony będą współpracowały w następujących obszarach:

  - wymiana personelu, naukowców, lekarzy i pracowników administracyjnych,

  - rozwój i wdrażanie wspólnych badań i programów szkoleniowych,

  - wymiana informacji, materiałów i publikacji naukowych,

  - wspólna publikacja instrukcji i monografii w zakresie medycyny,

  - organizacja wspólnych konferencji naukowych i sympozjów.

  Umowa będzie obowiązywać przez okres 5 lat od daty podpisania z możliwością automatycznego odnowienia.

  Dzięki zawarciu umowy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie miał możliwość pozyskiwania wykwalifikowanej kadry z zagranicy w związku z powstającym Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

   

  Za koordynację procedur związanych z zawieraniem i realizacją międzynarodowych umów bilateralnych zawieranych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku odpowiada Dział Współpracy Międzynarodowej. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

  Powrót