• Aktualności

  Centrum Sztucznej Inteligencji UMB laureatem konkursu Wizjonerzy Zdrowia 2019

  20.03.2019 13:43
  Autor: Administrator UMB

   

   

  Nagrody przyznano w 8 kategoriach: wizjoner roku (nagroda główna), wizjoner systemu, wizjoner nauki, wizjonerskie rozwiązania w medycynie (w tej kategorii zwyciężyło Centrum Sztucznej Inteligencji UMB), wizjonerska osobowość, społecznik, wizjonerski program edukacyjny i profilaktyczny oraz wizja w polskiej medycynie. Kapituła doceniła wizję UMB rozwoju sztucznej inteligencji w medycynie.  W imieniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nagrodę odebrał prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki.

  Nagrodę Główną Wizjoner Zdrowia 2019 otrzymał prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Kapituła nagrodziła ministra za inicjatywę ogólnopolskich debat „Wspólnie dla Zdrowia”, podczas których po raz pierwszy na taką skalę udaje się prowadzić dyskusję nad kształtem i przyszłością opieki zdrowotnej w Polsce; za konsekwentne wprowadzanie programów opieki koordynowanej nad pacjentami oraz za doprowadzenie do powołania Agencji Badań Medycznych, która będzie wspierać zespoły naukowe grantami na innowacje, umożliwiać prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych, dzięki którym wielu pacjentów będzie mogło skorzystać z najnowocześniejszych terapii.

  Nagrodę Wizjoner Systemu Ochrony Zdrowia otrzymał prof. Piotr Czauderna z Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gumed, koordynator Sekcji Opieki Zdrowotnej w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Kapituła doceniła go za zaangażowanie w prace nad projektowaniem zmian systemowych w polskiej ochronie zdrowia, za prace w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie, m.in. nad strategią onkologiczną, za wkład w prace merytoryczne w ramach debat „Wspólnie dla zdrowia”.

  Nagrodę Wizjonerskie Innowacyjne Rozwiązanie w Medycynie otrzymało Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. UMB jest jedną z nielicznych instytucji na świecie, która gromadzi unikalne zbiory danych, szczególnie dotyczących chorób onkologicznych, obejmujące m.in. badania wszystkich genów, diagnostykę obrazową, szczegółową analizę stylu życia i otoczenia chorego. Zespoły badawcze składające się m.in. z lekarzy, specjalistów diagnostyki, bioinformatyki szukają nowych rozwiązań sztucznej inteligencji. Umożliwi to w przyszłości najnowocześniejszą diagnostykę i leczenie w ramach medycyny personalizowanej. 

  Nagrodę Wizjoner-Osobowość w Medycynie otrzymał prof. Leszek Czupryniak, wybitny specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz diabetologii, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, naukowiec, społecznik, pasjonat historii medycyny. Kapituła doceniła go za ogromne zaangażowanie od wielu lat w poprawę życia osób z cukrzycą, w edukację chorych, a także za indywidualne podejście do pacjentów oraz starania o poprawę dostępności do nowoczesnego leczenia dla chorych.

  Nagrodę Wizjoner 2019 Nauka otrzymała prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, dyrektor ds. Nauki Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, twórca i kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej. To jeden z najlepszych w Polsce ośrodków wdrażających techniki molekularne do praktyki pulmonologicznej. Pani Profesor jest osobą niezwykle zaangażowaną w poprawę standardów diagnostycznych u chorych na raka płuca, co jest warunkiem niezbędnym wdrożenia skutecznego leczenia.

  Nagrodę Wizjoner-Społecznik otrzymał Jacek Gugulski, prezes Stowarzyszenia Chorych z Przewlekłą Białaczką Szpikową, jeden z twórców Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, która organizowała m.in. takie akcje jak „Pacjent wykluczony”, „Rak to się leczy”, a także stara się, by w Polsce było dostępne nowoczesne leczenie hematoonkologiczne. Jacek Gugulski sam od 20 lat choruje na białaczkę, choroba co pewien czas powraca; niedawno po raz kolejny dostał szansę na życie. Mimo trudów choroby onkologicznej od wielu lat działa na rzecz innych chorych.

  W dziedzinie Wizjonerski Program Edukacyjny i Profilaktyczny nagrodę otrzymał program „STOP UDAROM MÓZGU. I Ty możesz zostać superbohaterem!” firmy Boehringer Ingelheim Polska. Program w atrakcyjny sposób uczy dzieci rozpoznawania objawów udaru mózgu. Wcielają się one w postać doktora Stroke – superbohatera. Scenariusze lekcji zostały stworzone we współpracy z pedagogami z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

  Nagrodę Wizja w polskiej medycynie otrzymała Fundacja Naukowa Polpharmy. Fundacja od wielu lat konsekwentnie wspiera projekty badawcze o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju medycyny i farmacji, podejmowane przez polskich naukowców, akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo-rozwojowe.

  Kapituła Nagrody zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej, którą otrzymał prof. Wiesław Jędrzejczak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, światowej sławy naukowiec, lekarz, wybitny hematolog. Wprowadzał w Polsce najnowocześniejsze metody terapii (m.in. jako pierwszy w Polsce przeprowadził przeszczepienia szpiku). Medycyna jest dla niego nie tylko sztuką, ale też posłannictwem i powołaniem.

  Konkurs „Wizjonerzy Zdrowia 2019” zorganizował tygodnik „Do Rzeczy” pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. W Uroczystości wzięło udział wielu wybitnych przedstawicieli polskiej medycyny. Gala, podczas której wręczono nagrody wpisuje się w program Ministerstwa Zdrowia poświęcony przyszłości ochrony zdrowia w Polsce w latach 2019-23. Odbyła się w Warszawie. Poprzedziła ją debata oxfordzka z udziałem Ministra Zdrowia zatytułowana „Lekarz ze stetoskopem leczy skuteczniej niż sztuczna  inteligencja”.

  Wizjonerzy Zdrowia” to nagrody dla osób, które mają odwagę patrzeć w przyszłość. Widzą, że zmiany w polskiej ochronie zdrowia są konieczne, mają odwagę je planować i wprowadzać. "

   

  Powrót