• Aktualności

  Kolejny laureat stypendium ufundowanego przez Fundusz Pamięci Polskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Edynburskiego z UMB

  15.05.2019 10:18
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Pani Emilia Sawicka została laureatem stypendium Funduszu Pamięci Polskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Edynburskiego. Jest to już drugie wyróżnienie dla osoby związanej z UMB. Warto zaznaczyć, że Fundusz sfinansuje łącznie tylko 8 stypendiów.

  Stypendium dotyczy udziału w Letniej Szkole Edukacji Klinicznej Uniwersytetu w Edynburgu, która odbędzie się w terminie 12-16 sierpnia 2019 r.

  Pani Emilia jest studentką III roku studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w Zakładzie Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych. Od 2016 r. jest również lekarzem rezydentem w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

  Zakres głównych zainteresowań naukowych laureatki dotyczy choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia płucnego, niewydolności serca oraz zatorowości płucnej. W roku akademickim 2017/2018 uzyskała grant w 13. edycji konkursu PRELUDIUM finansowanego ze źródeł Narodowego Centrum Nauki pt.: „Mikrobiom jelitowy a choroba niedokrwienna serca”.  Angażuję się ponadto w badanie kohortowe Białystok Polish Longitudinal University Study „Białystok PLUS”.

  Stypendium pokryje koszt opłat za uczestnictwo w Letniej Szkole Edukacji Klinicznej oraz koszty zakwaterowania. W walce o stypendium mogli stanąć młodzi naukowcy, będący na początku swojej kariery naukowej (zwykle do 10 lat od uzyskania dyplomu). Oprócz tego musieli być zatrudnieni na polskich uniwersytetach medycznych lub w polskich instytutach badawczych oraz przedstawić swoje osiągnięcia naukowe i doświadczenie w nauczaniu.

  Zachęcamy wszystkich do regularnego odwiedzania zakładki „Ogłoszenia” w części dotyczącej umiędzynarodowienia. Dział Współpracy Międzynarodowej UMB na bieżąco zamieszcza m.in. oferty kursów, staży, praktyk i innych form podnoszenia swoich kompetencji za granicą.

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB.

  Powrót