• Aktualności

  Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne warsztaty międzykulturowe dla nauczycieli akademickich – 4 wolne miejsca na 24-25 czerwca br.

  11.06.2019 11:19
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  UWAGA: DODATKOWA REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 

   

  Rusza dodatkowa rekrutacja na bezpłatne warsztaty międzykulturowe dla nauczycieli akademickich UMB. Zostały 4 wolne miejsca. Zgłoszenia będą przyjmowane wg kolejności zgłaszania oraz argumentacji zgodności tematyki z zajmowanym miejscem pracy. Na warsztaty mogą zgłaszać się wyłącznie pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy w ramach swoich codziennych obowiązków mają kontakt z zagranicznymi studentami, naukowcami, instytucjami.

  Warsztaty międzykulturowe realizowane są w ramach projektu pn. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni" w ramach programu „Welcome to Poland” realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

  Zakres tematyczny zajęć obejmuje m.in. komunikację ze studentami i naukowcami z innych kultur, różne sposoby komunikowania się, komunikację werbalną i zachowania społeczne typowe dla różnych kultur m.in. kultury skandynawskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, arabskiej, amerykańskiej, chińskiej, indyjskiej czy krajów Bliskiego Wschodu. Dodatkowo podczas warsztatów poruszany jest temat współpracy z naukowcami z różnych kręgów kulturowych, negocjacji międzykulturowych czy integracji i budowania zespołów międzykulturowych.

  Wymiar czasowy warsztatów: dwa dni.

  Termin dwudniowych warsztatów:

  24 czerwca: 09:00-15:30

  25 czerwca: 08:00-14:30

  Dodatkowo przewidziane są sesje mentoringowe, czyli możliwość zadawania pytań i konsultacji problemów dot. komunikacji międzykulturowej z ekspertem.

  W przypadku zainteresowania uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej - tel. +48 85 686 51 78 lub e-mail: jakub.wszeborowski@umb.edu.pl

  Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, zostaną Państwu przekazane dokumenty, których wypełnienie jest niezbędne do rozpoczęcia udziału w projekcie.

  *Sylwetka trenera prowadzącego warsztaty międzykulturowe:

  Prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak - dyplomowany coach i mentor, synergolog, komunikolog, od 25 lat ekspert ds. komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, staże w ramach Erasmusa na uczelniach zagranicznych). Zrealizowała ponad 5500 h szkoleniowych. Ekspert ds. komunikacji i negocjacji w Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych w Warszawie. Ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Piastowała stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Izby Coachingu.

  Serdecznie zachęcamy pracowników naukowo-dydaktycznych UMB do wzięcia udziału w dodatkowej rekrutacji na warsztaty!

  Dział Współpracy Międzynarodowej.

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót