• Aktualności

  Efektywna komunikacja – warsztaty komunikacji interpersonalnej studentów projektu ImPRESS

  14.06.2019 07:42
  Autor: Administrator UMB

   

  10 czerwca 2019r. studenci Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki ImPRESS uczestniczyli w warsztatach z komunikacji interpersonalnej przeprowadzonych przez doradcę zawodowego, Panią Dorotę Bujnowską i doradcę EURES, Panią Beatę Chrościńską z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Szkolenie zorganizowano we współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Zajęcia dotyczyły: barier w komunikacji, różnic kulturowych w komunikacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad efektywnej komunikacji i wynikających z niej korzyści oraz porad w zakresie przygotowywania i przedstawiania prezentacji.

  Studenci mieli okazję aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w tym pracy w grupach oraz pracy indywidualnej.

  Mamy nadzieję na przyszłą współpracę i kolejne interesujące szkolenia, które będą okazją do rozwijania umiejętności komunikowania się, pozwolą zrozumieć przyczyny nieporozumień i unikać barier komunikacyjnych.

   

  Powrót