• Aktualności

  UMB zawarł umowę bilateralną z University of Pecs i Szentágothai Research Centre

  09.09.2019 20:45
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł umowę bilateralną z the University of Pecs (PTE) i the Szentágothai Research Centre (SzRC). Umowa została zawarta na okres 3 lat. Jest to siódme porozumienie o współpracy podpisane od początku 2019 r.

  Przed podpisaniem niniejszej umowy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadził już aktywną współpracę z tymi dwoma podmiotami, m.in. w ramach umowy o współpracy dot. projektu ImPRESS „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki”. Nowa umowa bilateralna rozszerza zakres tej współpracy o nowe obszary.

  Umowa dwustronna dotyczy współpracy w obszarze nauczania, badań naukowych, rozwoju młodej kadry poprzez wspólne projekty i działania, m.in. w zakresie: poprawy mobilności naukowców i doktorantów; zapewnienia dostępu do obiektów badawczych; ułatwiania przeprowadzania wspólnych projektów naukowych; uczestnictwa we wspólnych projektach grantowych dotyczących wspólnych interesów w dziedzinie badań, edukacji i współpracy naukowej; wymiany informacji oraz inicjowania konferencji, wykładów, sympozjów, warsztatów.

  Powyższe cele będą realizowane za pomocą następujących aktywności:

  - wymiana kadry, pracowników naukowych w celu przeprowadzania wspólnych badań, nauczania i wspierania kształcenia ustawicznego,

  - wymiana studentów i doktorantów w celach szkoleniowych oraz naukowego zarządzania związanego z przygotowywaniem prac doktorskich lub przeprowadzaniem wspólnych badań,

  - wymiana materiałów edukacyjnych, metodycznych i naukowych oraz informacji dotyczących procesu edukacyjnego i pracy naukowej,

  - wspólne uczestnictwo w akcji programu COST (Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych). Sieć zawiązana w ramach projektu COST będzie skupiona na polepszeniu współpracy oraz wymianie informacji i zasobów w obszarze przewlekłego bólu pierwotnego.

  The University of Pecs ma bardzo długą historię. Początki powstania uniwersytetu datuje się na 1367 rok. Obecnie, na 10 wydziałach studiuje ponad 20 000 osób, co czyni go jedną z największych uczelni na Węgrzech. Na tej węgierskiej uczelni pracuje ponad 1400 wykładowców i naukowców. Uniwersytet ma bardzo wysoki stopień internacjonalizacji, gdyż liczba zagranicznych studentów wynosi ponad 4000, pochodzących ze 114 krajów świata. Najwięcej studentów pochodzi z Iranu, Chin, Jordanii, Turcji i Korei Południowej. Umiędzynarodowienie jest jednym ze strategicznych priorytetów tej uczelni. PTE oferuje ponad 50 programów studiów (Bsc, Ms, MA, PhD) i kursów w języku angielskim.

  The Szentágothai Research Centre (SzRC) jest najważniejszym naukowym centrum tego węgierskiego uniwersytetu, który wspiera działalność w obszarze badań i rozwoju. Jego celem jest rozwój badań w obszarze biologii medycznej, nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i IT, wzmacnianie współpracy krajowej i międzynarodowej. W instytucie pracuje 200 naukowców, skupionych w ramach 21 grup badawczych. Centrum aktywnie uczestniczy także w edukacji młodych ludzi i wspiera młodych naukowców.

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB służy wszelką pomocą, przy zawieraniu kolejnych umów bilateralnych. Zapraszamy do kontaktu.

  Powrót