• Aktualności

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozszerza zasięg współpracy międzynarodowej o kolejną azjatycką uczelnię - Bukhara State Medical Institute

  10.09.2019 12:10
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku współpracuje z wieloma uczelniami i instytucjami z całego świata. Zdecydowana większość instytucji partnerskich pochodzi z Europy, głównie z Białorusi, Niemiec, Litwy i Ukrainy. Jednakże, nasza uczelnia zawarła umowy bilateralne z jednostkami naukowymi również z odległych, azjatyckich krajów takich jak Japonia czy Chiny.

  UMB dąży do dalszego poszerzania współpracy instytucjonalnej z krajami spoza Europy, podpisując kolejną umowę o współpracy z uczelnią z Uzbekistanu - the Bukhara State Medical Institute. W bieżącym roku podpisano również umowę z inną uzbecką uczelnią medyczną - Andijan State Medical Institute.

  Strony umowy ustaliły następujące formy współpracy:

  - wymiana kadry oraz pracowników naukowych, głównie w celu przeprowadzania wspólnych badań oraz nauczania;

  - wymiana studentów oraz doktorantów w celach szkoleniowych i badawczych, jak również w zakresie przygotowywania prac doktorskich i naukowych;

  - wymiana informacji i materiałów dotyczących aspektów badawczych oraz edukacyjnych;

  - wsparcie przy realizacji wspólnych projektów badawczych, seminariów, konferencji, sympozjów, kursów i szkół letnich oraz współpraca przy projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+;

  - zapewnienie korzystnych warunków dla działalności badawczej i szkoleniowej na terytorium każdej ze stron dla kadry naukowo-dydaktycznej i studentów, którzy uczestniczą w wymianie.

  The Bukhara State Medical Institute został nazwany na cześć Awicenny (właściwie Abu Ali Husajna ibn Abdallaha ibn Sina), wybitnego muzułmańskiego lekarza, filozofa, poety i przyrodnika, urodzonego niedaleko Buchary. Jest to stosunkowo młoda uczelnia medyczna, powołana 6 września 1990 r. decyzją Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu. Instytut składa się z kilku wydziałów, w tym: Lekarskiego; Dentystycznego; Pedagogiki Medycznej i Pielęgniarstwa; Specjalistycznego Szkolenia Lekarzy; Pediatrii, Profilaktyki Medycznej i Biologii Medycznej; Studentów Zagranicznych.

  Uzbecka uczelnia współpracuje z wieloma uczelniami z różnych części świata, w szczególności z Rosji, Kazachstanu, Turcji, Korei Południowej, Tadżykistanu, Indii, Białorusi, USA, Włoch czy Słowacji.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest pierwszą polską uczelnią, z którą uczelnia ta podpisała umowę o współpracy. Umowa została podpisana na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia.

  Zachęcamy do zawierania kolejnych umów bilateralnych. Dział Współpracy Międzynarodowej UMB służy wszelką pomocą przy negocjowaniu takich porozumień.

  Powrót