• Aktualności

  Nabór wniosków w Programie im. Iwanowskiej (NAWA) - wyjazdy zagraniczne osób przygotowujących rozprawę doktorską

  09.10.2019 10:15
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej
  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła bardzo ważny z perspektywy osób przygotowujących rozprawę doktorską konkurs - Program im. Wilhelminy Iwanowskiej - II edycja.
   
  Celem głównym Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej osób przygotowujących rozprawę doktorską poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach badawczych lub akademickich, w wybranym przez wnioskującego kraju. Celem wyjazdu będzie prowadzenie badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
   
  Wyjazdy osób przygotowujących rozprawę doktorską mogą trwać od 3 do 12 miesięcy i obejmują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. 
   
   
  Główna zasada aplikowania o środki:
  O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki. O środki w Programie aplikuje doktorant bezpośrednio do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a nie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (w odróżnieniu od kilku innych Programów NAWA). Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz pozyskiwania informacji i wyjaśnień z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek. 
   
  Co może być finansowane:
  Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku oraz dodatek mobilnościowy. Łączna wysokość stypendium może wymieść maksymalnie 120 000 PLN. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek uczestnika stypendium oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku osoby wyjeżdżającej z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym opiekun tej osoby.
  Stypendia są wypłacane w postaci kwot ryczałtowych. Przy obliczaniu wysokości stypendium uwzględnia się:
  - koszty utrzymania w wysokości 9000,00 PLN miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER) albo 6000,00 PLN miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) na każdy pełny miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym ośrodku goszczącym. 
  Wysokość jednorazowego dodatku mobilnościowego wynosi:
  - w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących - 7000,00 PLN
  - w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących - 12000,00 PLN
   
  Kiedy mogą rozpocząć się wyjazdy?
  Pierwsze wyjazdy mogą być realizowane od początku września 2020 r. Wyjazd musi rozpocząć się nie później niż 01 marca 2021 r. 
   
  Jakie działania mogą być realizowane?
  Stypendyści będą mogli w zagranicznym ośrodku:
  - odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej;
  - prowadzić badania naukowe związane z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej;
  - pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej;
  - zrealizować część programu "Doktorat wdrożeniowy";
  - prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej. 
   
  Termin naboru wniosków:
  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyjmuje wnioski do 18 grudnia 2019 r., godz. 15.00. Wnioski powinny być składane przez system teleinformatyczny NAWA:
   
  Regulamin Programu jest dostępny TUTAJ
  Ulotka informacyjna na temat Programu jest dostępna TUTAJ
   
  Zapraszamy do współpracy
   
  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB
  Powrót