• Aktualności

  Pierwsi pacjenci skorzystali z pilotażowego programu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego

  08.11.2019 06:38
  Autor: Administrator UMB

   

  Pierwsi pacjenci skorzystali już z ministerialnego programu leczenia udarów. Szczególnie spektakularny efekt był w przypadku 65-letniego mężczyzny, mieszkańca Suwałk. Dzięki zastosowanemu leczeniu wyszedł z udaru bez żadnych deficytów.

  Od września Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest realizatorem pilotażowego programu dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Program rozpoczął się w styczniu, na początku obejmował jedynie 7 ośrodków, następnie w lipcu został rozszerzony o kolejne 10 – w tym Klinikę Neurologii UMB. Program w USK rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada 2020r.

  Dotychczas udar leczony był poprzez podanie dożylnie leku trombolitycznego, którego zadaniem było rozpuszczenie skrzepu. W tej tradycyjnej metodzie lekarze mieli prawie o połowę mniej czasu, by pomóc pacjentowi. Lek można podać maksymalnie do 4 godzin i 30 minut od wystąpienia objawów. Dodatkowo nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do tego typu leczenia. Dzięki trombektomii lekarze mogą dotrzeć przy pomocy cewników do wnętrza tętnicy mózgowej, znaleźć skrzeplinę poudarową, a następnie mechanicznie ją usunąć. Zabieg odbywa się w Zakładzie Radiologii Zabiegowej pod kontrolą angiografu i trwa mniej więcej 40 minut. Co istotne pacjent musi trafić na zabieg w ciągu 6 godzin od wystąpienia objawów.

  Zanim uruchomiono pilotażowy program pozwalający na refundowanie trombektomii mechanicznej ze środków publicznych, szpitale wykonywały na własny koszt (w Polsce robiono około 600 zabiegów rocznie, w USK ponad 80).

  Rocznie w Polsce dochodzi do około 90 tys. udarów mózgu, z czego około 80 proc. to udary niedokrwienne. Liczba ta jednak będzie rosnąć, gdyż polskie społeczeństwo się starzeje.

  - Dlatego tak ważna jest profilaktyka – podkreśla dr hab. Jan Kochanowicz, kierownik Kliniki Neurologii. - Badania epidemiologiczne mówi jednoznacznie, na rozwój chorób układu krążenia m.in. udaru mózgu wpływają niewłaściwe wzorce zachowań, składające się na współczesny styl życia. Są to: palenie papierosów, picie alkoholu, niewłaściwe odżywianie się, mała aktywność ruchowa, stres, niewłaściwe leczenie chorób układu krążenia czy metabolicznych np. ciśnienia tętniczego czy cukrzycy.

  Szpital jest również realizatorem programu "Postaw na profilaktykę - Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko - mazurskim" finansowany z funduszy europejskich, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. Celem tego programu jest poprawa wykrywalności profilaktyki w obszarze chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65lat) na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Efektem tego programu będzie stworzenie systemu skoordynowanej opieki nad pacjentami z czynnikami ryzyka chorób naczyniowych mózgu, a także wzrost wiedzy społeczeństwa na temat czynników ryzyka i objawów udaru.

  - Do nas trafiają pacjenci z udarami i my wiemy jak pomóc – tłumaczy dr hab. Kochanowicz. – Ale potrzebujemy jeszcze współpracy z lekarzami rodzinnymi. Pacjenci muszą wiedzieć, jak powinni postępować i na co zwracać uwagę, jakie objawy są niepokojące. Z kolei lekarze rodzinni, którzy sa tym pierwszym kontaktem, muszą edukować swoich pacjentów, ale też mieć wiedzę, jakich objawów nie można bagatelizować. Dlatego organizujemy szkolenie dla lekarzy i bylibyśmy wdzięczni, gdybyście Państwo pomogli nam z dotarciem z tą informacją.

  Konferencja edukacyjna pt. "Udar mózgu- problem interdyscyplinarny" zaplanowana jest na 23 listopada 2019r. w Hotelu Warszawa w Augustowie. Skierowana jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, neurologów oraz personelu medycznego.

  Więcej o konferencji na stronie www.naczyniamozgowe.pl

  Powrót