• Aktualności

  UMB przyznał stypendia dla najlepszych studentów I roku

  20.11.2019 11:14
  Autor: Administrator UMB

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w 2019 roku po raz drugi uruchomił własny fundusz stypendialny, w ramach którego najlepsi studenci
  pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, mogli ubiegać się o stypendia
  na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

  Stypendystami zostali studenci, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego tj. co najmniej 90% punktów możliwych
  do zdobycia, na poziomie rozszerzonym, z jednego z przedmiotów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego na UMB (biologia, chemia,
  fizyka, informatyka, matematyka).

  Uniwersytet nagrodził 17 osób – wszyscy laureaci z chemii. Wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie.

  20 listopada 2019 roku decyzje o przyznaniu stypendium oraz uczelniane upominki wręczył studentom prof. dr hab. Adrian Chabowski - Prorektor
  ds. Kształcenia. Uroczystość odbyła się w Biurze Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Wsparcie finansowe to jedno z działań UMB, które procentuje "przyciągnięciem" do naszej Uczelni najzdolniejszej młodzieży.

   

  Powrót