• Aktualności

  Nabór wniosków statutowych na 2020 rok

  16.12.2019 15:30
  Autor: Administrator UMB

   

  Szanowni Państwo,

  Tym razem zaczynamy nieco wcześniej niż zwykle: serdecznie zapraszam Państwa do składania wniosków na realizację działalności badawczej w 2020 roku w ramach subwencji przyznanej Uczelni. Chcemy, by już od początku Nowego Roku mogli Państwo dysponować nowymi środkami finansowymi na nowe badania naukowe.

  Tak jak w poprzednim naborze, pozostajemy przy jak najprostszym schemacie aplikacji - wystarczy złożyć jeden wniosek opisujący całość zaplanowanych aktywności badawczych.

  Podobnie jak ostatnio, tak zwaną bazę finansowania będzie stanowiła kwota 10 000 PLN. Profesorowie i Doktorzy habilitowani zatrudnieni na etatach naukowych i naukowo-dydaktycznych, zaliczeni do liczby N, mogą (jeśli oczywiście chcą) otrzymać, odpowiednio, 3-krotność lub 2-krotność tej kwoty. Proszę jednak pamiętać, że dodatkowo kwota finansowania będzie zdecydowanie rosła w zależności od liczby publikacji w czasopismach za minimum 70 pkt. lub 100 pkt. lub 140 pkt. (według punktacji ogłoszonej przez MNiSW w roku 2019), a także wartości uzyskanych grantów, ilości patentów.

  Mając powyższe na uwadze, uprzejmie zachęcam, by konstruować budżety swoich badań w sposób ambitny, ale i realistyczny - tak, by przyznane środki można było w całości wydać (przede wszystkim na odczynniki) w 2020 roku.

  Niezbędne formularze oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania, realizacji oraz rozliczenia swojej działalności badawczej w ramach projektów finansowanych z subwencji znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni pod adresem: Nauka - Działalność statutowa – SUBWENCJA 2020

  Jednocześnie przypominam, że warunkiem uruchomienia finansowania projektu jest dostarczenie zgody właściwej komisji bioetycznej (jeśli dotyczy).

  Termin naboru wniosków zaplanowany jest do 23 grudnia 2019, tak aby możliwe było płynne finansowanie Państwa projektów od początku roku 2020.

  Proszę o składanie wersji elektronicznej wniosków na adres e-mail: wnioski@umb.edu.pl , wersji papierowej do Działu Nauki.

   

  Poza tym, po raz kolejny bardzo uprzejmie przypominam, że ze względu na potrzeby najbliższej ewaluacji (w roku 2021) szczególnie powinno zależeć nam na publikacji (a nie tylko wysłaniu do druku lub akceptacji) jak największej liczby prac jeszcze w roku 2020.

   

  Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za dotychczasową, ciężką pracę,

  Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

   

  REGULAMIN - projekty naukowe z Subwencji od 2020 r

  Załącznik nr 1 - wniosek o finansowanie projektu naukowego


   

  Powrót