• Aktualności

  Konrad Zuzda - student UMB laureatem ministerialnego konkursu "Najlepsi z najlepszych"

  06.12.2019 15:23
  Autor: Administrator UMB

   

  Konrad Zuzda student VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku został laureatem prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ,,Najlepsi z najlepszych! 4.0.". 

  W ramach tegorocznego projektu  Ministerstwa Konrad Zuzda uzyskał dofinansowanie, 20 tys. zł. na swój projekt badawczy pt. ,,Prezentacja na międzynarodowych konferencjach naukowych wyników badań nad przydatnością i dokładnością obrazowania 18F-FDG-PET/MR u chorych na nowotwory głowy i szyi, płuc lub odbytnicy". Opiekunem merytorycznym projektu jest dr hab. Ewa Sierko z Kliniki Onkologii UMB.

  Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności. Więcej o konkursie w linku: 

  https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-najlepsi-z-najlepszych-40

  Powrót