• Aktualności

  6 naukowców UMB odebrało nagrody Ministra Zdrowia

  15.01.2020 16:09
  Autor: Administrator UMB

   

  Minister Zdrowia uhonorował dziś wyróżniające się osoby z naukowego środowiska medycznego z całej Polski (ponad 30 osób) przyznaniem nagród. Ze społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nagrody otrzymali:

  • prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju - za znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka Kierownik Zakładu Chemii Leków - za całokształt dorobku
  • prof. dr hab. Sławomir Terlikowski Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu za działalność organizacyjną
  • prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej z inicjatywy Ministra Zdrowia
  • dr hab. Monika Zbucka-Krętowska z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UMB za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
  • dr n. med. Dominik Maślach, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego - za znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowej.

   

  Podczas uroczystości Minister Łukasz Szumowski docenił także JM Rektora UMB, prof. dr hab. Adama Krętowskiego, oraz środowisko akademickie UMB dyplomem uznania za „Działania na rzecz podniesienia międzynarodowego znaczenia uczelni i przystąpienie do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza 2019”. UMB w tym konkursie zdobyło wyróżnienie, a komisji konkursowa zasugerowała, by rząd wsparł finansowo zaprezentowane pomysły badawcze.

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB, prof. dr hab. Marcin Moniuszko zaprezentował przed ministrem i nagrodzonymi potencjał naukowy i strategię rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Każdego roku Minister Zdrowia przyznaje nagrody dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku.

   

  Powrót