• Aktualności

  Komunikacja z osobami z krajów arabskich - unikalne szkolenie już 19-20 lutego !

  10.02.2020 11:59
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/pasek_copy.jpg?2017

  Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce nieustannie postępuje. Współpraca z zagranicznymi uczelniami, szpitalami, naukowcami jest codziennością. Pracownicy uczelni wyższych reprezentują różne kręgi kulturowe, co niewątpliwie jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Jednakże, nieznajomość innych kultur, zachowań i obyczajów obcokrajowców czasami może utrudniać pracę i destabilizować pracę zespołu.

   

  Dlatego Dział Współpracy Międzynarodowej UMB organizuje serię unikalnych szkoleń z komunikacji międzykulturowej. Każde szkolenie dotyczy innego kręgu kulturowego, tj.: kraje arabskie; Chiny; kraje śródziemnomorskie; kraje ASEAN (Indonezja, Singapur, Malezja, Tajlandia i inne); kraje skandynawskie; USA. Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom UMB, mającymi kontakt z zagranicznymi studentami oraz naukowcami lub planującymi udział w zagranicznych wyjazdach i konferencjach.

   

  Uczestnicy szkolenia będą lepiej rozumieć inne kultury oraz zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji ze studentami i naukowcami z innych kultur, różnych sposobów komunikowania się, komunikacji werbalnej i zachowań społecznych typowych dla różnych kultur. Podjęty zostanie także temat współpracy z naukowcami z różnych kręgów kulturowych, negocjacji międzykulturowych czy integracji i budowania zespołów międzykulturowych.

   

  W następnym tygodniu odbędzie się dwudniowe szkolenie dotyczące współpracy międzykulturowej z osobami z krajów arabskich, tj. w terminie 19-20 lutego 2020 r. w godz. 9:00-15:30 w Prawym Skrzydle Pałacu Branickich (Sala nr 208, 1 piętro).

   

  Kraje arabskie są mocno zróżnicowane kulturowo i gospodarczo. Inne zachowania i obyczaje można spotkać w krajach bogatszych tj. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar niż w biedniejszych tj. Syria, Libia, Egipt. Maroko, Irak. Warto poznać kulturę krajów arabskich przed nawiązaniem współpracy. Znajomość podstawowych reguł funkcjonujących w arabskim świecie pozwoli osiągnąć znacznie lepsze efekty, przy podejmowaniu współpracy z osobami z tego kręgu kulturowego.

   

  Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia warsztatów oraz materiały szkoleniowe.

   

  Szkolenie poprowadzi trener z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej, dyplomowany coach i mentor, nauczyciel akademicki – prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak. Z powodzeniem, Pani Profesor zrealizowała na UMB 6 edycji warsztatów międzykulturowych w ubiegłym roku akademickim, w ramach jednego z projektów realizowanych w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”.

   

  Terminy pozostałych warsztatów:

  - kraje arabskie; 19-20 luty 2020 r.

  - kraje śródziemnomorskie; 5-6 marzec 2020 r.

  - Chiny; 12-13 marzec 2020 r.

  - USA; 19-20 marzec 2020 r.

  - kraje ASEAN (m.in. Indonezja, Singapur, Malezja, Tajlandia); 30-31 marzec 2020 r.

   

  W przypadku zainteresowania uczestnictwem w warsztatach prosimy o pilny kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej, tel. +48 85 686 52 21 lub e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl

   

  UWAGA: w warsztatach nie mogą brać udziału osoby, które brały udział w warsztatach międzykulturowych, które były realizowane w projekcie z I edycji Welcome to Poland (I / II kwartał 2019 r.) - jest to wymóg określony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

   

  Liczba miejsc jest limitowana! Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej.

   

  Warsztaty są realizowane z projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

   

  Powrót