• Aktualności

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku akredytowany przez Medical Council of India

  11.02.2020 10:32
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został wpisany przez Medical Council of India na listę zagranicznych uczelni medycznych uznawanych przez ten kraj.

  Informacja o uczelniach uznawanych przez MCI została zamieszczona pod pozycją Sl. No. 238 w linku:

  https://www.mciindia.org/CMS/information-desk/for-students-to-study-in-abroad

   

  Medical Council of India (MCI) jest instytucją ustanawiającą jednolite i wysokie standardy w dziedzinie medycyny w Indiach. MCI zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących uznawania kwalifikacji medycznych, udziela akredytacji szkołom medycznym, dokonuje rejestracji lekarzy i monitoruje praktykę medyczną w Indiach.

   

  MCI zamieszcza listę zagranicznych uniwersytetów uznanych przez właściwe władze w poszczególnych krajach, rekomendowanych studentom z Indii do studiowania medycyny.
   

  Uznanie dyplomu przez Medical Council of India jest niezbędne do ubiegania się o możliwość praktykowania w zawodzie lekarza na terytorium Republiki Indii. To otwiera przed absolwentami medycyny perspektywę pracy w Indiach.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót