• Aktualności

  Pracownicy Welcome Centre UMB na wizycie studyjnej w Manchester Metropolitan University

  12.02.2020 12:25
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  W dniach 6-7 lutego pracownicy „Welcome Centre” – mgr Urszula Roszkowska oraz mgr inż. Łukasz Lepionka odbyli wizytę studyjną w Manchester Metropolitan University. Na brytyjskim Uniwersytecie studiuje obecnie ponad 3500 studentów zagranicznych, pochodzących z około 140 krajów.

   

  Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej odbyli szereg spotkań z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary współpracy międzynarodowej. Mieli również okazję zapoznać się ze strukturą i kampusem Uczelni oraz udogodnieniami skierowanymi do studentów i pracowników zagranicznych (m. in. multimedialny punkt obsługi studenta - StudentHub, atrakcyjny system oznakowania kampusu, nowoczesna przestrzeń do wspólnej nauki, budynek na potrzeby samorządu – Student`s Union).

   

  Najlepsze wzorce zaczerpnięte od wysoko umiędzynarodowionej instytucji goszczącej zostaną wykorzystane przy organizacji prac Welcome Centre i obsłudze zagranicznych studentów, doktorantów, pracowników i gości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót