• Aktualności

  2 projekty z UMB otrzymają ponad 35 mln. złotych z Agencji Badań Medycznych

  25.03.2020 14:17
  Autor: Administrator UMB

   

   

  Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Dwa projekty UMB otrzymały rekomendację do finasowania. W sumie to ponad 35 mln złotych. Zwycięskie granty z UMB dotyczą onkologii oraz kardiologii.

   

  1. Non-commercial clinical trial of statins cancer preventive and pleiotropic therapy in smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
   prof. dr hab.
   Robert Mróz, II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
   15 163 311,41 zł
  2. LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients
   prof.  dr hab. Agnieszka Tycińska, Klinika Kardiologii 20 582 000,00 zł

   

  Pod koniec września ubiegłego roku, Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na realizacje projektów badawczo - naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych, na którego cel zaplanowano 100 mln zł dofinansowania. Ogłoszony przez ABM konkurs to dotychczas pierwsze tak duże wsparcie dla niekomercyjnych badań klinicznych w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej.

  Do Agencji w terminie konkursowym wpłynęło 78 wniosków o łącznej wartości blisko 1,5 mld zł. Średnia wartość projektu wyniosła około 17 547 374 zł. Największą liczbę wniosków złożono w obszarze onkologii oraz kardiologii.

  Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 77 wniosków z obszarów: pediatrii, neonatologii, neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii oraz kardiologii. Całkowita wartość budżetów projektów skierowanych do oceny merytorycznej wynosiła 1 293 791 816,28 zł.

  Tak duże zainteresowanie konkursem i blisko piętnastokrotne przekroczenie alokowanego budżetu pokazuje silny mandat i potrzebę powstania Agencji Badań Medycznych – podsumowuje dr n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji.

  Mając na uwadze ogromne zapotrzebowanie na podejmowanie niekomercyjnych badań klinicznych oraz wysoki poziom naukowy konkursu Prezes Agencji Badań Medycznych podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji konkursu ze 100 mln zł do 462 997 769,97 zł.

  Zwiększenie alokacji do wskazanego poziomu pozwoli na sfinansowanie 28 projektów z następujących obszarów: kardiologii (10 projektów), onkologii (8 projektów), pediatrii (5 projektów), neurologii (3 projekty) oraz hematologii (2 projekty).

  Dokładnie rok od powołania Agencji Badań Medycznych prezentujemy listę laureatów pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Wierzę, że dofinansowanie na poziomie blisko pół miliarda złotych pozwoli na dynamiczny rozwój tego sektora w naszym kraju podkreśla Prezes ABM Radosław Sierpiński. Pełna lista złożonych w konkursie grantów znajduje się w linku:

   

  https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/292,Agencja-Badan-Medycznych-oglasza-wyniki-pierwszego-konkursu-na-wsparcie-niekomer.html

   

   

   

  Powrót